Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0320

2014 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 320/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles, VIII priedas

OJ L 93, 28.3.2014, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; netiesiogiai panaikino 32013R1307

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/320/oj

28.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/81


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 320/2014

2014 m. kovo 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles, VIII priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantį Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (1), ypač į jo 57a straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 57a straipsnio 9 dalį Kroatija iki 2014 m. sausio 31 d. Komisijai pranešė apie žemės, kuri buvo išminuota ir vėl pradėta naudoti žemės ūkio veiklai 2013 m., plotą. Pranešime taip pat nurodomi atitinkami biudžeto paketai 2014 ir vėlesniems paraiškų teikimo metams. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 73/2009 121 straipsnyje nurodytu išmokų didinimo tvarkaraščiu minėto reglamento VIII priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(2)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 VIII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 30, 2009 1 31, p. 16.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 VIII priedas iš dalies pakeičiamas taip:

1)

2 lentelės stulpelyje, skirtame 2014 m., Kroatijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

(tūkst. EUR)

 

2014 m.

„Kroatija

114 180“

2)

3 lentelės stulpelyje, skirtame 2014 m., Kroatijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

(tūkst. EUR)

 

2014 m.

„Kroatija

114 180“


Top