Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0109

2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotoji direktyva 2014/109/ES, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES II priedas nustatant vaizdinių įspėjimų, skirtų naudoti ant tabako gaminių, sąrašą Tekstas svarbus EEE

OJ L 360, 17.12.2014, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/109/oj

17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 360/22


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/109/ES

2014 m. spalio 10 d.

kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES II priedas nustatant vaizdinių įspėjimų, skirtų naudoti ant tabako gaminių, sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (1), visų pirma jos 10 straipsnio 3 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2014/40/ES 10 straipsnyje nustatyta, kad ant kiekvieno vienetinio rūkomojo tabako gaminių pakelio ir ant bet kokios išorinės pakuotės pateikiami kombinuoti įspėjimai apie galimą žalą sveikatai, jei jiems netaikoma išimtis pagal 11 straipsnį. Kombinuotuose įspėjimuose apie grėsmę sveikatai turėtų būti, inter alia, vienas iš tos direktyvos I priede išvardytų tekstinių įspėjimų ir atitinkama spalvota nuotrauka iš II priede pateikto vaizdinių įspėjimų pavyzdžių sąrašo;

(2)

Direktyva 2014/40/ES Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad būtų sukurtas ir pritaikytas II priede nurodytas vaizdinių įspėjimų pavyzdžių sąrašas, atsižvelgiant į mokslo ir rinkos pokyčius;

(3)

todėl Direktyvos 2014/40/ES II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2014/40/ES II priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2016 m. gegužės 20 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2016 m. gegužės 20 d.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 127, 2014 4 29, p. 1.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

Kombinuotų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai vaizdinių įspėjimų sąrašas

(minimas 10 straipsnio 1 dalyje)

1 grupė

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2 grupė

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

3 grupė

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top