Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0076

2014 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotoji direktyva 2014/76/ES, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl gyvsidabrio naudojimo rankų darbo liuminescenciniuose išlydžio vamzdžiuose (HLDT), naudojamuose iškabose, dekoratyviniame ar architektūriniame ir specialiame apšvietime bei šviesos meno kūriniuose, išimtis Tekstas svarbus EEE

OJ L 148, 20.5.2014, p. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/76/oj

20.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 148/86


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/76/ES

2014 m. kovo 13 d.

kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl gyvsidabrio naudojimo rankų darbo liuminescenciniuose išlydžio vamzdžiuose (HLDT), naudojamuose iškabose, dekoratyviniame ar architektūriniame ir specialiame apšvietime bei šviesos meno kūriniuose, išimtis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2011/65/ES draudžiama gyvsidabrį naudoti rinkai teikiamoje elektros ir elektronikos įrangoje;

(2)

rankų darbo liuminescenciniai išlydžio vamzdžiai (HLDT) yra labai įvairios rankiniu būdu pagamintos specialios paskirties lempos. Pavyzdžiui, neoninės iškabos, individualus architektūrinis apšvietimas ir specialūs cheminės analizės moksliniuose tyrimuose naudojami šviesos šaltiniai. Kadangi kiekvieno HLDT spalvų spektro sudėtis yra individuali ir jie naudojami tiek patalpose, tiek lauke, jie turi nepalankiomis ir šaltomis sąlygomis veikti labai ilgai, nes dažniausiai jie būna įrengti sunkiai pasiekiamose vietose. HLDT turi būti naudojamas bent minimalus gyvsidabrio kiekis, kad tokiomis sąlygomis jie galėtų tinkamai veikti;

(3)

HLDT nenaudoti gyvsidabrio arba pakeisti jį kita medžiaga, arba šią technologiją pakeisti visiškai kita technologija, kaip antai LED, yra moksliškai ir techniškai neįmanoma. Todėl reikėtų padaryti gyvsidabrio naudojimo HLDT, skirtuose iškaboms, dekoratyviniam, architektūriniam ir specialiam apšvietimui bei smulkiuose meno kūriniuose, išimtį. Šioms reikmėms turėtų būti naudojamas tik būtiniausias gyvsidabrio kiekis, o išimtis turėtų galioti iki 2018 m. gruodžio 31 d. siekiant išvengti neigiamo poveikio inovacijoms;

(4)

todėl Direktyvą 2011/65/ES reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES IV priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jos įsigaliojimo. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.


PRIEDAS

Į Direktyvos 2011/65/ES III priedą įrašomas toks 4.g punktas:

„4.g

Gyvsidabris rankų darbo liuminescenciniuose išlydžio vamzdžiuose, naudojamuose iškabose, dekoratyviniame ar architektūriniame ir specialiame apšvietime bei šviesos meno kūriniuose, jo kiekį apribojant taip:

a)

jei rankų darbo liuminescenciniai išlydžio vamzdžiai naudojami lauke ir patalpose, kuriose temperatūra yra žemesnė kaip 20 °C, kiekvienai elektrodų porai gali būti naudojama 20 mg + 0,3 mg kiekvienam vamzdžio ilgio centimetrui, tačiau bendras kiekis turi neviršyti 80 mg gyvsidabrio;

b)

visais kitais atvejais patalpose naudojamuose vamzdžiuose gali būti 15 mg kiekvienai elektrodų porai + 0,24 mg kiekvienam vamzdžio ilgio centimetrui, tačiau bendras kiekis turi neviršyti 80 mg gyvsidabrio.

Nustoja galioti 2018 m. gruodžio 31 d.“


Top