EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0186

(2014/186/ES): 2014 m. vasario 11 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų pasirašymo Sąjungos vardu

OJ L 102, 5.4.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/186/oj

5.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/3


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. vasario 11 d.

dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų pasirašymo Sąjungos vardu

(2014/186/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 74 straipsnį, 78 straipsnio 1 ir 2 dalis kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 439/2010 (1) numatyta, kad Europos prieglobsčio paramos biuras pasirengęs bendradarbiauti su Islandija, Lichtenšteinu, Norvegija ir Šveicarija, kuriems suteikiamos stebėtojų teisės. Be to, tame reglamente numatyta, kad turi būti sudaryti susitarimai, kuriais nustatomi tų valstybių dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje pobūdis, mastas ir taisyklės;

(2)

2012 m. sausio 27 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų (toliau – Susitarimas). Derybos sėkmingai baigtos ir Susitarimas parafuotas 2013 m. birželio 28 d.;

(3)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas;

(4)

kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 439/2010 21 konstatuojamojoje dalyje, Jungtinė Karalystė ir Airija dalyvauja priimant tą reglamentą ir jis joms yra privalomas. Todėl jos turėtų taikyti Reglamento (ES) Nr. 439/2010 49 straipsnio 1 dalį dalyvaudamos šio sprendimo priėmime. Todėl Jungtinė Karalystė ir Airija dalyvauja priimant šį sprendimą;

(5)

kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 439/2010 22 konstatuojamojoje dalyje, Danija nedalyvauja priimant tą reglamentą ir jis nėra jai privalomas. Todėl Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Suteikiami įgaliojimai Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimą dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų, su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas (2).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. VENIZELOS


(1)  2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (OL L 132, 2010 5 29, p. 11).

(2)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


Top