EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0032

2014/527/ES: 2014 m. liepos 9 d. Europos Centrinio Banko sprendimas, kuriuo panaikinimas Sprendimas ECB/2013/22 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimas ECB/2013/36 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2014/32)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/527/oj

13.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 240/26


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2014 m. liepos 9 d.

kuriuo panaikinimas Sprendimas ECB/2013/22 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimas ECB/2013/36 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu

(ECB/2014/32)

(2014/527/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, 12 straipsnio 1 dalį, 18 straipsnį ir 34 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką,

atsižvelgdama į 2011 m. rugsėjo 20 d. Gaires ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1), ypač į jų I priedo 1.6, 6.3.1 ir 6.3.2 skirsnius,

kadangi:

(1)

sprendimų ECB/2013/22 (2) ir ECB/2013/36 (3) turinys turėtų būti įtrauktas į Gaires ECB/2013/4 (4) – pagrindinį teisės aktą, kuriame reglamentuojamos laikinosios priemonės, susijusios su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu;

(2)

siekiant aiškumo ir suderinamumo bei siekiant supaprastinti Eurosistemos įkaito sistemą, šie žingsniai įgyvendinami parengiant Gairių ECB/2013/4 naują redakciją;

(3)

todėl sprendimai ECB/2013/22 ir ECB/2013/36 turėtų būti panaikinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimų ECB/2013/22 ir ECB/2013/36 panaikinimas

1.   Sprendimai ECB/2013/22 ir ECB/2013/36 panaikinami nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d.

2.   Nuorodos į panaikintus sprendimus laikomos nuorodomis į Gaires ECB/2014/31.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. liepos 9 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. liepos 9 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 331, 2011 12 14, p. 1.

(2)  2013 m. liepos 5 d. Sprendimas ECB/2013/22 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (OL L 195, 2013 7 18, p. 27).

(3)  2013 m. rugsėjo 26 d. Sprendimas ECB/2013/36 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (OL L 301, 2013 11 12, p. 13).

(4)  2013 m. kovo 20 d. Gairės ECB/2013/4 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (OL L 95, 2012 4 5, p. 23).


Top