Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1270

2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1270/2013 dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės protokolą, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

OJ L 328, 7.12.2013, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1270/oj

7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/40


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1270/2013

2013 m. lapkričio 15 d.

dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės protokolą, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 22 d. Taryba patvirtino Europos bendrijos ir Maroko Karalystės partnerystės susitarimą žuvininkystės sektoriuje (1) (toliau – Partnerystės susitarimas), priimdama Reglamentą (EB) Nr. 764/2006 (2);

(2)

Sąjunga baigė derybas su Maroko Karalyste dėl Partnerystės susitarimas naujojo protokolo, kuriuo Sąjungos laivams suteikiamos žvejybos vandenyse, kurie priklauso Maroko Karalystės suverenitetui ir jurisdikcijai žuvininkystės srityje, galimybės. Naujasis partnerystės protokolas buvo parafuotas 2013 m. liepos 24 d.;

(3)

2013 m. lapkričio 15 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/1270/ES (3) dėl naujojo protokolo pasirašymo;

(4)

turėtų būti nustatytas žvejybos galimybių paskirstymo valstybėms narėms naujojo protokolo taikymo laikotarpiu būdas;

(5)

jei pagal Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 (4) 10 straipsnio 1 dalį paaiškėja, kad Sąjungai pagal susitarimą skirtos žvejybos galimybės nėra visiškai išnaudojamos, Komisija apie tai informuoja atitinkamas valstybes nares. Jei iki termino, kurį turi nustatyti Taryba, atsakymas nepateikiamas, tai turėtų būti laikoma patvirtinimu, kad atitinkamos valstybės narės laivai nevisiškai išnaudoja savo žvejybos galimybes tuo laikotarpiu. Taryba turėtų nustatyti minėtą terminą;

(6)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo naujojo protokolo įsigaliojimo pradžios datos;

(7)

atsižvelgiant į klausimo skubumą, būtina taikyti išimtį dėl aštuonių savaičių termino, nurodyto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Žvejybos galimybės pagal Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės protokolą, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (toliau – protokolas), valstybėms narėms paskirstomos taip:

Žvejybos kategorija

Laivo tipas

Valstybė narė

Licencijos arba kvota

Smulkioji žvejyba šiaurėje, pelaginės rūšys

Seineriai, < 100 GT

Ispanija

20

Smulkioji žvejyba šiaurėje

Dugninėmis ūdomis žvejojantys laivai, < 40 GT

Ispanija

25

Portugalija

7

Dugninėmis ūdomis žvejojantys laivai, > 40 GT < 150 GT

Portugalija

3

Smulkioji žvejyba pietuose

Meškerės ir ūdos, < 80 GT

Ispanija

10

Priedugnio žvejyba

Laivai, žvejojantys dugninėmis ūdomis

Ispanija

7

Portugalija

4

Traleriai

Ispanija

5

Italija

0

Tunų žvejyba

Ūdomis žvejojantys laivai

Ispanija

23

Prancūzija

4

Pramoninė pelaginė žvejyba

80 000 tonų per metus,

ne daugiau kaip 10 000 t per mėnesį visam laivynui,

išskyrus rugpjūčio–spalio mėnesius, kai mėnesinė riba padidinama iki 15 000 tonų.

Laivų, kuriems leidžiama žvejoti, sąrašas:

 

10 laivų, kurių talpa didesnė, nei 3 000 GT

 

3 laivai, kurių talpa nuo 150 iki 3 000 GT

 

5 laivai, kurių talpa mažesnė, nei 150 GT.

Vokietija

6 467 t

Lietuva

20 693 t

Latvija

11 640 t

Nyderlandai

24 567 t

Airija

2 917 t

Lenkija

4 525 t

Jungtinė Karalystė

4 525 t

Ispanija

467 t

Portugalija

1 555 t

Prancūzija

2 644 t

2.   Reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 taikomas nedarant poveikio Partnerystės susitarimui.

3.   Jei 1 dalyje nurodytos valstybės narės pateikia nepakankamai žvejybos leidimų paraiškų, kad būtų išnaudotos protokole numatytos žvejybos galimybės, Komisija svarsto bet kurios kitos valstybės narės pateiktas žvejybos leidimų paraiškas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 10 straipsnyje.

4.   Terminas, iki kurio valstybės narės turi patvirtinti, kad jos nevisiškai išnaudoja pagal susitarimą joms skirtas žvejybos galimybes, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 10 straipsnio 1 dalyje, yra dešimt darbo dienų nuo tos dienos, kurią Komisija jas informuoja, kad žvejybos galimybės nėra visiškai išnaudotos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo protokolo įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. ŠADŽIUS


(1)  OL L 141, 2006 5 29, p. 4.

(2)  2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 764/2006 dėl Europos bendrijos ir Maroko Karalystės partnerystės susitarimo žuvininkystės sektoriuje sudarymo (OL L 141, 2006 5 29, p. 1).

(3)  Žr. šio Oficialiojo ledinio p. 40.

(4)  2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse, ir iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 1627/94 bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3317/94 (OL L 286, 2008 10 29, p. 33).


Top