Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0763

2013 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 763/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 637/2009 nuostatos dėl tam tikrų augalų rūšių klasifikacijos, skirtos veislių pavadinimų tinkamumui įvertinti Tekstas svarbus EEE

OJ L 213, 8.8.2013, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/763/oj

8.8.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 213/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 763/2013

2013 m. rugpjūčio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 637/2009 nuostatos dėl tam tikrų augalų rūšių klasifikacijos, skirtos veislių pavadinimų tinkamumui įvertinti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (1), ypač į jos 9 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (2), ypač į jos 9 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 637/2009, nustatančio įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų tinkamumo (3), I priede nustatytos klasės dėl tam tikrų rūšių turėtų būti pritaikytos, atsižvelgiant į tarptautinės botaninės klasifikacijos pakeitimus. Bendrijos augalų veislių tarnyba jau 2012 m. lapkričio mėn. šiuos pakeitimus įtraukė į „1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje 63 straipsnio gaires su aiškinamosiomis pastabomis“;

(2)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 637/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 637/2009 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. rugpjūčio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 1.

(2)  OL L 193, 2002 7 20, p. 33.

(3)  OL L 191, 2009 7 23, p. 10.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 637/2009 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

1 lentelėje Gentį sudarančios klasės su 4.1 ir 4.2 klasėmis susijusios eilutės pakeičiamos taip:

Klasės

Moksliniai pavadinimai

„4.1 klasė

Solanum tuberosum

4.2 klasė

Solanum lycopersicum, pomidoro šakniastiebiai ir tarprūšiniai hibridai

4.3 klasė

Solanum melongena

4.4 klasė

Solanum, išskyrus nurodytuosius 4.1, 4.2 ir 4.3 klasėse“

2.

2 lentelėje Klasės, apimančios daugiau nei vieną gentį, su 201 ir 203 klasėmis susijusios eilutės pakeičiamos taip:

Klasės

Moksliniai pavadinimai

„201 klasė

Secale, Triticum, xTriticosecale

203 klasė (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum ir Poa


Top