Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0652

2013 m. liepos 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 652/2013, kuriuo 195-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

OJ L 189, 10.7.2013, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/652/oj

10.7.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 652/2013

2013 m. liepos 9 d.

kuriuo 195-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, kaip numatyta tame reglamente;

(2)

2013 m. liepos 1 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) Sankcijų komitetas nusprendė pašalinti vieną fizinį asmenį iš asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo, apsvarstęs šio asmens prašymą pašalinti jį iš sąrašo ir išsamią ombudsmeno tarnybos, įsteigtos pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1904 (2009), ataskaitą. Be to, 2013 m. birželio 25 d. JT ST Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti vieną sąrašo įrašą;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 9 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

Antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ išbraukiamas šis įrašas:

„Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (taip pat žinomas kaip a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M. Al Mojil, h) Abu Abdallah). Gimimo data: a) 1949 4 28, b) 1949 4 29. Gimimo vieta: Kuveitas. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr.: F 137998 (Saudo Arabijos, išduotas 2004 4 18, baigė galioti 2009 2 24). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2006 8 4.“

(2)

Įrašas „Agha, Haji Abdul Manan (taip pat žinomas kaip Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistanas“ antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ pakeičiamas taip:

„Abdul Manan Agha (taip pat žinomas kaip a) Abdul Manan, b) Abdul Man’am Saiyid, c) Saiyid Abd al-Man (šiuo vardu buvo įtrauktas į sąrašą anksčiau)). Titulas: chadžijus. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 17.“


Top