EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0551

2013 m. birželio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 551/2013, kuriuo laikinai uždraudžiama su Europos Sąjungos valstybių narių vėliavomis plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius NAFO 3M zonoje

OJ L 164, 18.6.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/551/oj

18.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 551/2013

2013 m. birželio 11 d.

kuriuo laikinai uždraudžiama su Europos Sąjungos valstybių narių vėliavomis plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius NAFO 3M zonoje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. sausio 21 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 40/2013, kuriuo nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (2), nustatomos kvotos 2013 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su Europos Sąjungos valstybių narių vėliavomis arba yra tose valstybėse narėse registruoti, išnaudojo vidurinio laikotarpio kvotą, skirtą laikotarpiui iki 2013 m. liepos 1 d.;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą iki 2013 m. birželio 30 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytoms valstybėms narėms iki 2013 m. liepos 1 d. skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytų valstybių narių vėliavomis arba yra tose valstybėse narėse registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis iki 2013 m. birželio 30 d. imtinai. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų nurodytu laikotarpiu sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 11 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 23, 2013 1 25, p. 54.


PRIEDAS

Nr.

03/TQ40

Valstybė narė

Visos Europos Sąjungos valstybės narės

Ištekliai

RED/N3M

Rūšis

Paprastieji jūriniai ešeriai (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3M

Draudimo laikotarpis

2013 5 3–2013 6 30


Top