EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0458

2013 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 458/2013, kuriuo ištaisomas Reglamentas (EB) Nr. 589/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų

OJ L 133, 17.5.2013, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 250 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/458/oj

17.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 458/2013

2013 m. gegužės 16 d.

kuriuo ištaisomas Reglamentas (EB) Nr. 589/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 121 straipsnio d punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 589/2008 (2) nustatytos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų. To reglamento 1 straipsnyje pateiktos „siuntos“ apibrėžties formuluotė turėtų būti išaiškinta siekiant išvengti skirtingų aiškinimų ir užtikrinti, kad valstybėse narėse nebūtų taikoma skirtinga praktika;

(2)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 589/2008 turėtų būti atitinkamai ištaisytas;

(3)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 589/2008 1 straipsnio antros pastraipos i punktas pakeičiamas taip:

„i)   siunta– kiaušiniai pakuotėse arba nesupakuoti kiaušiniai iš tos pačios gamybos vietos arba pakavimo centro, esančių vienoje vietoje, ant kurių nurodyta tokia pat padėjimo data, toks pats tinkamumo vartoti trumpiausias terminas arba tokia pat pakavimo data, toks pat auginimo būdas ir, jei kiaušiniai yra rūšiuoti, ta pati kokybės klasė ir svorio kategorija;“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 163, 2008 6 24, p. 6.


Top