EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0011

2013/212/ES: 2013 m. balandžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2003/5 dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos (ECB/2013/11)

OJ L 118, 30.4.2013, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 273 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/212/oj

30.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/43


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2013 m. balandžio 19 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2003/5 dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos

(ECB/2013/11)

(2013/212/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį ir 16 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. balandžio 19 d. Sprendimą ECB/2013/10 dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (1),

kadangi:

(1)

atsižvelgiant į patirtį taikant ir aiškinant 2003 m. kovo 20 d. Gaires ECB/2003/5 dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos (2) ir siekiant nuoseklumo vartojant „sugadintų ar apgadintų tikrų eurų banknotų kaip teisėtos mokėjimo priemonės“ sąvoką, tikslinga vartoti tik terminą „sugadintas“, kuris jau apima termino „apgadintas“ reikšmę;

(2)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires ECB/2003/5,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Dalinis pakeitimas

Gairių ECB/2003/5 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Sugadintų eurų banknotų keitimas

1.   NCB tinkamai įgyvendina Sprendimą ECB/2013/10 (3).

2.   Įgyvendindami Sprendimą ECB/2013/10 ir atsižvelgdami į bet kokius teisinius apribojimus, NCB gali sunaikinti bet kokius sugadintus eurų banknotus arba bet kurias jų dalis, išskyrus atvejus, kai yra teisinis pagrindas juos išsaugoti arba sugrąžinti pareiškėjui.

3.   Sprendimo ECB/2013/10 3 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytais atvejais NCB paskiria vieną organą ar įstaigą priimti sprendimus dėl sugadintų eurų banknotų keitimo ir atitinkamai informuoja ECB.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. balandžio 19 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 37

(2)  OL L 78, 2003 3 25, p. 20.

(3)  OL L 118, 2013 4 30, p. 37.“


Top