EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0021(01)

2013/376/ES: 2013 m. birželio 28 d. Europos Centrinio Banko sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/13 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (ECB/2013/21)

OJ L 192, 13.7.2013, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 192, 13.7.2013, p. 53–53 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/376/oj

13.7.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 192/75


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2013 m. birželio 28 d.

kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/13 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo

(ECB/2013/21)

(2013/376/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį, 34 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką kartu su 3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka ir 18 straipsnio 2 dalimi,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 18 straipsnio 1 dalimi, Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakankamu įkeitimu. Eurosistemos pinigų politikos operacijoms reikalingo įkaito tinkamumo kriterijai yra nustatyti 2011 m. rugsėjo 20 d. Gairių ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1) I priede (toliau – Bendrieji dokumentai);

(2)

vadovaujantis Bendrųjų dokumentų 1.6 skirsniu, ECB valdančioji taryba gali bet kuriuo metu pakeisti Eurosistemos pinigų politikos operacijų įgyvendinimui taikomas priemones, sąlygas, kriterijus ir procedūras. Vadovaujantis Bendrųjų dokumentų 6.3.1 skirsniu, Eurosistema pasilieka teisę spręsti, ar emisija, emitentas, skolininkas arba garantas atitinka jos taikomus griežtų kredito standartų reikalavimus bet kokios, jos manymu, aktualios informacijos pagrindu;

(3)

kaip išimtinė priemonė, 2013 m. gegužės 2 d. Sprendimu ECB/2013/13 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (2) Kipro Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms buvo laikinai suspenduoti Eurosistemos minimalūs reikalavimai dėl kredito kokybės;

(4)

Kipro Respublika nusprendė inicijuoti skolos valdymo priemonę, apimančią ir jos išleistas antrinę rinką turinčias skolos priemones;

(5)

sprendimas inicijuoti skolos valdymo priemonę dar labiau neigiamai paveikė Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių kaip įkaito Eurosistemos operacijoms tinkamumą;

(6)

Sprendimas ECB/2013/13 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo ECB/2013/13 panaikinimas

Sprendimas ECB/2013/13 panaikinamas.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2013 m. birželio 28 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. birželio 28 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 331, 2011 12 14, p. 1.

(2)  OL L 133, 2013 5 17, p. 26.


Top