EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0010

2013/211/ES: 2013 m. balandžio 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (nauja redakcija) (ECB/2013/10)

OJ L 118, 30.4.2013, p. 37–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 267 - 272

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/211(1)/oj

30.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/37


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 19 d.

dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos

(nauja redakcija)

(ECB/2013/10)

(2013/211/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekiant apimti būsimas eurų banknotų serijas, reikia išplėsti 2003 m. kovo 20 d. Sprendimo ECB/2003/4 dėl euro banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (1) taikymo sritį. Todėl reikia padaryti nemažai Sprendimo ECB/2003/4 techninių pakeitimų. Be to, atsižvelgiant į Sprendimo ECB/2003/4 taikymo ir aiškinimo patirtį, būtina paaiškinti bei patobulinti tam tikras taisykles ir procedūras. Taigi, siekiant padaryti minėtus dalinius pakeitimus, taip pat siekiant aiškumo ir skaidrumo, Sprendimas ECB/2003/4 turėtų būti išdėstytas nauja redakcija;

(2)

Sutarties 128 straipsnio 1 dalyje ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 16 straipsnyje nustatyta, kad Europos Centrinis Bankas (ECB) turi išimtinę teisę duoti leidimą Sąjungoje išleisti eurų banknotus. Šiose nuostatose taip pat numatyta, kad tokius banknotus gali išleisti ECB ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (toliau – NCB). Pagal 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (2) 10 straipsnį ECB ir NCB išleidžia į apyvartą eurų banknotus;

(3)

Europos pinigų institutas (EPI) atliko parengiamąjį darbą dėl eurų banknotų gaminimo ir išleidimo ir, atsižvelgdamas į konkrečius Europos banknotų naudotojų asociacijų vaizdinius ir techninius reikalavimus, ypač dėl eurų banknotų dizaino, palengvino naudotojų uždavinį atpažinti ir priimti naujus eurų banknotų nominalus ir specifikacijas;

(4)

kaip EPI tęsėjui, ECB priklauso autorių teisės į eurų banknotų dizainą, kurios anksčiau priklausė EPI. ECB ir NCB, veikdami ECB vardu, gali ginti šias autorių teises dėl kopijų, išleistų ar išplatintų pažeidžiant autorių teises, pavyzdžiui, inter alia, dėl tokių kopijų, kurios gali pakenkti eurų banknotų įvaizdžiui;

(5)

ECB ir NCB kartais išleis naujas eurų banknotų, turinčių patobulintus apsaugos požymius, atspindinčius banknotų technologijos srityje nuo pirmosios serijos išleidimo pasiektą pažangą, serijas;

(6)

ECB ir NCB teisė išleisti eurų banknotus apima įgaliojimus imtis visų reikiamų teisinių priemonių siekiant apsaugoti eurų banknotų kaip mokėjimo priemonės vientisumą. Siekdamas užtikrinti, kad visuomenė galėtų atskirti kopijas nuo eurų banknotų, kuriuos išleido ECB ir NCB bei kurie nėra padirbti banknotai pagal 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2001, nustatančio priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo (3), 2 straipsnio a punktą (toliau – tikri eurų banknotai), ECB turėtų imtis priemonių, kad būtų nustatytas minimalus apsaugos lygis visose valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro. Todėl būtina nustatyti bendrąsias taisykles, pagal kurias bus leidžiama atkurti eurų banknotus;

(7)

šis sprendimas neturėtų daryti poveikio baudžiamosios teisės taikymui, ypač padirbinėjimo srityje;

(8)

elektroninės eurų banknotų kopijos turėtų būti laikomos teisėtomis tik tuo atveju, kai jų kūrėjas naudoja pakankamas technines priemones, kurios neleidžia atspausdinti eurų banknotų taip, kad visuomenė galėtų supainioti atspausdintus eurų banknotus su tikraisiais;

(9)

teisė imtis tikrų eurų banknotų kaip mokėjimo priemonės vientisumo apsaugos priemonių apima įgaliojimus nustatyti bendrą tvarką, pagal kurią NCB yra pasirengę keisti sugadintus tikrus eurų banknotus. Pagal šią tvarką yra nurodytos tam tikros eurų banknotų kategorijos, kuriuos pateikus keisti NCB turėtų sulaikyti;

(10)

tikro eurų banknoto daliai, kurią reikia pateikti, kad banknotas būtų pakeistas kitu, taikomi minimalūs matmenų reikalavimai. Šie matmenys turėtų būti išreikšti tikro eurų banknoto paviršiaus ploto iki jo sugadinimo procentine dalimi, kad matmenys neišsikraipytų, pavyzdžiui, tais atvejais, kai eurų banknotas sugadinamas jam susitraukus;

(11)

Reglamente (EB) Nr. 1338/2001 reikalaujama, kad kredito įstaigos ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai, kiek jų veikla susijusi su mokėjimo operacijomis, bei visos kitos įstaigos, kurių veikla susijusi su banknotų ir monetų tvarkymu ir platinimu visuomenei, užtikrintų eurų banknotų ir monetų, kuriuos jie gavo ir ketina pakartotinai išleisti į apyvartą, autentiškumo patikrinimą ir padirbtų pinigų aptikimą;

(12)

atsižvelgiant į tai, kad vykdant ar kėsinantis įvykdyti nusikaltimą tikrus eurų banknotus gali sugadinti apsaugos nuo vagysčių įranga, turi būti užtikrinta, kad tokiais atvejais banknotus galėtų prašyti pakeisti tik nuo tokio nusikaltimo ar pasikėsinimo įvykdyti nusikaltimą nukentėjęs asmuo;

(13)

siekiant paskatinti visas Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas įstaigas ir kitus ūkio subjektus tinkamai naudotis apsaugos nuo vagysčių įranga, tikslinga, kad NCB iš banknotų tvarkytojų imtų mokestį, kompensuojantį tyrimo, atlikto dėl tikrų eurų banknotų, kuriuos sugadino apsaugos nuo vagysčių įranga, keitimo, išlaidas;

(14)

šis mokestis neturėtų būti imamas, kai banknotai sugadinami dėl įvykdyto apiplėšimo ar vagystės arba pasikėsinimo juos įvykdyti, ir, siekiant išvengti nedidelių mokesčių, turėtų būti imamas tik tuo atveju, jei keisti pateikiamas minimalus sugadintų tikrų eurų banknotų kiekis;

(15)

jei to reikalauja NCB, tikri eurų banknotai, kurių didelis kiekis buvo sugadintas aktyvavus apsaugos nuo vagysčių įrangą, turėtų būti pateikiami keisti komplektais, kuriuos sudaro minimalus eurų banknotų skaičius;

(16)

siekiant palaikyti pastangas didinti grynųjų pinigų ciklo saugumą ir išvengti baudimo už apsaugos nuo vagysčių įrangos naudojimą, tikslinga, kad Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir ūkio subjektai, pateikę keisti tikrus eurų banknotus, netyčia sugadintus apsaugos nuo vagysčių įranga, būtų kredituoti tokių banknotų gavimo dieną, panašiai kaip įprastų grynųjų pinigų įdėjimų atveju;

(17)

siekiant palaikyti Europos Sąjungos vykdomą finansų sistemos apsaugą nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, tikslinga, kad Eurosistema nustatytų, kaip elgtis su bet kokio pareiškėjo prašymu pakeisti sugadintus tikrus eurų banknotus, kurių vertė 7 500 eurų arba daugiau. Tokios taisyklės nedaro poveikio jokiems griežtesniems tapatybės nustatymo ir atskaitomybės reikalavimams, kuriuos valstybės narės nustatė į nacionalinę teisę perkeldamos 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (4);

(18)

ECB išimtinė teisė duoti leidimą Sąjungoje išleisti eurų banknotus apima įgaliojimus išimti eurų banknotus iš apyvartos ir nustatyti bendrą tvarką, pagal kurią ECB ir NCB gali atlikti šį išėmimą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nominalai ir specifikacijos

1.   Yra septyni eurų banknotų nominalai nuo penkių iki 500 eurų, kuriuose vaizduojama tema „Europos amžiai ir stiliai“ ir kurių pagrindinės specifikacijos yra tokios:

Nominalioji vertė

(EUR)

Matmenys (pirmoji serija)

Matmenys (antroji serija)

Vyraujanti spalva

Dizainas

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Pilka

Klasikinis

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Raudona

Romaninis

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Mėlyna

Gotikos

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Oranžinė

Renesanso

100

147 × 82 mm

Bus nuspręsta vėliau

Žalia

Baroko ir rokoko

200

153 × 82 mm

Bus nuspręsta vėliau

Gelsvai ruda

Plieno ir stiklo architektūra

500

160 × 82 mm

Bus nuspręsta vėliau

Violetinė

Modernioji XX a. architektūra

2.   Septynių eurų banknotų serijos nominalų priekinėje pusėje (averse) vaizduojami vartai ir langai, o antrojoje pusėje (reverse) – tiltai. Visiems septyniems nominalams būdingi skirtingi pirmiau nurodyti Europos meno laikotarpiai. Kiti dizaino elementai:

a)

Europos Sąjungos simbolis;

b)

valiutos pavadinimas lotynų ir graikų abėcėlės raidėmis, o ant antrosios serijos eurų banknotų – valiutos pavadinimas dar ir kirilicos abėcėlės raidėmis;

c)

ECB pavadinimo santrumpa Europos Sąjungos oficialiosiomis kalbomis; ant pirmosios serijos eurų banknotų ECB pavadinimo santrumpa pateikiama šiais penkiais oficialiųjų kalbų variantais: BCE, ECB, EZB, EKT ir EKP, o ant antrosios serijos eurų banknotų ECB pavadinimo santrumpa papildomai pateikiama šiais devyniais oficialiųjų kalbų variantais: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE ir EBC;

d)

© simbolis, nurodantis, kad autorių teisės priklauso ECB, ir

e)

ECB pirmininko parašas.

2 straipsnis

Eurų banknotų atkūrimo taisyklės

1.   Kopija – tai bet koks materialus ar nematerialus atvaizdas, kuriame naudojamas visas eurų banknotas ar jo dalis, kaip nurodyta 1 straipsnyje, arba atskiros jo dizaino elementų dalys, pavyzdžiui, inter alia, spalva, matmenys, raidės ar simboliai, kurių atvaizdas gali būti panašus į tikrą eurų banknotą ar suteikti bendrą tikro eurų banknoto įspūdį, nepaisant to:

a)

koks atvaizdo dydis; arba

b)

kokia medžiaga (-os) ar technika (-os) buvo naudojama (-os) jam pagaminti; arba

c)

ar buvo pakeisti ar pridėti eurų banknoto dizaino elementai, pavyzdžiui, raidės ar simboliai.

2.   Kopijos, kurias visuomenė gali supainioti su tikrais eurų banknotais, laikomos neteisėtomis.

3.   Kopijos, kurios atitinka toliau nurodytus kriterijus, laikomos teisėtomis, nes nėra rizikos, kad visuomenė gali jas supainioti su tikrais eurų banknotais:

a)

1 straipsnyje nurodyto eurų banknoto vienpusės kopijos, jei kopijos dydis yra 125 % ar dar didesnis arba 75 % ar dar mažesnis už 1 straipsnyje nurodyto atitinkamo eurų banknoto ilgį ir plotį; arba

b)

1 straipsnyje nurodyto eurų banknoto dvipusės kopijos, jei kopijos dydis yra 200 % ar dar didesnis arba 50 % ar dar mažesnis už 1 straipsnyje nurodyto atitinkamo eurų banknoto ilgį ir plotį; arba

c)

1 straipsnyje nurodyto eurų banknoto atskirų dizaino elementų kopijos, jei toks dizaino elementas nėra vaizduojamas į banknotą panašiame fone; arba

d)

vienpusės kopijos, vaizduojančios eurų banknoto priekinės pusės arba antrosios pusės dalį, jei tokia dalis yra mažesnė nei vienas trečdalis 1 straipsnyje nurodyto eurų banknoto tikros priekinės pusės arba antrosios pusės; arba

e)

kopijos, padarytos iš medžiagos, kuri aiškiai skiriasi nuo popieriaus, ir kuri atrodo aiškiai besiskirianti nuo banknotams naudojamos medžiagos; arba

f)

nematerialios kopijos, elektroniniu būdu prieinamos interneto svetainėse, perduodant laidais ar bevieliu ryšiu arba bet kuriomis kitomis priemonėmis, ir kurios sudaro galimybę visuomenės nariams prieiti prie šių nematerialių kopijų jų pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, jei:

įstrižai kopijos Arial šriftu arba šriftu, panašiu į Arial, uždėtas žodis SPECIMEN (pavyzdys), ir

elektroninės kopijos skiriamoji geba esant 100 % jos dydžio neviršija 72 taškų colyje.

4.   3 dalies f punkte nurodytų kopijų atveju:

žodžio SPECIMEN ilgis turi būti ne mažesnis kaip 75 % kopijos ilgio, ir

žodžio SPECIMEN aukštis turi būti ne mažesnis kaip 15 % kopijos pločio, ir

žodis SPECIMEN turi būti neskaidrios (nepermatomos) spalvos, kontrastuojančios su 1 straipsnyje nurodyto atitinkamo eurų banknoto vyraujančia spalva.

5.   Gavę rašytinį prašymą, ECB ir NCB patvirtina, kad kopijos, neatitinkančios 3 dalyje nustatytų kriterijų, tačiau kurių visuomenė negali supainioti su 1 straipsnyje nurodytu tikru eurų banknotu, taip pat yra teisėtos. Jei kopija yra pagaminta tik vienos valstybės narės, kurios valiuta yra euro, teritorijoje, pirmiau nurodyti prašymai adresuojami tos valstybės narės NCB. Visais kitais atvejais tokie prašymai adresuojami ECB.

6.   Eurų banknotų atkūrimo taisyklės taip pat taikomos eurų banknotams, kurie pagal šį sprendimą buvo pašalinti iš apyvartos arba prarado teisėtos mokėjimo priemonės statusą.

3 straipsnis

Sugadintų tikrų eurų banknotų keitimas

1.   Gavę prašymą ir laikydamiesi 2 dalyje bei 6 straipsnyje nurodytame atitinkamame Valdančiosios tarybos sprendime nustatytų sąlygų, NCB keičia sugadintus tikrus eurų banknotus, jei:

a)

pateikiama daugiau kaip 50 % eurų banknoto arba

b)

pateikiama 50 % arba mažiau eurų banknoto, jei pareiškėjas įrodo, kad trūkstamos dalys sunaikintos.

2.   Greta 1 dalyje nustatytų sąlygų, sugadintų tikrų eurų banknotų keitimui taikomos šios papildomos sąlygos:

a)

jei abejojama dėl pareiškėjo teisės į eurų banknotus: pareiškėjas pateikia asmens tapatybės dokumentus ir įrodymus, kad pareiškėjas yra jų savininkas arba yra teisėtas pareiškėjas;

b)

jei abejojama dėl eurų banknotų autentiškumo: pareiškėjas pateikia asmens tapatybės dokumentus;

c)

jei pateikiami tikri eurų banknotai yra sutepti rašalu, suteršti ar įmirkyti: pareiškėjas pateikia rašytinį paaiškinimą dėl dėmės, suteršimo ar įmirkymo pobūdžio;

d)

jei tikrus eurų banknotus sugadino apsaugos nuo vagysčių įranga: pareiškėjas pateikia rašytinį pareiškimą dėl neutralizavimo priežasties;

e)

jei apsaugos nuo vagysčių įranga sugadino tikrus eurų banknotus dėl apiplėšimo, vagystės ar kito nusikaltimo arba pasikėsinimo juos įvykdyti: banknotai keičiami tik savininko ar kito teisėto pareiškėjo prašymu, kuris yra nusikaltimo ar pasikėsinimo įvykdyti nusikaltimą, dėl kurio buvo sugadinti banknotai, auka;

f)

jei tikrus eurų banknotus sugadino apsaugos nuo vagysčių įranga ir juos pateikė Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir ūkio subjektai: tos įstaigos ir ūkio subjektai pateikia rašytinį pareiškimą dėl neutralizavimo priežasties, taip pat apsaugos nuo vagysčių įrangos pavadinimą ir savybes, sugadintus banknotus pateikiančio subjekto duomenis ir jų pateikimo datą;

g)

jei, aktyvavus apsaugos nuo vagysčių įrangą, buvo sugadintas didelis tikrų eurų banknotų kiekis: kiek tai įmanoma ir jei to reikalauja NCB, jie pateikiami komplektais po 100 eurų banknotų, jei pateikiamų eurų banknotų skaičiaus pakanka tokiems komplektams sudaryti;

h)

jei Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir ūkio subjektai vienu ar daugiau sandorių pateikia keisti sugadintus tikrus eurų banknotus, kurių vertė yra 7 500 eurų arba daugiau: tos įstaigos ir ūkio subjektai pateikia dokumentus dėl banknotų kilmės ir kliento tapatybės duomenis arba, jei taikytina, Direktyvoje 2005/60/EB apibrėžto tikrojo savininko tapatybės duomenis. Ši prievolė taikoma ir tuomet, jei abejojama, ar pasiekta 7 500 eurų vertės riba. Šioje dalyje nustatytos taisyklės nedaro poveikio jokiems griežtesniems tapatybės nustatymo ir atskaitomybės reikalavimams, kuriuos valstybės narės nustatė į nacionalinę teisę perkeldamos Direktyvą 2005/60/EB.

3.   Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau:

a)

kai NCB turi žinių arba pagrįstai mano, kad tikri eurų banknotai buvo sugadinti tyčia, siekdami sukliudyti grąžinti tokius eurų banknotus į apyvartą arba sukliudyti pareiškėjui pateikti keisti juos kitam NCB, jie atsisako keisti eurų banknotus ir juos sulaiko. Tačiau NCB keičia sugadintus tikrus eurų banknotus, jeigu jie turi žinių arba pagrįstai mano, kad pareiškėjai yra sąžiningi, arba jeigu pareiškėjai gali įrodyti, kad jie yra sąžiningi. Eurų banknotai, kurie yra sugadinti nežymiai, pavyzdžiui, kai ant jų yra užrašytos trumpos pastabos, skaičiai ar trumpi sakiniai, iš principo nebus laikomi tyčia sugadintais eurų banknotais, ir

b)

kai NCB turi žinių arba pagrįstai mano, kad buvo įvykdytas nusikaltimas, jie atsisako keisti sugadintus tikrus eurų banknotus ir juos sulaiko bei, gavę patvirtinimą apie jų gavimą, pateikia juos kaip įrodymą kompetentingoms institucijoms pradėti arba paremti vykstantį baudžiamąjį tyrimą. Jeigu kompetentingos institucijos nenusprendžia kitaip, pasibaigus tyrimui tikri eurų banknotai gali būti pakeisti laikantis 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų;

c)

kai NCB turi žinių arba pagrįstai mano, kad sugadinti tikri eurų banknotai yra taip suteršti, kad kelia pavojų sveikatai ir saugumui, jie pakeičia sugadintus tikrus eurų banknotus, jei pareiškėjas gali pateikti kompetentingų institucijų atliktą sveikatos ir saugumo įvertinimą.

4 straipsnis

Mokesčio už apsaugos nuo vagysčių įrangos sugadintų tikrų eurų banknotų keitimą nustatymas

1.   Kai Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir ūkio subjektai vadovaudamiesi 3 straipsniu prašo NCB pakeisti apsaugos nuo vagysčių įrangos sugadintus tikrus eurų banknotus, NCB ima iš jų mokestį.

2.   Mokestis yra 10 euro centų už sugadintą eurų banknotą.

3.   Mokestis imamas tik tuomet, jeigu keičiama bent 100 sugadintų eurų banknotų. Mokestis imamas už visus keičiamus eurų banknotus.

4.   Mokestis neimamas, jei eurų banknotai buvo sugadinti dėl apiplėšimo, vagystės ar kito nusikaltimo įvykdymo ar pasikėsinimo juos įvykdyti.

5 straipsnis

Apsaugos nuo vagysčių įrangos atsitiktinai sugadintų tikrų eurų banknotų, kurie buvo pateikti keisti, vertės kreditavimas

1.   Tą dieną, kai buvo gauti apsaugos nuo vagysčių įrangos atsitiktinai sugadinti tikri eurų banknotai, NCB kredituoja Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytoms įstaigoms ir ūkio subjektams, turintiems sąskaitą atitinkamame NCB, tokių banknotų vertę, jei:

a)

eurų banknotai nebuvo sugadinti dėl apiplėšimo, vagystės ar kito nusikaltimo įvykdymo;

b)

NCB gali nedelsdamas patikrinti, kad prašoma suma bent apytikriai atitinka pateiktų banknotų vertę, ir

c)

buvo pateikta visa kita NCB reikalaujama informacija.

2.   Bet koks po apdorojimo nustatytas skirtumas tarp keisti pateiktų atsitiktinai sugadintų tikrų eurų banknotų vertės ir sumos, kuri buvo kredituota prieš apdorojimą, atitinkamai debetuojamas arba kredituojamas pateikusiai įstaigai ar ūkio subjektui.

3.   4 straipsnyje nurodyti mokesčiai apskaičiuojami atsižvelgiant į NCB apdorotą faktinį atsitiktinai sugadintų tikrų eurų banknotų skaičių.

6 straipsnis

Eurų banknotų išėmimas iš apyvartos

Eurų banknoto tipo ar serijos išėmimą iš apyvartos reglamentuoja Valdančiosios tarybos sprendimas, kuris kaip bendroji informacija skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Šis sprendimas būtinai turi apimti tokius dalykus:

iš apyvartos išimamo eurų banknoto tipas ar serija ir

keitimo laikotarpio trukmė, ir

data, kada eurų banknoto tipas ar serija praras teisėtos mokėjimo priemonės statusą, ir

kaip elgiamasi su eurų banknotais, pateiktais pasibaigus išėmimo iš apyvartos laikotarpiui ir (arba) jiems praradus teisėtos mokėjimo priemonės statusą.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir panaikinimas

1.   Sprendimas ECB/2003/4 panaikinamas.

2.   Nuorodos į Sprendimą ECB/2003/4 laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

3.   Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. balandžio 19 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 78, 2003 3 25, p. 16.

(2)  OL L 139, 1998 5 11, p. 1.

(3)  OL L 181, 2001 7 4, p. 6.

(4)  OL L 309, 2005 11 25, p. 15.


PRIEDAS

STRAIPSNIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Sprendimas ECB/2003/4

Šis sprendimas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis


Top