EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0005(01)

2013/168/ES: 2013 m. kovo 20 d. Europos Centrinio Banko sprendimas, kuriuo panaikinami sprendimai ECB/2011/4 dėl laikinų priemonių dėl Airijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo, ECB/2011/10 dėl laikinų priemonių dėl Portugalijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo, ECB/2012/32 dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir ECB/2012/34 dėl taisyklių, susijusių su užsienio valiuta išreikšto įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (ECB/2013/5)

OJ L 95, 5.4.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/168(1)/oj

5.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/21


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2013 m. kovo 20 d.

kuriuo panaikinami sprendimai ECB/2011/4 dėl laikinų priemonių dėl Airijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo, ECB/2011/10 dėl laikinų priemonių dėl Portugalijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo, ECB/2012/32 dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir ECB/2012/34 dėl taisyklių, susijusių su užsienio valiuta išreikšto įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų

(ECB/2013/5)

(2013/168/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, 12 straipsnio 1 dalį, 18 straipsnį ir 34 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką,

atsižvelgdama į 2011 m. rugsėjo 20 d. Gaires ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1), ypač į jų I priedo 1.6, 6.3.1 ir 6.3.2 skirsnius,

kadangi:

(1)

2012 m. gruodžio 19 d. Sprendimo ECB/2012/34 dėl taisyklių, susijusių su užsienio valiuta išreikšto įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų (2) turinys turėtų būti įtrauktas į 2012 m. rugpjūčio 2 d. Gaires ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (3), pagrindinį teisės aktą, reglamentuojantį su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu susijusias laikinąsias priemones;

(2)

siekiant aiškumo ir suderinamumo bei siekiant supaprastinti Eurosistemos įkaito sistemą, 2011 m. kovo 31 d. Sprendimo ECB/2011/4 dėl laikinų priemonių dėl Airijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (4), 2011 m. liepos 7 d. Sprendimo ECB/2011/10 dėl laikinų priemonių dėl Portugalijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (5) ir 2012 m. gruodžio 19 d. Sprendimo ECB/2012/32 dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (6) turinys taip pat turėtų būti įtraukti į gaires, apimančias laikinąsias priemones dėl Eurosistemos refinansavimo operacijų įkaito tinkamumo;

(3)

šie žingsniai, kurie įgyvendinami parengiant Gairių ECB/2012/18 naują redakciją, be kita ko, turėtų leisti valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams įgyvendinti papildomas padidintos kredito paramos priemones sutartinėse ir reguliavimo priemonėse, taikomose jų kitoms sandorių šalims;

(4)

todėl sprendimai ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 ir ECB/2012/34 turėtų būti panaikinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimų ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 ir ECB/2012/34 panaikinimas

1.   Sprendimai ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 ir ECB/2012/34 panaikinami nuo 2013 m. gegužės 3 d.

2.   Nuorodos į panaikintus sprendimus laikomos nuorodomis į Gaires ECB/2013/4.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2013 m. kovo 22 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. kovo 20 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 331, 2011 12 14, p. 1.

(2)  OL L 14, 2013 1 18, p. 22.

(3)  OL L 218, 2012 8 15, p. 20.

(4)  OL L 94, 2011 4 8, p. 33.

(5)  OL L 182, 2011 7 12, p. 31.

(6)  OL L 359, 2012 12 29, p. 74.


Top