EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1185

2012 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1185/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu

OJ L 338, 12.12.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 23 - 24

No longer in force, Date of end of validity: 13/01/2019; netiesiogiai panaikino 32019R0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1185/oj

12.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1185/2012

2012 m. gruodžio 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 121 straipsnio pirmos pastraipos m punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118y straipsnio 1 dalies e punktą, ženklinant ir pateikiant putojantį vyną, gazuotą putojantį vyną, rūšinį putojantį vyną ar rūšinį aromatinį putojantį vyną, privaloma nurodyti gamintojo ar pardavėjo pavadinimą. Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009 (2) 56 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad prie šių duomenų pateikiami terminai „gamintojas“ ar „pagamino“ ir „pardavėjas“ ar „pardavė“ arba lygiaverčiai terminai. Šioje nuostatoje taip pat numatyta, kad valstybės narės gali nuspręsti reikalauti pateikti gamintojo nuorodą ir tokiu atveju leisti terminus „gamintojas“ ar „pagamino“ pakeisti kitais terminais. Kadangi ženklinant putojančius vynus tam tikri terminai valstybėse narėse yra tradiciškai pripažinti ir naudojami, valstybėms narėms nusprendus reikalauti pateikti gamintojo nuorodą ir leidus terminus „gamintojas“ ar „pagamino“ pakeisti kitais terminais, reikėtų, kad jie būtų tradiciškai sektoriuje naudojami. Be to, kad vartotojai būtų informuoti apie šios srities terminologiją, reikėtų patikslinti, kokie terminai leidžiami naudoti įvairiomis Sąjungos kalbomis;

(2)

Reglamentas (EB) Nr. 607/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 607/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

56 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

„b)

leisti terminus „gamintojas“ ar „pagamino“ pakeisti terminais, esančiais šio reglamento Xa priede.“

2)

Įterpiamas Xa priedas, kurio tekstas pateikiamas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 193, 2009 7 24, p. 60.


PRIEDAS

„Xa PRIEDAS

(56 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyti terminai)

Kalba

Terminai, naudojami vietoj termino „gamintojas“

Terminai, naudojami vietoj termino „pagamino“

BG

„преработвател“

„преработено от“

ES

"elaborador"

"elaborado por"

CS

zpracovatel“ arba "vinař"

zpracováno v“ arba "vyrobeno v"

DA

»forarbejdningsvirksomhed« arba »vinproducent«

»forarbejdet af«

DE

Verarbeiter

verarbeitet vonarba"versektet durch"

ET

töötleja

töödelnud

EL

«οινοποιός»

«οινοποιήθηκε από»,

EN

"processor"arba"winemaker"

"processed by"arba"made by"

FR

"élaborateur"

"élaboré par"

IT

"elaboratore"arba"spumantizzatore"

"elaborato da"arba"spumantizzato da"

LV

“izgatavotājs”

«vīndaris» arba »ražojis«

LT

„perdirbėjas“

„perdirbo“

HU

feldolgozó:

feldolgozta:

MT

"proċessur"

"ipproċessat minn"

NL

verwerker” arba "bereider"

verwerkt door” arba "bereid door"

PL

przetwórca” arba „wytwórca

przetworzone przez” arba „wytworzone przez

PT

"elaborador"arba"preparador"

"elaborado por"arba"preparado por"

RO

"elaborator"

"elaborat de"

SI

«pridelovalec«

«prideluje»

SK

spracovateľ

spracúva

FI

"valmistaja"

"valmistanut"

SV

bearbetningsföretag

bearbetat av” “


Top