EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1047

2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1047/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maistingumą sąrašo Tekstas svarbus EEE

OJ L 310, 9.11.2012, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 208 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1047/oj

9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1047/2012

2012 m. lapkričio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maistingumą sąrašo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 8 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad teiginiai apie maisto produktų maistingumą gali būti leidžiami tik tuo atveju, jei jie išvardyti to reglamento priede, kuriame taip pat nustatytos tokių teiginių vartojimo sąlygos;

(2)

po konsultacijų su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma maisto ūkio subjektais ir vartotojų grupėmis, buvo padaryta išvada, kad yra būtina įrašyti naujus teiginius apie maistingumą į leidžiamų vartoti teiginių apie maistingumą sąrašą ir pakeisti jau leidžiamų vartoti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 teiginių vartojimo sąlygas;

(3)

druska buvo naudojama kaip konservantas ir skonio stipriklis. Kadangi plėtojama nauja technologija ir vis labiau atsižvelgiama į mokslines rekomendacijas dėl druskos, gamintojai deda pastangas gaminti vis daugiau ir daugiau produktų neįdėdami druskos, jei tai techniškai įmanoma. Tačiau teiginys, kad druskos (natrio) nėra įdėta į konkretų maisto produktą, šiuo metu nėra leidžiamas vartoti. Atsižvelgiant į tai, kad sveikatos požiūriu ypač svarbu skatinti tokias inovacijas, būtų tikslinga sudaryti galimybę gamintojams informuoti vartotojus apie šį svarbų gamybos proceso aspektą. Siekiant išvengti tokio teiginio vartojimo apie maisto produktus, kuriuose natūraliai yra daug natrio, jo vartojimas turėtų būti leidžiamas tik kalbant apie mažai natrio turinčius maisto produktus;

(4)

2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Komisijos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maistingumą sąrašo, projekto nurodoma, kad naujas teiginys apie maistingumą, kuriuo leidžiama informuoti apie saikingesnį sumažinimą, nei leidžiama pagal teiginį „lengvas“, prieštarautų pagrindinio teisės akto tikslui ir turiniui.

(5)

sočiųjų riebalų kiekio mažinimas naudingas tik tada, jei jie nėra niekuo keičiami arba jie pakeičiami nesočiais riebalais. Sočiųjų riebalų pakeitimas riebalų rūgščių transizomerais nėra naudingas sveikatai, taigi ir teiginio apie maistingumą, kuriuo siekiama nurodyti apie sočiųjų riebalų kiekio sumažinimą, vartojimo sąlygos turėtų būti tokios, kad būtų išvengta sočiųjų riebalų pakeitimo riebalų rūgščių transizomerais;

(6)

pagal galiojančias sąlygas, cukrų kiekio sumažinimas gali būti nurodomas net tada, kai cukrūs pakeičiami riebalais, padidinant pakeistos sudėties produkto energinę vertę. Todėl teiginys, kad cukrų mažiau, turėtų būti leidžiamas vartoti, tik jei maisto produkto energinė vertė dėl sudėties pakeitimo nepadidėja. Griežtesnes vartojimo sąlygas, pagal kurias energinės vertės sumažinimas turėtų atitikti cukrų kiekio sumažinimą, būtų galima taikyti tik labai ribotam produktų skaičiui, o teiginio vartojimas tokiu būdu būtų labai apribotas;

(7)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priedas keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Produktai, tiekti rinkai iki 2012 m. birželio 1 d., kurie neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, reikalavimų, gali būti parduodami, kol bus sunaudotos jų atsargos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

Po įrašo dėl teiginio „BE NATRIO“ arba „BE DRUSKOS“ įrašomas toks įrašas:

„NEĮDĖTA NATRIO / DRUSKOS

Teiginys, kad natrio (druskos) neįdėta į maisto produktą, ir bet kuris teiginys, kuris, tikėtina, turės panašią prasmę vartotojui, gali būti vartojamas tik su sąlyga, kad produkte nėra įdėta natrio (druskos) ar bet kurios kitos sudedamosios dalies, į kurią įdėta natrio (druskos), o 100 g ar 100 ml produkto yra ne daugiau kaip 0,12 g natrio arba atitinkamai druskos.“

(2)

Po įrašo dėl teiginio „MAŽIAU [MAISTINĖS MEDŽIAGOS PAVADINIMAS]“ įrašomos tokios pastraipos:

„Teiginys „mažiau sočiųjų riebalų“ ir bet kuris teiginys, kuris, tikėtina, kad turės panašią prasmę vartotojui, gali būti vartojamas:

a)

tik jei bendras sočiųjų riebalų rūgščių ir riebalų rūgščių transizomerų kiekis produkte, apie kurį pateikiamas teiginys, yra bent 30 % mažesnis nei bendras sočiųjų riebalų rūgščių ir riebalų rūgščių transizomerų kiekis panašiame produkte; ir

b)

jei riebalų rūgščių transizomerų kiekis produkte, apie kurį pateikiamas teiginys, lygus ar mažesnis nei panašiame produkte esantis jų kiekis.

Teiginys „mažiau cukrų“ ir bet kuris teiginys, kuris, tikėtina, turės panašią prasmę vartotojui, gali būti vartojamas tik tada, jei produkto, apie kurį pateikiamas teiginys, energinė vertė yra lygi panašaus produkto energinei vertei ar už ją mažesnė.“


Top