EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0674

2012 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 674/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras EBPO nepriklausančias šalis Tekstas svarbus EEE

OJ L 196, 24.7.2012, p. 12–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 011 P. 264 - 303

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/674/oj

24.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 196/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 674/2012

2012 m. liepos 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras EBPO nepriklausančias šalis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (1), ypač į jo 37 straipsnį,

pasikonsultavusi su susijusiomis šalimis,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priedas buvo iš dalies pakeistas 2011 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 664/2011 (2) dėl atliekų vežimo, įtraukiant tam tikras mišrias atliekas. Todėl, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsniu, Komisija kiekvienai šaliai, kuriai netaikomas EBPO sprendimas (3), nusiuntė rašytinį prašymą raštu patvirtinti, kad tos mišrios atliekos, kurių eksportas nedraudžiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 36 straipsnį, gali būti eksportuojamos iš Europos Sąjungos naudojimui toje šalyje, ir nurodyti, kokia kontrolės procedūra (jei taikoma) būtų taikoma paskirties šalyje. Taigi 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (4), priedas turėtų būti iš dalies pakeistas atsižvelgiant į gautus atsakymus;

(2)

be to, Komisija iš kai kurių šalių gavo papildomos informacijos, susijusios su kitomis Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytomis atliekomis. Todėl atsižvelgiant į tai Reglamento (EB) Nr. 1418/2007 priedą reikėtų iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1418/2007 priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja keturioliktą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.

(2)  OL L 182, 2011 7 12, p. 2.

(3)  EBPO Tarybos sprendimas C(2001)107/Galutinis dėl Sprendimo C(92)39/Galutinis dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės peržiūros.

(4)  OL L 316, 2007 12 4, p. 6.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1418/2007 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

po pastraipos, kurioje nurodyta, kad „Jei du kodai atskiriami kabliataškiu, reiškia aprėpiami du nurodyti kodai“, įterpiamos šios pastraipos:

„Jeigu abu stulpeliai B ir D yra skirti tam pačiam įrašui, tai reiškia, kad, be Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 35 straipsnyje išdėstytų procedūrų, taip pat taikomos vietos kontrolės procedūros.

Jeigu konkrečios šalies įrašuose tam tikros rūšies atliekos ar mišrios atliekos nėra nurodytos, tai reiškia, kad ši šalis nepateikė pakankamai aiškaus patvirtinimo, kad šios atliekos ar mišrios atliekos, skirtos naudojimui, gali būti eksportuojamos į tą šalį ir kokia kontrolės procedūra (jei taikoma) būtų taikoma toje šalyje. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsnio 2 dalį tokiais atvejais taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra, aprašyta to reglamento 35 straipsnyje“.

2)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Albanijos:

Albanija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

iš B1010:

taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

volframo laužas

molibdeno laužas

tantalo laužas

kobalto laužas

titano laužas

cirkonio laužas

germanio laužas

vanadžio laužas

hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

torio laužas

retųjų žemių elementų laužas

chromo laužas

iš B1010:

geležies ir plieno laužas

vario laužas

nikelio laužas

aliuminio laužas

cinko laužas

alavo laužas

magnio laužas

bismuto laužas

mangano laužas

 

iš B1010:

geležies ir plieno laužas

vario laužas

nikelio laužas

aliuminio laužas

cinko laužas

alavo laužas

magnio laužas

bismuto laužas

mangano laužas

B1020–B2010

 

 

 

 

B2020–B2030

 

B2020–B2030

iš B2040:

iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD)

gipso sieninių plokščių ir tinko plokščių atliekos, susidarančios griaunant pastatus

vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

kietoji siera

natrio, kalio, kalcio chloridai

sugadintas betonas

stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio

iš B2040:

kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio pH mažesnis nei 9)

karborundas (silicio karbidas)

 

iš B2040:

kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio pH mažesnis nei 9)

karborundas (silicio karbidas)

B2060–B2130

 

 

 

B3010

visos kitos atliekos

B3010

etilenas

stirenas

polipropilenas

 

B3010

etilenas

stirenas

polipropilenas

iš B3020:

kita, įskaitant, bet neapsiribojant:

1.

sluoksniuotas statybinis kartonas;

2.

nerūšiuota makulatūra

iš B3020:

Šios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su pavojingomis atliekomis:

popieriaus ir statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas

kitas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės popieriaus masės, dažniausiai nedažytas

popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai)

 

iš B3020:

Šios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su pavojingomis atliekomis:

popieriaus ir statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas

kitas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės popieriaus masės, dažniausiai nedažytas

popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai)

 

B3030–B3035

 

B3030–B3035

B3040

 

 

 

 

B3050

 

B3050

B3060–B3065

 

 

 

iš B3070:

šiaudų atliekos

penicilino gamybos nukenksminta grybiena, kad ją būtų galima naudoti kaip gyvūnų pašarą

iš B3070:

žmogaus plaukų atliekos

 

iš B3070:

žmogaus plaukų atliekos

B3080–B4030

 

 

 

 

GB040 – GC010

 

GB040 – GC010

GC020

 

 

 

 

GC030

 

GC030

GC050

 

 

 

 

GE020 – GG030

 

GE020 – GG030

GG040

 

 

 

 

GH013

 

GH013

GN010–GN030

 

 

 

Mišrios atliekos

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

3)

Andorai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Andora

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

4)

Argentinai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Argentina

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 – B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 – B1090

iš B1100:

kietasis cinko lydmetalis

nuodegos, kuriose yra cinko

cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn)

degios lengvosios cinko frakcijos

 

 

iš B1100:

degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką

ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

 

 

 

B1115 – B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 – B1170

B1180 – B1190

 

 

 

 

 

 

B1200 – B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 – B2110

B2120 – B2130

 

 

 

iš B3010:

kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

šios fluorintosios polimerų atliekos:

perfluoroetilenas/propilenas (FEP)

perfluoralkoksialkanas

tetrafluoretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA)

tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA)

polivinilfluoridas (PVF)

polivinildenefluoridas (PVDF)

 

 

iš B3010:

nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

B3020

tik nerūšiuotas laužas

 

 

B3020

viskas, išskyrus nerūšiuotą laužą

 

 

 

B3030–B3120

B3130 – B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 – GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 – GF010

GG030 – GH013

 

 

 

 

 

 

GN010 – GN030

Mišrios atliekos

 

 

 

B1010 ir B1050 mišinys

 

 

 

B1010 ir B1070 mišinys

 

 

 

B3040 ir B3080 mišinys

 

 

 

B1010 mišinys

 

 

 

B2010 mišinys

 

 

 

B2030 mišinys

 

 

 

B3010 mišinys

Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

B3010 mišinys

Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 

 

 

B3010 mišinys

Perfluoralkoksialkanas

 

 

 

B3020 mišinys

tik nerūšiuotas laužas

 

 

B3020 mišinys

išskyrus nerūšiuotą laužą

 

 

 

B3030 mišinys

 

 

 

B3040 mišinys

 

 

 

B3050 mišinys“

5)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Azerbaidžano:

Azerbaidžanas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

B3040“

 

 

 

6)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Benino:

Beninas

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

7)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Burkina Faso:

Burkina Fasas

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

8)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Burundžio:

Burundis

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

9)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Žaliojo Kyšulio:

Žaliasis Kyšulys

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

10)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Čado:

Čadas

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

11)

Čilei skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Čilė

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

12)

Kinijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Kinija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

iš B1010:

taurieji metalai – sidabras, bet ne gyvsidabris)

molibdeno laužas

kobalto laužas

mangano laužas

indžio laužas

torio laužas

retųjų žemių elementų laužas

chromo laužas

 

 

iš B1010:

taurieji metalai (tik auksas ir platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

geležies ir plieno laužas

vario laužas

nikelio laužas

aliuminio laužas

cinko laužas

alavo laužas

volframo laužas

tantalo laužas

magnio laužas

bismuto laužas

titano laužas

cirkonio laužas

germanio laužas

vanadžio laužas

hafnio, niobio, renio ir galio laužas

B1020 – B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070

B1080 – B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

iš B1120:

pereinamieji metalai (išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 % V2O5), išskyrus A sąraše nurodytas katalizatorių atliekas (panaudoti katalizatoriai, skysčiai, naudojami kaip katalizatoriai, ar kiti katalizatoriai)

lantanidai (retųjų žemių metalai)

 

 

iš B1120:

pereinamieji metalai (tik tie, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 % V2O5), išskyrus A sąraše nurodytas katalizatorių atliekas (panaudoti katalizatoriai, skysčiai, naudojami kaip katalizatoriai, ar kiti katalizatoriai)

B1130 – B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

išskyrus žėručio atliekas

 

 

B2010

tik žėručio atliekos

B2020

 

 

 

iš B2030:

kermeto atliekos ir laužas (išskyrus volframo karbidų laužą)

kitur neapibrėžtas ir neįtrauktas pluoštas iš keramikos

 

 

iš B2030:

kermeto atliekos ir laužas (tik volframo karbidų laužas)

B2040 – B2130

 

 

 

iš B3010:

kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos (išskyrus fenolio formaldehido dervas ir poliamidus)

 

 

iš B3010:

nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas (visas)

kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos (tik fenolio formaldehido dervos ir poliamidai)

šios fluorintosios polimerų atliekos:

perfluoroetilenas/propilenas (FEP)

perfluoralkoksialkanas

tetrafluoretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA)

tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA)

polivinilfluoridas (PVF)

polivinildenefluoridas (PVDF)

 

 

 

B3020

iš B3030

Tokios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją:

šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

nekarštos ir nešukuotos

kitos

linų pakulos ir atliekos

sėjamųjų kanapių (Canabis sativa L.) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

džiuto ir kitų tekstilės plaušų pluošto (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

sizalio ir kito agavų genties tekstilės pluošto pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

kokoso pluošto pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

abakos (manilinės kanapės arba Musa textilis Nee) pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

ramės ir kitų augalinio tekstilės pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą), kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai

naudotų skudurų, špagato, virvių, lynų ir trosų likučiai ir susidėvėjęs tekstilinis špagatas, virvės, lynai ar trosai

rūšiuoti

kiti

 

 

iš B3030:

Tokios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją:

vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos

vilnos arba gyvūnų švelnių plaukų pašukos

kitos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų atliekos

gyvūnų šiurkščių plaukų atliekos

medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

verpalų atliekos (įskaitant siūlų atliekas)

išplaušinta žaliava

kita

atliekos (įskaitant pašukas, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

sintetinio pluošto

dirbtinio pluošto

B3035

 

 

 

B3040

išskyrus nevulkanizuotą gumą

 

 

B3040

tik nevulkanizuota guma

 

 

 

B3050

B3060 – B3070

 

 

 

B3080

išskyrus nevulkanizuotą gumą

 

 

B3080

tik nevulkanizuota guma

B3090 – B4030

 

 

 

GB040

išskyrus keitiklio šlaką iš vario lydalo, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 % vario

 

 

GB040

tik keitiklio šlakas iš vario lydalo, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 % vario

 

 

 

GC010

GC020

išskyrus kabelių ir vielos atliekas, elektrinių variklių laužą

 

 

GC020

tik kabelių ir vielos atliekos, elektrinių variklių laužas

 

 

 

GC030

GC050 – GG040

 

 

 

 

 

 

GH013

GN010 – GN030

 

 

 

Mišrios atliekos

B1010 ir B1050 mišinys

jeigu kai kurių sudėtyje esančių nepavojingų atliekų neleidžiama importuoti

 

 

B1010 ir B1050 mišinys

jeigu visas sudėtyje esančias nepavojingas atliekas leidžiama importuoti

B1010 ir B1070 mišinys

jeigu kai kurių sudėtyje esančių nepavojingų atliekų neleidžiama importuoti

 

 

B1010 ir B1070 mišinys

jeigu visas sudėtyje esančias nepavojingas atliekas leidžiama importuoti

B3040 ir B3080 mišinys

jeigu kai kurių sudėtyje esančių nepavojingų atliekų neleidžiama importuoti

 

 

B3040 ir B3080 mišinys

jeigu visas sudėtyje esančias nepavojingas atliekas leidžiama importuoti

B1010 mišinys

jeigu kai kurių sudėtyje esančių nepavojingų atliekų neleidžiama importuoti

 

 

B1010 mišinys

jeigu visas sudėtyje esančias nepavojingas atliekas leidžiama importuoti

B2010 mišinys

 

 

 

B2030 mišinys

 

 

 

B3010 mišinys Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

jeigu kai kurių sudėtyje esančių nepavojingų atliekų neleidžiama importuoti

 

 

B3010 mišinys Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

jeigu visas sudėtyje esančias nepavojingas atliekas leidžiama importuoti

B3010 mišinys Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 

 

 

B3010 mišinys Perfluoralkoksialkanas

jeigu kai kurių sudėtyje esančių nepavojingų atliekų neleidžiama importuoti

 

 

B3010 mišinys Perfluoralkoksialkanas

jeigu visas sudėtyje esančias nepavojingas atliekas leidžiama importuoti

 

 

 

B3020 mišinys

B3030 mišinys

jeigu kai kurių sudėtyje esančių nepavojingų atliekų neleidžiama importuoti

 

 

B3030 mišinys

jeigu visas sudėtyje esančias nepavojingas atliekas leidžiama importuoti

B3040 mišinys

 

 

 

 

 

 

B3050 mišinys“

13)

Kinijos Taipėjui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Kinijos Taipėjus

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

iš B1010:

taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

molibdeno laužas

tantalo laužas

kobalto laužas

bismuto laužas

cirkonio laužas

mangano laužas

vanadžio laužas

hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

torio laužas

retųjų žemių elementų laužas

chromo laužas

 

iš B1010:

geležies ir plieno laužas

vario laužas

nikelio laužas

aliuminio laužas

cinko laužas

alavo laužas

volframo laužas

magnio laužas

titano laužas

germanio laužas

iš B1020:

kadmio laužas

švino laužas (išskyrus švino baterijas)

seleno laužas

iš B1020:

stibio laužas

berilio laužas

telūro laužas

 

 

 

B1030 – B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 – B1090

 

 

 

iš B1100:

degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką

ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

 

iš B1100:

kietasis cinko lydmetalis

nuodegos, kuriose yra cinko:

cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn)

degios lengvosios cinko frakcijos

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130 – B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010 – B2030

 

 

 

B2040

išskyrus vario gamybos šlaką, chemiškai stabilizuotą, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

 

B2040

tik vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

 

B2060–B2130

 

 

 

iš B3010:

poliuretanas (kuriame nėra CFC)

kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 

iš B3010:

nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas, išskyrus poliuretanas (kuriame nėra CFC)

šios fluorintosios polimerų atliekos:

perfluoroetilenas/propilenas (FEP)

perfluoralkoksialkanas

tetrafluoretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA)

tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA)

polivinilfluoridas (PVF)

polivinildenefluoridas (PVDF)

 

 

 

B3020

 

B3030–B3035

 

 

 

 

 

B3040 – B3050

 

B3060 – B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090 – B3100

 

 

 

 

B3110 – B4030

 

 

GB040 – GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GEO20

 

GF010 – GG040

 

 

 

 

 

GH013

GN010

 

 

 

 

GN020 – GN030

 

 

Mišrios atliekos

 

B1010 ir B1050 mišinys

 

 

 

B1010 ir B1070 mišinys

 

 

 

B3040 ir B3080 mišinys

 

 

 

B1010 mišinys

 

 

 

B2010 mišinys

 

 

 

B2030 mišinys

 

 

 

 

 

B3010 mišinys

Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 

B3010 mišinys

Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 

 

 

B3010 mišinys

Perfluoralkoksialkanas

 

 

 

 

 

B3020 mišinys

 

B3030 mišinys

 

 

 

 

 

B3040 mišinys

išskyrus panaudotas padangas arba perdirbtų padangų gabalus, didesnius nei 4 mm diametro

 

 

 

B3050 mišinys“

14)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Kongo (Kongo Demokratinė Respublika):

Kongas (Kongo Demokratinė Respublika)

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

15)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Kolumbijos:

Kolumbija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

 

B1020 – B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

B1115 – B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 – B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 – B1250

 

 

 

B2010

išskyrus žėručio atliekas

B2010

tik žėručio atliekos

 

 

B2020–B2030

 

 

 

B2040

išskyrus vario gamybos šlaką, chemiškai stabilizuotą, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

B2040

tik vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

 

 

B2060–B3020

 

 

 

B3035 – B3040

 

 

 

iš B3050:

Neapdorotos kamštienos ir medienos atliekos:

kamštienos atliekos: trupinta, granuliuota arba malta kamštiena

iš B3050:

Neapdorotos kamštienos ir medienos atliekos:

medienos atliekos ir likučiai: aglomeruoti arba neaglomeruoti, rąstų, briketų, granulių ar panašios formos pavidalo

 

 

iš B3060:

Žemės ūkio ir maisto pramonės atliekos, jeigu jos neužkrečiamos:

vyno nuosėdos

kitos žemės ūkio maisto pramonės atliekos, išskyrus šalutinius produktus, kurie atitinka nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei standartus, taikomus žmonių vartojamiems arba gyvūnams skirtiems produktams

iš B3060:

Žemės ūkio ir maisto pramonės atliekos, jeigu jos neužkrečiamos:

išdžiovintos ir sterilizuotos daržovių atliekos, likučiai ir šalutiniai produktai, granulėmis ar ne, arba kai jie naudojami gyvūnų mitybai, kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

degra: riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos

kaulų ir ragų šerdžių atliekos, neapdorotos, be riebalų, paprastai paruoštos (bet nesukapotos pagal tam tikrą formą), apdorotos rūgštimis arba be želatinos

žuvų atliekos

kakavos ankštys, žievelės, odelės ir kitos kakavos atliekos

 

 

 

B3065

 

 

iš B3070:

žmogaus plaukų atliekos

šiaudų atliekos

iš B3070:

penicilino gamybos nukenksminta grybiena, kad ją būtų galima naudoti kaip gyvūnų pašarą

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 – B3100

 

 

B3110 – B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

 

B4010

 

 

B4020 – B4030

 

 

 

GB040 – GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 – GF010

 

 

 

 

GG030 – GG040

 

 

GH013

 

 

 

 

GN010 – GN030“

16)

Kosta Rikai skirtas įrašas iš dalies keičiamas taip:

Kosta Rika

a

b

c

d

Mišrios atliekos

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

17)

Kroatijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Kroatija

a

b

c

d

 

 

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

18)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Kiurasao:

Kiurasao

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

B1010–B3020

 

 

iš B3030:

dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai

naudotų skudurų, špagato, virvių, lynų ir trosų likučiai ir susidėvėjęs tekstilinis špagatas, virvės, lynai ar trosai

iš B3030:

visos kitos atliekos

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040 – B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080 – B4030

 

 

 

GB040 – GF010

 

 

GG030 – GG040

 

 

 

 

GH013

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Mišrios atliekos

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

19)

Egiptui skirtas įrašas iš dalies keičiamas taip:

Egiptas

a

b

c

d

Mišrios atliekos

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

20)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos:

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

B1010 – B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050 – B2130

 

 

 

 

B3010 – B3020

 

 

B3030 – B4030

 

 

 

GB040 – GH013

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Mišrios atliekos

 

 

B3020 mišinys

 

 

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

21)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Gabono:

Gabonas

a

b

c

d

Mišrios atliekos

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

22)

Gruzijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Gruzija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

 

 

B1010 – B1030

B1031 – B1040

 

 

 

 

 

 

B1050 – B1070

B1080 – B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 – B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3010 – B3035

B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

B3060 – B4030

 

 

 

GB040 – GE020

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030 – GG040

 

 

 

 

 

 

GH013 – GN010

GN020 – GN030

 

 

 

Mišrios atliekos

 

 

 

B1010 ir B1050 mišinys

 

 

 

B1010 ir B1070 mišinys

B3040 ir B3080 mišinys

 

 

 

 

 

 

B1010 mišinys

B2010 mišinys

 

 

 

B2030 mišinys

 

 

 

 

 

 

B3010 mišinys

Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 

 

 

B3010 mišinys

Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 

 

 

B3010 mišinys

Perfluoralkoksialkanas

 

 

 

B3020 mišinys

 

 

 

B3030 mišinys

B3040 mišinys

 

 

 

 

 

 

B3050 mišinys“

23)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Gvatemalos:

Gvatemala

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

24)

Gajanai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Gajana

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

25)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Hondūro:

Hondūras

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

26)

Honkongui (Kinija) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Honkongas (Kinija)

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

 

 

B1010 – B1020

B1030 – B1031

 

 

 

 

 

 

B1040 – B1050

B1060 – B1090

 

 

 

iš B1100:

ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

 

 

iš B1100:

visos kitos atliekos

 

 

 

B1115 – B1130

B1140 – B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 – B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 – B2060

B2070 – B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3010 – B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040 – B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 – B3090

B3100 – B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010 – B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 – GN030

Mišrios atliekos

B1010 ir B1070 mišinys

 

 

 

 

 

 

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

27)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Kazachstano:

Kazachstanas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

B1010 – B1160

 

 

 

B1170 – B1240

 

B1170 – B1240

 

B1250 –B3035

 

 

 

iš B3040:

kietojo kaučiuko (pvz., ebonito) atliekos ir likučiai

 

iš B3040:

kitos gumos atliekos (išskyrus kitur apibrėžtas tokias atliekas)

 

B3050

 

 

 

B3060

Žemės ūkio ir maisto pramonės atliekos, jeigu jos neužkrečiamos, išskyrus vyno nuosėdas

 

B3060

tik vyno nuosėdos

 

B3065 – B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 – B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GH013 – GN030

 

 

Mišrios atliekos

 

B1010 ir B1050 mišinys

 

 

 

B1010 ir B1070 mišinys

 

 

 

B3040 ir B3080 mišinys

 

B3040 ir B3080 mišinys

 

B1010 mišinys

 

 

 

B2010 mišinys

 

 

 

B2030 mišinys

 

 

 

B3010 mišinys

Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 

 

 

B3010 mišinys

Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 

 

 

B3010 mišinys

Perfluoralkoksialkanas

 

 

 

B3020 mišinys

 

 

 

B3030 mišinys

 

 

B3040 mišinys

 

 

 

 

B3050 mišinys“

 

 

28)

Kenijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Kenija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

29)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Kuveito:

Kuveitas

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

30)

Kirgizijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Kirgizija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

B1010

Tik torio laužas

 

 

B1010

Metalo ir metalo lydinių atliekos, metalo pavidalo, nedispersinės), išskyrus torio laužą

 

 

 

B1020

B1030 –B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120 – B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 – B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

iš B2030:

kitur neapibrėžtas ir neįtrauktas pluoštas iš keramikos

 

 

iš B2030:

kermeto atliekos ir laužas (metalo keramikos mišiniai)

B2040–B2130

 

 

 

iš B3010:

kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

šios fluorintosios polimerų atliekos:

perfluoroetilenas/propilenas (FEP)

perfluoralkoksialkanas

tetrafluoretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA)

tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA)

polivinilfluoridas (PVF)

polivinildenefluoridas (PVDF)

 

 

iš B3010:

Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 

 

 

B3020 – B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

iš B3050:

kamštienos atliekos: trupinta, granuliuota arba malta kamštiena

 

 

iš B3050:

medienos atliekos ir likučiai: aglomeruoti arba neaglomeruoti, rąstų, briketų, granulių ar panašios formos pavidalo

iš B3060:

Žemės ūkio ir maisto pramonės atliekos, jeigu jos neužkrečiamos:

vyno nuosėdos

degra: riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos

žuvų atliekos

kakavos ankštys, žievelės, odelės ir kitos kakavos atliekos

kitos žemės ūkio maisto pramonės atliekos, išskyrus šalutinius produktus, kurie atitinka nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei standartus, taikomus žmonių vartojamiems arba gyvūnams skirtiems produktams

 

 

iš B3060:

Žemės ūkio ir maisto pramonės atliekos, jeigu jos neužkrečiamos:

išdžiovintos ir sterilizuotos daržovių atliekos, likučiai ir šalutiniai produktai, granulėmis ar ne, arba kai jie naudojami gyvūnų mitybai, kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

kaulų ir ragų šerdžių atliekos, neapdorotos, be riebalų, paprastai paruoštos (bet nesukapotos pagal tam tikrą formą), apdorotos rūgštimis arba be želatinos

 

 

 

B3065

B3070 – B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GN030

 

 

 

Mišrios atliekos

 

 

 

B1010 ir B1050 mišinys

 

 

 

B1010 ir B1070 mišinys

B3040 ir B3080 mišinys

 

 

 

 

 

 

B1010 mišinys

B2010 mišinys

 

 

 

B2030 mišinys

 

 

 

 

 

 

B3010 mišinys

Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

B3010 mišinys

Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 

 

 

B3010 mišinys

Perfluoralkoksialkanas

 

 

 

 

 

 

B3020 mišinys

 

 

 

B3030 mišinys

 

 

 

B3040 mišinys

 

 

 

B3050 mišinys“

31)

Liberijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Liberija

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

32)

Makao (Kinija) skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Makao (Kinija)

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

33)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Madagaskaro:

Madagaskaras

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

34)

Malaizijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Malaizija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

iš B1010:

nikelio laužas

cinko laužas

volframo laužas

tantalo laužas

magnio laužas

titano laužas

mangano laužas

germanio laužas

vanadžio laužas

hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

retųjų žemių elementų laužas

chromo laužas

iš B1010:

molibdeno laužas

kobalto laužas

bismuto laužas

cirkonio laužas

torio laužas

iš B1010:

taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

geležies ir plieno laužas

vario laužas

aliuminio laužas

alavo laužas

 

B1020–B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

B1120 – B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160 – B1190

 

 

 

 

 

B1200 – B1210

 

B1220 – B1240

 

 

 

 

 

B1250 – B2030

 

iš B2040:

iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD)

vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

 

iš B2040:

gipso sieninių plokščių ir tinko plokščių atliekos, susidarančios griaunant pastatus

kietoji siera

kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio pH mažesnis nei 9)

natrio, kalio, kalcio chloridai

karborundas (silicio karbidas)

sugadintas betonas

stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio

 

 

 

B2060

 

B2070 – B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110 – B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020 – B3030

 

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

 

iš B3050:

medienos atliekos ir likučiai: aglomeruoti arba neaglomeruoti, rąstų, briketų, granulių ar panašios formos pavidalo

iš B3050:

kamštienos atliekos: trupinta, granuliuota arba malta kamštiena

 

 

iš B3060:

išdžiovintos ir sterilizuotos daržovių atliekos, likučiai ir šalutiniai produktai, granulėmis ar ne, arba kai jie naudojami gyvūnų mitybai, kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

kaulų ir ragų šerdžių atliekos, neapdorotos, be riebalų, paprastai paruoštos (bet nesukapotos pagal tam tikrą formą), apdorotos rūgštimis arba be želatinos

kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

kitos žemės ūkio maisto pramonės atliekos, išskyrus šalutinius produktus, kurie atitinka nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei standartus, taikomus žmonių vartojamiems arba gyvūnams skirtiems produktams

iš B3060:

iš B3060:

kitos žemės ūkio maisto pramonės atliekos, išskyrus šalutinius produktus, kurie atitinka nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei standartus, taikomus žmonių vartojamiems arba gyvūnams skirtiems produktams

 

B3065 – B3140

 

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040 – GC050

 

 

 

 

 

GE020 – GF010

 

GG030 – GH013

 

 

 

 

GN 010 – GN030

 

GN 010 – GN030

Mišrios atliekos

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

35)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Mauricijaus (Mauricijaus Respublika):

Mauricijus (Mauricijaus Respublika)

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

36)

Įrašas dėl Moldovos (Moldovos Respublika) pakeičiamas taip:

Moldova (Moldovos Respublika)

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

B1010–B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 – B3010

 

 

 

iš B3020:

kita, įskaitant, bet neapsiribojant:

sluoksniuotas statybinis kartonas

nerūšiuota makulatūra

 

 

iš B3020:

Popieriaus ir statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas

kitas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės popieriaus masės, dažniausiai nedažytas

popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai)

B3030–B4030

 

 

 

GB040 – GN030

 

 

 

Mišrios atliekos

B3020

mišinys tik jeigu sudėtyje yra sluoksniuoto statybinio kartono arba nerūšiuotos makulatūros

 

 

B3020 mišinys

jeigu sudėtyje nėra sluoksniuoto statybinio kartono arba nerūšiuotos makulatūros

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

37)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Naujosios Zelandijos:

Naujoji Zelandija

a

b

c

d

 

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

38)

Filipinams skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Filipinai

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

iš B1010:

kobalto laužas

chromo laužas

 

 

iš B1010:

taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

visas kitas laužas

B1020–B1030

 

 

 

 

B1031 – B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 – B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100 – B1120

 

 

B1130 – B1140

 

 

 

 

B1150 – B1240

 

 

 

 

B1250

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020 – B2030

 

iš B2040:

iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD)

gipso sieninių plokščių ir tinko plokščių atliekos, susidarančios griaunant pastatus

kietoji siera

kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio pH mažesnis nei 9)

natrio, kalio, kalcio chloridai

karborundas (silicio karbidas)

sugadintas betonas

stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio

iš B2040:

vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

 

 

B2060 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

B3030

 

 

 

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

B3060- B4030

 

 

 

 

GB040 – GC030

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020 – GF010

 

GG030

 

 

 

 

GG040

 

 

 

 

 

GH013

GN010 – GN030

 

 

 

Mišrios atliekos

B1010 ir B1050 mišinys

tik jei sudėtyje yra kobalto laužo

 

 

B1010 ir B1050 mišinys

jeigu sudėtyje nėra kobalto laužo

B1010 ir B1070 mišinys

tik jei sudėtyje yra kobalto laužo

 

 

B1010 ir B1070 mišinys

jeigu sudėtyje nėra kobalto laužo

B3040 ir B3080 mišinys

 

 

 

B1010 mišinys

tik jei sudėtyje yra kobalto laužo

 

 

B1010 mišinys

jeigu sudėtyje nėra kobalto laužo

B2010 mišinys

 

 

 

B2030 mišinys

 

 

 

 

 

 

B3010 mišinys

Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 

 

 

B3010 mišinys

Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 

 

 

B3010 mišinys

Perfluoralkoksialkanas

 

 

B3020 mišinys

 

 

 

B3030 mišinys

 

B3040 mišinys

 

 

 

 

 

B3050 mišinys“

 

39)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Kataro:

Kataras

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

40)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Ruandos:

Ruanda

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

41)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Senegalo:

Senegalas

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

42)

Serbijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Serbija

a

b

c

d

 

 

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

43)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Tadžikistano:

Tadžikistanas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

B1010 – B1150

 

 

B1160 – B1200

 

 

 

 

B1210 – B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010 – B2030

 

 

B2040

tik sugadintas betonas

B2040

visos kitos atliekos

 

 

 

B2060 – B2110

 

 

B2120 – B2130

 

 

 

 

B3010 – B3020

 

 

iš B3030:

Tokios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją:

šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

nekarštos ir nešukuotos

kitos

vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos

vilnos arba gyvūnų švelnių plaukų pašukos

kitos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų atliekos

gyvūnų šiurkščių plaukų atliekos

linų pakulos ir atliekos

sėjamųjų kanapių (Canabis sativa L.) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

džiuto ir kitų tekstilės plaušų pluošto (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

sizalio ir kito agavų genties tekstilės pluošto pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

kokoso pluošto pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

abakos (manilinės kanapės arba Musa textilis Nee) pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

ramės ir kitų augalinio tekstilės pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą), kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

iš B3030:

Tokios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją:

medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

verpalų atliekos (įskaitant siūlų atliekas)

išplaušinta žaliava

kitos

atliekos (įskaitant pašukas, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

sintetinio pluošto

dirbtinio pluošto

dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai

naudotų skudurų, špagato, virvių, lynų ir trosų likučiai ir susidėvėjęs tekstilinis špagatas, virvės, lynai ar trosai

rūšiuoti

kiti

 

 

 

B3035 – B3040

 

 

B3050

 

 

 

iš B3060:

vyno nuosėdos

išdžiovintos ir sterilizuotos daržovių atliekos, likučiai ir šalutiniai produktai, granulėmis ar ne, arba kai jie naudojami gyvūnų mitybai, kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

degra: riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos

iš B3060:

kaulų ir ragų šerdžių atliekos, neapdorotos, be riebalų, paprastai paruoštos (bet nesukapotos pagal tam tikrą formą), apdorotos rūgštimis arba be želatinos

žuvų atliekos

kakavos ankštys, žievelės, odelės ir kitos kakavos atliekos

kitos žemės ūkio maisto pramonės atliekos, išskyrus šalutinius produktus, kurie atitinka nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei standartus, taikomus žmonių vartojamiems arba gyvūnams skirtiems produktams

 

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 – B3120

 

 

 

 

B3130 –B3140

 

 

B4010 – B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040 – GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050 – GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GH013

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Mišrios atliekos

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

44)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Tanzanijos:

Tanzanija

a

b

c

d

Mišrios atliekos

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

45)

Tailandui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Tailandas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

 

B1010 – B1100

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 –B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 – B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090 – B2110

 

 

B2120 – B2130

 

 

 

B3010

 

B3010

 

 

B3020 – B3035

 

B3040

tik panaudotoms padangoms

 

B3040

išskyrus panaudotas padangas

 

 

 

B3050–B3070

 

B3080

tik panaudotoms padangoms

 

B3080

išskyrus panaudotas padangas

 

 

 

B3090 – B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 – B4020

 

 

B4030

 

B4030

 

 

GB040

 

 

GC010 – GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

 

GC050 – GF010

 

 

GG030 – GG040

 

 

 

GH013

 

GH013

 

 

 

GN010 – GN030

Mišrios atliekos

 

 

B1010 ir B1050 mišinys

 

 

 

B1010 ir B1070 mišinys

 

B3040 ir B3080 mišinys

tik panaudotoms padangoms

 

B3040 ir B3080 mišinys

išskyrus panaudotas padangas

 

 

 

B1010 mišinys

 

 

 

B2010 mišinys

 

 

 

B2030 mišinys

 

 

B3010 mišinys

Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 

B3010 mišinys

Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 

B3010 mišinys

Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 

B3010 mišinys

Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 

B3010 mišinys

Perfluoralkoksialkanas

 

B3010 mišinys

Perfluoralkoksialkanas

 

 

B3020 mišinys

 

 

 

B3030 mišinys

 

B3040 mišinys

tik panaudotoms padangoms

 

B3040 mišinys

išskyrus panaudotas padangas

 

 

 

B3050 mišinys“

 

46)

Tunisui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Tunisas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

B1010

 

B1010

B1020 – B1220

 

 

 

 

B1230 – B1240

 

B1230 – B1240

B1250 – B2130

 

 

 

iš B3010:

nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas, įskaitant toliau išvardytas medžiagas, bet jomis neapsiribojant:

polivinilalkoholis

polivinilbutirlis

polivinilacetatas

kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos, įskaitant toliau išvardytas:

karbamidformaldehidinės dervos

fenolformaldehidinės dervos

melaminformaldehidinės dervos

epoksidinės dervos

alkidinės dervos

poliamidai

šios fluorintosios polimerų atliekos:

perfluoroetilenas/ propilenas (FEP)

perfluoralkoksialkanas

tetraflouretilenas/ perfluorvinilo eteris (PFA)

tetrafluoretilenas/ perfluormetilvinilo eteris (MFA)

polivinilfluoridas (PVF)

polivinildenefluoridas (PVDF)

iš B3010:

nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas, įskaitant toliau išvardytas medžiagas, bet jomis neapsiribojant:

etilenas

stirenas

polipropilenas

polietileno tereftalatas

akrilnitrilas

butadienas

poliacetalis

poliamidai

polibutileno tereftalatas

polikarbonatai

polieteriai

polifenileno sulfidai

akrilo polimerai

C10–C13 alkanai (plastifikatorius)

poliuretanas (kuriame nėra CFC)

polisiloksanai

polimetilmetakrilatas

 

iš B3010:

nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas, įskaitant toliau išvardytas medžiagas, bet jomis neapsiribojant:

etilenas

stirenas

polipropilenas

polietileno tereftalatas

akrilnitrilas

butadienas

poliacetalis

poliamidai

polibutileno tereftalatas

polikarbonatai

polieteriai

polifenileno sulfidai

akrilo polimerai

C10–C13 alkanai (plastifikatorius)

poliuretanas (kuriame nėra CFC)

polisiloksanai

polimetilmetakrilatas

iš B3020:

Popieriaus, statybinio kartono ir popieriaus gaminių atliekos

kita, įskaitant, bet neapsiribojant:

sluoksniuotas statybinis kartonas

nerūšiuota makulatūra

iš B3020:

Popieriaus, statybinio kartono ir popieriaus gaminių atliekos:

šios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su pavojingomis atliekomis:

popieriaus ir statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas

kitas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės popieriaus masės, dažniausiai nedažytas

popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai)

 

iš B3020:

Popieriaus, statybinio kartono ir popieriaus gaminių atliekos

šios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su pavojingomis atliekomis:

popieriaus ir statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas

kitas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės popieriaus masės, dažniausiai nedažytas

popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai)

 

B3030

Tekstilės atliekos, išskyrus dėvėtus drabužius ir kitus dėvėtus tekstilės dirbinius

B3030

Tik dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai

B3030

Tekstilės atliekos, išskyrus dėvėtus drabužius ir kitus dėvėtus tekstilės dirbinius

 

B3035 – B3065

 

B3035 – B3065

iš B3070:

penicilino gamybos nukenksminta grybiena, kad ją būtų galima naudoti kaip gyvūnų pašarą

iš B3070:

žmogaus plaukų atliekos

šiaudų atliekos

 

iš B3070:

žmogaus plaukų atliekos

šiaudų atliekos

 

B3080

 

B3080

B3090 – B4030

 

 

 

GB040 – GN030

 

 

 

Mišrios atliekos

B1010 ir B1050 mišinys

 

 

 

B1010 ir B1070 mišinys

 

 

 

 

B3040 ir B3080 mišinys

 

B3040 ir B3080 mišinys

 

B1010 mišinys

 

B1010 mišinys

B2010 mišinys

 

 

 

B2030 mišinys

 

 

 

 

B3010 mišinys

Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 

B3010 mišinys

Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

B3010 mišinys

Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 

 

 

B3010 mišinys

Perfluoralkoksialkanas

 

 

 

 

B3020 mišinys

 

B3020 mišinys

 

B3030 mišinys

 

B3030 mišinys

 

B3040 mišinys

 

B3040 mišinys

 

B3050 mišinys

 

B3050 mišinys“

47)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Jungtinių Arabų Emyratų:

Jungtiniai Arabų Emyratai

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

48)

Vietnamui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Vietnamas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

iš B1010:

taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

tantalo laužas

kobalto laužas

bismuto laužas

germanio laužas

vanadžio laužas

hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

torio laužas

retųjų žemių elementų laužas

 

iš B1010:

geležies ir plieno laužas

vario laužas

nikelio laužas

aliuminio laužas

cinko laužas

alavo laužas

volframo laužas

molibdeno laužas

magnio laužas

cirkonio laužas

titano laužas

mangano laužas

chromo laužas

 

iš B1020:

berilio laužas

kadmio laužas

seleno laužas

telūro laužas

 

iš B1020:

stibio laužas

švino laužas (išskyrus švino baterijas)

 

B1030–B1190

 

 

 

 

 

B1200

 

B1210 – B2010

 

 

 

 

 

B2020

 

B2030

 

 

 

iš B2040:

gipso sieninių plokščių ir tinko plokščių atliekos, susidarančios griaunant pastatus

vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

kietoji siera

kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio pH mažesnis nei 9)

natrio, kalio, kalcio chloridai

karborundas (silicio karbidas)

sugadintas betonas

stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio

 

iš B2040:

iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD)

 

B2060–B2130

 

 

 

iš B3010:

visos kitos atliekos

 

iš B3010:

etilenas

stirenas

polipropilenas

polietileno tereftalatas

polikarbonatai

 

 

 

B3020

 

B3030 – B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

 

GC010

 

GC020

 

 

 

 

 

GC030

 

GC050 – GN030

 

 

 

Mišrios atliekos

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

49)

Abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas dėl Zambijos:

Zambija