EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0054

2012 m. sausio 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 54/2012, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

OL L 19, 2012 1 24, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2012; panaikino 32012R0267

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/54/oj

24.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 54/2012

2012 m. sausio 23 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2010 m. spalio 25 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 961/2010;

(2)

2011 m. gruodžio 1 d. Taryba dar kartą pareiškė rimtą ir vis didėjantį susirūpinimą dėl Irano branduolinės programos pobūdžio, visų pirma dėl naujausioje Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ataskaitoje pateiktų išvadų dėl Irano veiklos, susijusios su karinių branduolinių technologijų plėtojimu. Atsižvelgdama į šį susirūpinimą ir remdamasi 2011 m. spalio 23 d. Europos Vadovų Tarybos deklaracija, Taryba susitarė išplėsti esamas sankcijas;

(3)

2011 m. gruodžio 9 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino 2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos išvadas ir paprašė Tarybos tęsti darbą, susijusį su ES ribojamųjų priemonių Iranui taikymo srities išplėtimu, ir teikti jam prioritetą;

(4)

remiantis 2012 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimu 2012/35/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (2), į Reglamento (ES) Nr. 961/2010 VIII priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti papildomų asmenų ir subjektų. Be to, turėtų būti iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 961/2010 VIII priede pateikti įrašai, susiję su tam tikrais asmenimis ir subjektais,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šio reglamento I priede išvardyti asmenys ir subjektai įtraukiami į Reglamento (ES) Nr. 961/2010 VIII priede pateiktą sąrašą.

2.   Šio reglamento II priede paminėtas subjektas išbraukiamas iš Reglamento (ES) Nr. 961/2010 VIII priede išdėstyto sąrašo.

3.   Reglamento (ES) Nr. 961/2010 VIII priedo įrašai iš dalies keičiami, kaip nurodyta šio reglamento III priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 281, 2010 10 27, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 22.


I PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

I.   Asmenys ir subjektai, dalyvaujantys branduolinėje ar balistinėmis raketomis susijusioje veikloje

B.   Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Irano centrinis bankas (dar žinomas kaip (Irano Islamo Respublikos centrinis bankas)

Pašto adresas: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Priimamasis: +98 21 299 51

Telegrafo adresas:: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR SWIFT: BMJIIRTH

Interneto svetainė: http://www.cbi.ir

El. paštas: G.SecDept@cbi.ir

Dalyvavimas veikloje, kuria siekiama išvengti sankcijų poveikio

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Pašto adresas: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran

Tel.: 88826690

Teleksas: 226641 TJTA IR.

Faks.: 88893641

Interneto svetainė: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat yra valstybei priklausantis bankas. Jis tiesiogiai sudarė sąlygas Irano branduolinei veiklai. Pavyzdžiui, 2011 m. Bank Tejarat sudarė sąlygas dešimčių milijonų dolerių judėjimui tam, kad būtų padėta JT į sąrašą įtrauktai Irano atominės energijos organizacijai vykdyti veiklą, susijusią su „geltonojo kekso“ (angl. yellowcake) urano žaliavos įsigijimu. Irano atominės energijos organizacijai yra pagrindinė Irano organizacija, vykdanti branduolinių technologijų mokslinius tyrimus ir plėtojimą; ji vadovauja daliųjų medžiagų gamybos programoms.

Bank Tejarat taip pat padėjo į sąrašą įtrauktiems Irano bankams apeiti tarptautines sankcijas, pavyzdžiui, dalyvaujant versle, susijusiame su į JT sąrašą įtrauktomis Shahid Hemmat Industrial Group priedangos bendrovėmis.

Teikdamas finansines paslaugas į ES sąrašą įtrauktam Bank Mellat ir Export Development Bank of Iran (EDBI) kelerius pastaruosius metus, Bank Tejarat taip pat rėmė Irano revoliucinės gvardijos, į JT sąrašą įtrauktų Defense Industries Organisation ir MODAFL patronuojamųjų ir pavaldžių įmonių veiklą.

23.1.2012

3.

Tidewater (dar žinomas kaip Tidewater Middle East Co.)

Pašto adresas: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

Nuosavybės teise priklauso Islamo revoliucijos gvardijai (IRG) arba yra jos kontroliuojamas.

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (dar žinomas kaip T.E.M. Co.)

Pašto adresas: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Į sąrašą įtraukta Iran Aircraft Industries (IACI) ją naudoja kaip fiktyvią bendrovę slaptai pirkimų veiklai.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (dar žinoma kaip SAD Import & Export Company)

Pašto adresas: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Į sąrašą įtraukta Defence Industries Organization (DIO) ją naudoja kaip fiktyvią bendrovę. Susijusi su ginklų perdavimu Sirijai. Be to, pastebėta, kad ši bendrovė buvo susijusi su laivu M/V Monchegorsk gabentų ginklų neteisėtu perdavimu.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Pašto adresas: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Bendrovės Sad Export Import Company fiktyvi bendrovė. Susijusi su laivu M/V Monchegorsk gabentų ginklų neteisėtu perdavimu.

23.1.2012

II.   Islamo revoliucijos gvardija (IRG)

A.   Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Ali Ashraf NOURI

 

IRG vado pavaduotojas, IRG politinio biuro vadovas

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (dar žinomas kaip Hojjat- al-Eslam Ali Saidi arba Saeedi)

 

IRG aukščiausiojo vado atstovas

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (dar žinomas kaip Amir Ali Hajizadeh)

 

IRG oro pajėgų vadas, brigados generolas

23.1.2012


B.   Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Pašto adresas: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

2007 m. gegužės mėn. iš Irano į Siriją išsiuntė du įvairių rūšių šaunamųjų ginklų konteinerius, pažeisdamas JT ST rezoliucijos 1747 (2007) 5 punktą.

23.1.2012

III.    Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

BIIS Maritime Limited

Pašto adresas: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Nuosavybės teise priklauso į sąrašą įtrauktai Irano Hind arba yra jos kontroliuojama.

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (dar žinoma kaip Khazar Sea Shipping Lines arba Darya-ye Khazar Shipping Company, arba Khazar Shipping Co., arba KSSL, arba Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co., arba Darya-e-khazar shipping Co.)

Pašto adresas: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama.

23.1.2012


II PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalyje nurodytas subjektas

Syracuse S.L


III PRIEDAS

1 straipsnio 3 dalyje nurodyti įrašai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Pašto adresas: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Nuosavybės teise priklauso IRISL ir (arba) veikia jos vardu. HTTS registruota tuo pačiu adresu kaip ir IRISL Europe GmbH Hamburge, o jos vadovas Dr. Naser Baseni anksčiau dirbo IRISL.

2012 1 23

2.

Oasis Freight Agency

Pašto adresas: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Veikė IRISL vardu Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Ją pakeitė Good Luck Shipping Company, kuri taip pat įtraukta į sąrašą dėl to, kad veikė IRISL vardu.

2012 1 23


Top