Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0391

2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 2012/391/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/279/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

OJ L 187, 17.7.2012, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/391/oj

17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/47


TARYBOS SPRENDIMAS 2012/391/BUSP

2012 m. liepos 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/279/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2010 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/279/BUSP (1), kuriuo EUPOL AFGHANISTAN pratęsta iki 2013 m. gegužės 31 d.;

(2)

dabartinė orientacinė finansavimo suma numatyta laikotarpiui iki 2012 m. liepos 31 d.;

(3)

todėl Sprendimas 2010/279/BUSP turėtų būti iš dalies pakeistas, kad jame būtų numatyta orientacinė finansavimo suma 2012 m. rugpjūčio 1 d.–2013 m. gegužės 31 d. laikotarpiui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/279/BUSP 13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Finansinės nuostatos

„1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta išlaidoms, susijusioms su EUPOL AFGHANISTAN iki 2011 m. liepos 31 d. padengti, yra 54 600 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta išlaidoms, susijusioms su EUPOL AFGHANISTAN 2011 m. rugpjūčio 1 d.–2012 m. liepos 31 d. laikotarpiu padengti, yra 60 500 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta išlaidoms, susijusioms su EUPOL AFGHANISTAN 2012 m. rugpjūčio 1 d.–2013 m. gegužės 31 d. laikotarpiu padengti, yra 56 870 000 EUR.

2.   Visos išlaidos tvarkomos pagal Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas taisykles ir procedūras.

3.   Vykdydamas savo sudarytą sutartį misijos vadovas už veiklą yra visiškai atskaitingas Komisijai ir veikia jai prižiūrint.

4.   Trečiųjų valstybių subjektams leidžiama dalyvauti konkursuose dėl sutarčių sudarymo. Komisijai pritarus, misijos vadovas gali sudaryti techninius susitarimus su regioninėmis vadavietėmis ir provincijų atstatymo grupėms vadovaujančiomis šalimis ir tarptautiniais subjektais, dislokuotais Afganistane, dėl įrangos tiekimo, paslaugų ir patalpų teikimo misijai, visų pirma kai tai būtina dėl saugumo sąlygų.

5.   Finansinės nuostatos turi atitikti EUPOL AFGHANISTAN veiklos reikalavimus, įskaitant įrangos suderinamumą ir jos grupių sąveiką, ir jose turi būti atsižvelgiama į personalo dislokavimą regioninėse vadavietėse ir provincijų atstatymo grupėse.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. ALETRARIS


(1)  OL L 123, 2010 5 19, p. 4.


Top