EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0014(01)

2012/433/ES: 2012 m. liepos 18 d. Europos centrinio banko sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2012/3 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo Graikijos Respublikos skolos mainų pasiūlymo kontekste (ECB/2012/14)

OJ L 199, 26.7.2012, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/433/oj

26.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/26


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2012 m. liepos 18 d.

kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2012/3 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo Graikijos Respublikos skolos mainų pasiūlymo kontekste

(ECB/2012/14)

(2012/433/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, 12 straipsnio 1 dalį, 18 straipsnį ir 34 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką,

atsižvelgdama į 2011 m. rugsėjo 20 d. Gaires ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1), ypač į jų I priedo 1.6, 6.3.1 ir 6.3.2 skirsnius,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 18 straipsnio 1 dalimi, Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakankamu įkeitimu. Eurosistemos pinigų politikos operacijoms reikalingo įkaito tinkamumo kriterijai yra nustatyti Gairių ECB/2011/14 I priede;

(2)

vadovaujantis Gairių ECB/2011/14 I priedo 1.6 skirsniu, Valdančioji taryba gali bet kuriuo metu pakeisti Eurosistemos pinigų politikos operacijų įgyvendinimui taikomas priemones, sąlygas, kriterijus ir procedūras. Vadovaujantis Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3.1 skirsniu, Eurosistema pasilieka teisę spręsti, ar emisija, emitentas, skolininkas arba garantas atitinka jiems taikomus griežtų kredito standartų reikalavimus bet kokios, jos manymu, aktualios informacijos pagrindu;

(3)

skolos mainų pasiūlymo, kurį Graikijos Respublika paskelbė Graikijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių turėtojams, kontekste 2012 m. vasario 24 d. nacionaliniams centriniams bankams skolos išpirkimo schemos forma buvo padidinta įkaito vertė, siekiant paremti Graikijos Respublikos išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių kokybę;

(4)

kaip išimtinė priemonė, 2012 m. kovo 5 d. Sprendimas ECB/2012/3 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo Graikijos Respublikos skolos mainų pasiūlymo kontekste (2) laikinai suspendavo Eurosistemos kredito kokybės minimalios ribos taikymą Graikijos Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms, pripažindamas jas tinkamomis tol, kol trunka įkaito vertės padidinimas;

(5)

pasibaigus įkaito vertės padidinimui, atsižvelgdama į tai, kad Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių kaip įkaito tinkamumas šiuo metu nėra užtikrintas, Valdančioji taryba nusprendė, kad tokioms priemonėms turėtų būti taikoma Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3.2 skirsnyje nustatyta Eurosistemos kredito kokybės minimali riba;

(6)

todėl Sprendimas ECB/2012/3 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo ECB/2012/3 panaikinimas

Sprendimas ECB/2012/3 panaikinamas.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2012 m. liepos 25 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. liepos 18 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 331, 2011 12 14, p. 1.

(2)  OL L 77, 2012 3 16, p. 19.


Top