EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0002(01)

2012/133/ES: 2012 m. vasario 27 d. Europos Centrinio Banko sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2010/3 dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (ECB/2012/2)

OJ L 59, 1.3.2012, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 137 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/133(1)/oj

1.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/36


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2012 m. vasario 27 d.

kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2010/3 dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo

(ECB/2012/2)

(2012/133/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį ir 34 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką kartu su 3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka ir 18 straipsnio 2 dalimi,

kadangi:

(1)

vadovaujantis ECBS statuto 18 straipsnio 1 dalimi, Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakankamu įkeitimu. Eurosistemos pinigų politikos operacijoms reikalingo įkaito tinkamumo kriterijai yra nustatyti 2011 m. rugsėjo 20 d. Gairių ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1) (toliau – Bendrieji dokumentai) I priede;

(2)

vadovaujantis Bendrųjų dokumentų 1.6 skirsniu, ECB valdančioji taryba gali bet kuriuo metu pakeisti Eurosistemos pinigų politikos operacijų įgyvendinimui taikomas priemones, sąlygas, kriterijus ir procedūras. Vadovaujantis Bendrųjų dokumentų 6.3.1 skirsniu, Eurosistema pasilieka teisę spręsti, ar emisija, emitentas, skolininkas arba garantas atitinka jiems taikomus griežtų kredito standartų reikalavimus bet kokios, jos manymu, aktualios informacijos pagrindu;

(3)

kaip išimtinė priemonė, 2010 m. gegužės 6 d. Sprendimu ECB/2010/3 dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų skolos priemonių tinkamumo (2) buvo laikinai suspenduoti Eurosistemos minimalūs reikalavimai dėl kredito kokybės minimalių ribų, taikomi Graikijos Vyriausybės išleistoms arba Graikijoje įsteigtų subjektų išleistoms ir Graikijos Vyriausybės visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms;

(4)

Graikijos Respublika nusprendė paskelbti skolos mainų pasiūlymą Graikijos Vyriausybės išleistų antrinę rinką turinčių skolos priemonių turėtojams privačiojo sektoriaus dalyvavimo kontekste;

(5)

šis Graikijos Respublikos sprendimas dar labiau neigiamai paveikė Graikijos Vyriausybės išleistų arba Graikijoje įsteigtų subjektų išleistų ir Graikijos Vyriausybės visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių kaip įkaito Eurosistemos operacijoms tinkamumą;

(6)

Sprendimas ECB/2010/3 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo ECB/2010/3 panaikinimas

Sprendimas ECB/2010/3 panaikinamas.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2012 m. vasario 28 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. vasario 27 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 331, 2011 12 14, p. 1.

(2)  OL L 117, 2010 5 11, p. 102.


Top