Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1161

2011 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1161/2011, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 953/2009 dėl mineralinių medžiagų, kurių galima dėti į maisto produktus, sąrašų Tekstas svarbus EEE

OJ L 296, 15.11.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 299 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1161/oj

15.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1161/2011

2011 m. lapkričio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 953/2009 dėl mineralinių medžiagų, kurių galima dėti į maisto produktus, sąrašų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (1), ypač į jos 4 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis bei tam tikromis kitomis medžiagomis (2), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/39/EB dėl specialios mitybinės paskirties maisto produktų (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba (EFSA),

kadangi:

(1)

Direktyvos 2002/46/EB II priede nustatytas vitaminų ir mineralinių medžiagų, kurie gali būti naudojami maisto papildams gaminti, sąrašas. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1170/2009 (4) pakeisti Direktyvos 2002/46/EB I ir II priedai. Tuo reglamentu atlikti Direktyvos 2002/46/EB II priede pateikto sąrašo pakeitimai priimami laikantis minėtos direktyvos 4 straipsnio reikalavimų ir pagal tos pačios direktyvos 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą tvarką;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 II priede nustatytas vitaminų ir mineralinių medžiagų, kurių galima dėti į maistą, sąrašas;

(3)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 953/2009 (5) priede nustatytas medžiagų, kurių konkrečiais mitybos tikslais galima dėti į specialios mitybinės paskirties maisto produktus, sąrašas;

(4)

EFSA įvertino naujų mineralinių medžiagų tinkamumą naudoti maisto produktuose. Medžiagos, dėl kurių EFSA nuomonė buvo palanki, turėtų būti įtrauktos į minėtuose teisės aktuose pateiktus sąrašus;

(5)

su suinteresuotosiomis šalimis konsultuotasi Maisto grandinės ir gyvūnų bei augalų sveikatos patariamojoje grupėje ir į jų pateiktas pastabas atsižvelgta;

(6)

todėl Direktyva 2002/46/EB, Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 ir Reglamentas (EB) Nr. 953/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(7)

šiame reglamente pateiktos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/46/EB II priedo B dalis iš dalies keičiama taip:

a)

po įrašo „geležies fosfatas“ įterpiami toliau išvardyti įrašai:

„geležies (II) amonio fosfatas

geležies (III) natrio (etilendinitrilo)tetraacetatas (EDTA)“;

b)

po įrašo „ortofosforo rūgšties natrio druskos“ įterpiami toliau išvardyti įrašai:

„natrio sulfatas

kalio sulfatas“.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 II priedo 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

po įrašo „geležies sulfatas“ įterpiami toliau išvardyti įrašai:

„geležies (II) amonio fosfatas

geležies (III) natrio (etilendinitrilo)tetraacetatas (EDTA)“;

b)

po įrašo „chromo (III) sulfatas ir jo heksahidratas“ įterpiamas toliau pateiktas įrašas:

„chromo pikolinatas“.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 953/2009 priedo 2 kategorija (Mineralai) iš dalies keičiama taip:

a)

po įrašo „geležies sulfatas“ įterpiami toliau išvardyti įrašai:

„geležies (II) amonio fosfatas

x

 

geležies (III) natrio (etilendinitrilo)tetraacetatas (EDTA)

x“

 

b)

po įrašo „chromo (III) sulfatas ir jo heksahidratas“ įterpiamas toliau pateiktas įrašas:

„chromo pikolinatas

x“

 

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 183, 2002 7 12, p. 51.

(2)  OL L 404, 2006 12 30, p. 26.

(3)  OL L 124, 2009 5 20, p. 21.

(4)  OL L 314, 2009 12 1, p. 36.

(5)  OL L 269, 2009 10 14, p. 9.


Top