EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0898

2011 m. rugsėjo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 898/2011, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 543/2011 nuostatos, susijusios su ribiniu kiekiu, kurį pasiekus taikomi papildomi muitai pomidorams

OJ L 231, 8.9.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 256 - 257

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/898/oj

8.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 231/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 898/2011

2011 m. rugsėjo 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 543/2011 nuostatos, susijusios su ribiniu kiekiu, kurį pasiekus taikomi papildomi muitai pomidorams

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 143 straipsnio b punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), numatyta prižiūrėti jo XVIII priede išvardytų produktų importą. Tokia priežiūra turi būti vykdoma pagal taisykles, nustatytas 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), 308d straipsnyje;

(2)

taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde sudarytos Sutarties dėl žemės ūkio (4) 5 straipsnio 4 dalį ir atsižvelgiant į naujausius turimus 2008, 2009 ir 2010 m. duomenis, reikėtų patikslinti ribinį kiekį, kurį pasiekus taikomi papildomi muitai obuoliams;

(3)

todėl įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 543/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo Reglamento (EB) Nr. 543/2011 XVIII priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(4)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.


PRIEDAS

„XVIII PRIEDAS

IV ANTRAŠTINĖS DALIES I SKYRIAUS 2 SKIRSNYJE NURODYTI PAPILDOMI IMPORTO MUITAI

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas laikomas tik orientaciniu. Papildomų muitų taikymo sritis šiame priede nustatoma atsižvelgiant į KN kodų, galiojančių šio reglamento priėmimo metu, apimtį.

Serijos Nr.

KN kodas

Aprašymas

Taikymo laikotarpis

Ribiniai kiekiai (tonomis)

78.0015

0702 00 00

Pomidorai

Nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d.

481 762

78.0020

Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

44 251

78.0065

0707 00 05

Agurkai

Nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.

31 289

78.0075

Nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d.

26 583

78.0085

0709 90 80

Artišokai

Nuo lapkričio 1 d. iki birželio 30 d.

17 258

78.0100

0709 90 70

Cukinijos

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

57 955

78.0110

0805 10 20

Apelsinai

Nuo gruodžio 1 d. iki gegužės 31 d.

368 535

78.0120

0805 20 10

Klementinai

Nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

175 110

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); vilkingai ir panašūs citrusinių hibridai

Nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

115 625

78.0155

0805 50 10

Citrinos

Nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

346 366

78.0160

Nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

88 090

78.0170

0806 10 10

Valgomosios vynuogės

Nuo liepos 21 d. iki lapkričio 20 d.

80 588

78.0175

0808 10 80

Obuoliai

Nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

700 556

78.0180

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

65 039

78.0220

0808 20 50

Kriaušės

Nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.

229 646

78.0235

Nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

35 541

78.0250

0809 10 00

Abrikosai

Nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.

5 794

78.0265

0809 20 95

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

Nuo gegužės 21 d. iki rugpjūčio 10 d.

30 783

78.0270

0809 30

Persikai, įskaitant nektarinus

Nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

5 613

78.0280

0809 40 05

Slyvos

Nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

10 293“


Top