EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0620

2011 m. birželio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 620/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

OJ L 166, 25.6.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 304 - 305

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/620/oj

25.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 166/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 620/2011

2011 m. birželio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies d punktą,

kadangi:

(1)

Tam tikroms šalims pateikus skundą Pasaulio prekybos organizacijai (toliau – PPO), 2010 m. rugsėjo 21 d. PPO ginčų sprendimo institucijos patvirtintoje PPO darbo grupės ataskaitoje (2) padaryta išvada, kad Europos Sąjunga, inter alia, nenuosekliai taikė 1994 m. Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT), taikydama tam tikriems pagal Informacinių technologijų susitarimą (toliau – ITS) Europos Sąjungoje pagamintiems informacinių technologijų produktams mažiau palankų tarifų režimą nei nurodytasis privalomojoje tarifinėje informacijoje. Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant jį suderinti su Europos Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais pagal 1994 m. GATT. Būtini pakeitimai atitinka 1997 m. kovo 24 d. Tarybos sprendimą 97/359/EB dėl informacinių technologijų produktams taikomų mokesčių panaikinimo (3), kuriuo pritarta ITS.

(2)

Remiantis PPO darbo grupės ataskaita, skaitmeninis kopijavimas neturėtų būti laikomas fotokopijavimu pagal 1994 m. GATT, o kopijavimo greitis neturėtų būti vieninteliu klasifikavimo kriterijumi. Todėl turėtų būti iš dalies atitinkamai pakeista Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede pateikta subpozicija 8443 31 ir atitinkama muito norma.

(3)

Turėtų būti iš dalies pakeistas KN subpozicijos 8528 71 15 (prieš tai buvo 8528 71 13) aprašymas, siekiant įtraukti televizorių priedėlius, kurie be ryšių funkcijos gali atlikti papildomą įrašymo ar atkūrimo funkciją, su sąlyga, kad jie nepraras esminės televizoriaus priedėlio, atliekančio ryšių funkciją, savybės.

(4)

Šis reglamentas turėtų įsigalioti 2011 m. liepos 1 d., pasibaigus Europos Komisijos ir skundo šalių sutartam laikotarpiui, kurio pagrįstai reikia Europos Sąjungai, kad ji galėtų prisiderinti prie įsipareigojimų PPO.

(5)

PPO ginčų sprendimo institucijos patvirtintose ataskaitose pateiktos rekomendacijos taikytinos tik ateičiai, todėl šis reglamentas neturėtų galioti atgaline data ir juo neturėtų būti remiamasi aiškinant klasifikaciją atgaline data. Kadangi reglamentu negalima remtis aiškinant prekių, išleistų į laisvą apyvartą prieš 2011 m. liepos 1 d., klasifikavimą, jis neturėtų būti pagrindas iki tos datos sumokėtiems muitams grąžinti.

(6)

Muitinės kodekso komitetas per pirmininko nustatytą laikotarpį nepareiškė nuomonės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo antros dalies XVI skyrius iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas netaikomas ir neaiškinamas atgaline data.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 24 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  WT/DS375/R, WT/DS376/R, WT/DS377/R.

(3)  OL L 155, 1997 6 12, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo antros dalies XVI skyrius iš dalies keičiamas taip:

1)

84 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

eilutė, kurioje nurodytas KN kodas 8443 31 10, išbraukiama;

b)

įrašas „– – – Kitos“ tarp eilutės, kurioje nurodytas KN kodas 8443 31 10, ir eilutės, kurioje nurodytas KN kodas 8443 31 91, išbraukiamas;

c)

įterpiama ši eilutė, kurioje nurodytas KN kodas 8443 31 20:

8443 31 20

– – – Mašinos, atliekančios skaitmeninio kopijavimo funkciją kaip pagrindinę funkciją, kai kopijuojama skenuojant originalą ir spausdinant kopijas elektrostatiniu spausdinimo įtaisu …

2,2 %

p/st“

d)

įterpiama ši eilutė, kurioje nurodytas KN kodas 8443 31 80:

8443 31 80

– – – Kitos …

Neapmuitinama

p/st“

e)

eilutė, kurioje nurodytas KN kodas 8443 31 91, išbraukiama;

f)

eilutė, kurioje nurodytas KN kodas 8443 31 99, išbraukiama;

2)

85 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

eilutė, kurioje nurodytas KN kodas 8528 71 13, išbraukiama;

b)

įterpiama ši eilutė, kurioje nurodytas KN kodas 8528 71 15:

8528 71 15

– – – – Aparatai su mikroprocesoriniu įtaisu ir įmontuotu modemu, skirtu prieigai prie interneto, galintys atlikti dialoginių informacijos mainų funkciją ir priimti televizijos signalus (vadinamieji televizorių priedėliai, atliekantys ryšių funkciją, įskaitant įmontuotą įtaisą, atliekantį įrašymo ar atkūrimo funkciją, su sąlyga, kad jie nepraras esminės televizoriaus priedėlio, atliekančio ryšių funkciją, savybės) …

Neapmuitinama

p/st“

c)

eilutė, kurioje nurodytas KN kodas 8528 71 90, išbraukiama;

d)

po KN kodo 8528 71 19 įterpiamos šios eilutės:

 

– – – Kiti:

 

 

8528 71 91

– – – – Aparatai su mikroprocesoriniu įtaisu ir įmontuotu modemu, skirtu prieigai prie interneto, galintys atlikti dialoginių informacijos mainų funkciją ir priimti televizijos signalus (vadinamieji televizorių priedėliai, atliekantys ryšių funkciją, įskaitant įmontuotą įtaisą, atliekantį įrašymo ar atkūrimo funkciją, su sąlyga, kad jie nepraras esminės televizoriaus priedėlio, atliekančio ryšių funkciją, savybės) …

Neapmuitinama

p/st

8528 71 99

– – – – Kiti …

14

p/st“


Top