Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0335

2011 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 335/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1091/2009 dėl mažiausio endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma reesei (MUCL 49755), ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma reesei (MUCL 49754), fermentinio preparato kiekio naudojant jį kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą Tekstas svarbus EEE

OJ L 94, 8.4.2011, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 178 - 180

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/335/oj

8.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 94/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 335/2011

2011 m. balandžio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1091/2009 dėl mažiausio endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma reesei (MUCL 49755), ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma reesei (MUCL 49754), fermentinio preparato kiekio naudojant jį kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma reesei (MUCL 49755), ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma reesei (MUCL 49754), preparatas buvo leistas naudoti dešimt metų mėsiniams viščiukams 2009 m. lapkričio 13 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1091/2009 dėl leidimo endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma reesei (MUCL 49755), ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma reesei (MUCL 49754) fermentinį preparatą naudoti kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas Aveve NV) (2).

(2)

Leidimo turėtojas pateikė paraišką pakeisti šio pašarų priedo leidimo sąlygas, kai priedas naudojamas mėsiniams viščiukams šerti – sumažinti mažiausią rekomenduojamą endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma reesei (MUCL 49755), ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma reesei (MUCL 49754) fermentinio preparato dozę nuo 4 000 XU (3)/kg ir 900 BGU (4)/kg iki 2 000 XU/kg ir 450 BGU/kg. Prie paraiškos buvo pridėti atitinkami duomenys, pagrindžiantys pakeitimo prašymą.

(3)

Europos maisto saugos tarnyba (Tarnyba) 2010 m. lapkričio 10 d. paskelbtoje nuomonėje padarė išvadą, kad trijų tyrimų su mėsiniais viščiukais duomenų nepakanka minimalios rekomenduojamos dozės sumažinimui nuo 4 000 XU ir 900 BGU/kg pašaro iki 2 000 XU ir 450 BGU/kg pašaro pagrįsti, kadangi pašarų tyrimai parodė, kad numatomos dozės buvo gerokai viršytos. Tačiau duomenys parodė, kad produktas būtų veiksmingas ir naudojant mažesnę jo dozę nei leidžiama dabar. Tarnybos nuomone, duomenys rodo, kad apytikriai 3 000 XU ir 600 BGU/kg pašaro dozė gali paspartinti mėsinių viščiukų augimą ir pagerinti pašarų ir prieaugio santykį (5).

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos sąlygos įvykdytos.

(5)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1091/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1091/2009 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 299, 2009 11 14, p. 6.

(3)  1 XU – fermento, kuris, esant pH 5,0 ir 50 °C temperatūrai, iš avižų speltos ksilano atpalaiduoja 1 μmol redukuojančio cukraus (ksilozės ekvivalentas) per minutę, kiekis.

(4)  1 BGU – fermento, kuris, esant pH 4,8 ir 50 °C temperatūrai, iš miežių beta-gliukano atpalaiduoja 1 μmol redukuojančio cukraus (celobiozės ekvivalentas) per minutę, kiekis.

(5)  EMST leidinys, 2010 m.; 8(12):1919.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai.

4a9

Aveve NV

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė

EC 3.2.1.8

 

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė

EC 3.2.1.6

 

Priedo sudėtis

Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma reesei (MUCL 49755), ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma reesei (MUCL 49754), preparatas

kurio mažiausias aktyvumas 40 000 XU/g ir 9 000 BGU/g

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Endo-1,4-beta-ksilanazė, gauta iš Trichoderma reesei (MUCL 49755), ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazė, gauta iš Trichoderma reesei (MUCL 49754)

 

Analizės metodas  (1)

 

Priede esančios veikliosios medžiagos apibūdinimas:

kolorimetrinis metodas, pagrįstas dinitrosalicilo rūgšties reakcija su redukuojančiu cukrumi, gautu endo-1,4-beta-ksilanazei reaguojant su ksilano turinčiu substratu;

kolorimetrinis metodas, pagrįstas dinitrosalicilo rūgšties reakcija su redukuojančiu cukrumi, gautu endo-1,3(4)-beta-gliukanazei reaguojant su beta-gliukanų turinčiu substratu.

 

Pašaruose esančių veikliųjų medžiagų apibūdinimas:

kolorimetrinis metodas, matuojant vandenyje tirpius dažus, endo-1,4-beta-ksilanazės atpalaiduotus iš dažų, skersiniu ryšiu susietų su kviečių arabinoksilano substratu,

kolorimetrinis metodas matuojant vandenyje tirpius dažus, endo-1,3(4)-beta-gliukanazės atpalaiduotus iš dažų, skersiniu ryšiu susietų su miežių beta-gliukano substratu.

Mėsiniai viščiukai

3 000 XU

675 BGU

 

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Naudoti pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač betagliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % kviečių, miežių, rugių ir (arba) kvietrugių.

3.

Sauga: tvarkant produktą reikia dėvėti kvėpavimo organų apsaugą, saugos akinius ir pirštines.

2019 m. gruodžio 4 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos svetainėje www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


Top