Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0187

2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 187/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I priedas Tekstas svarbus EEE

OJ L 53, 26.2.2011, p. 45–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 269 - 274

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/187/oj

26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/45


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 187/2011

2011 m. vasario 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 15 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 669/2009 (2) nustatytos taisyklės dėl sustiprintos oficialios kontrolės, kuri turi būti atliekama dėl to reglamento I priede išvardytų importuojamų negyvūninių pašarų ir maisto produktų (toliau – sąrašas) įvežimo į Reglamento (EB) Nr. 882/2004 I priede nurodytas teritorijas punktuose.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 2 straipsnyje nustatyta, kad tas sąrašas turi būti persvarstomas reguliariai ne rečiau kaip kartą per ketvirtį atsižvelgiant bent į tame straipsnyje nurodytus informacijos šaltinius.

(3)

Iš su maisto produktais susijusių incidentų, apie kuriuos pranešta naudojantis skubaus įspėjimo apie maisto ir pašarų keliamą pavojų sistema (RASSF), paplitimo ir svarbos, Maisto ir veterinarijos tarnybos misijų trečiosiose šalyse duomenų ir valstybių narių Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 669/2009 15 straipsnį pateiktų ketvirčio ataskaitų dėl negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų siuntų matyti, kad sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti.

(4)

Visų pirma sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti išbraukiant įrašus, skirtus prekėms, kurios pagal minėtus informacijos šaltinius iš esmės atitinka susijusius Sąjungos teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus ir kurioms sustiprinta oficiali kontrolė nebereikalinga.

(5)

Be to, į sąrašą turėtų būti įrašytos tam tikros kitos prekės, kurios pagal minėtus informacijos šaltinius neatitinka susijusių saugos reikalavimų ir todėl joms reikalinga sustiprinta oficiali kontrolė.

(6)

Taip pat sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti sumažinant prekių, kurių pagal minėtus informacijos šaltinius atitiktis susijusiems Sąjungos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams apskritai pagerėjo ir kurioms dabartinio lygmens oficiali kontrolė nebereikalinga, oficialios kontrolės dažnumą.

(7)

Todėl sąraše reikėtų pakeisti atitinkamų iš Kinijos, Dominikos Respublikos, Indijos ir Pietų Afrikos Respublikos importuojamų prekių įrašus.

(8)

Dėl Sąjungos teisės aktų aiškumo taip pat būtina patikslinti iš Dominikos Respublikos importuojamų pipirų ir iš Turkijos importuojamų saldžiųjų pipirų įrašus.

(9)

Sąrašo pakeitimas dėl prekių nuorodų išbraukimo ir oficialios kontrolės dažnumo sumažinimo turėtų būti taikomas kuo greičiau, kadangi pirminiai susirūpinimą dėl saugos kėlę klausimai išspręsti. Todėl minėti pakeitimai turėtų būti taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(10)

Atsižvelgiant į reikalingų Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedo pakeitimų skaičių, yra tikslinga jį pakeisti šio reglamento priedo tekstu.

(11)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(12)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. balandžio 1 d.

Tačiau nuo šio reglamento įsigaliojimo datos taikomi šie Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedo pakeitimai:

a)

išbraukiami įrašai:

i)

mikroelementai iš Kinijos;

ii)

mangai iš Dominikos Respublikos;

iii)

šie pašarai ir maisto produktai iš Vietnamo:

negliaudyti žemės riešutai,

gliaudyti žemės riešutai,

žemės riešutų kremas,

kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai;

b)

fizinio ir tapatumo tikrinimo dažnumo pakeitimas, kai iš visų trečiųjų šalių įvežami šie maisto produktai:

i)

grūstos arba maltos aitriosios paprikos (Capsicum annuum);

ii)

paprikos produktai (karis);

iii)

Curcuma longa (ciberžolė);

iv)

raudonasis palmių aliejus.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 194, 2009 7 25, p. 11.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

A)   Negyvūninės kilmės pašarai ir maisto produktai, kuriems taikoma sustiprinta oficiali kontrolė nustatytame įvežimo punkte

Pašarai ir maisto produktai

(numatoma paskirtis)

KN kodas (1)

Kilmės šalis

Pavojus

Fizinio ir atitikties tikrinimo dažnumas

(%)

Negliaudyti žemės riešutai

1202 10 90

Argentina

Aflatoksinai

10

Gliaudyti žemės riešutai

1202 20 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

Negliaudyti žemės riešutai

1202 10 90

Brazilija

Aflatoksinai

10

Gliaudyti žemės riešutai

1202 20 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

Džiovinti lakštiniai

ex 1902

Kinija

Aliuminis

10

(Maisto produktai)

Smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00;

Dominikos Respublika

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (3)

50

Raukšlėtasis svaidenis (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95;

Ilgmoliūgis (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95;

Pipirai (Capsicum spp.)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Baklažanai

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

Apelsinai (švieži arba džiovinti)

0805 10 20; 0805 10 80

Egiptas

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (7)

10

Persikai

0809 30 90

Granatai

ex 0810 90 95;

Braškės

0810 10 00

Žalios pupelės

ex 0708 20 00

(Maisto produktai – švieži vaisiai ir daržovės)

Negliaudyti žemės riešutai

1202 10 90

Gana

Aflatoksinai

50

Gliaudyti žemės riešutai

1202 20 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

(Pašarai ir maisto produktai)

Kario lapai (Bergera ir murraya koenigii)

ex 1211 90 85

Indija

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (5)

10

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

Sveikos aitriosios paprikos (Capsicum annuum)

ex 0904 20 10

Indija

Aflatoksinai

50

Grūstos arba maltos aitriosios paprikos (Capsicum annuum)

ex 0904 20 90

Paprikos produktai (karis)

0910 91 05

Muskatai (Myristica fragrans)

0908 10 00

Macis (Myristica fragrans)

0908 20 00

Imbieras (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (ciberžolė)

0910 30 00

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

Negliaudyti žemės riešutai

1202 10 90

Indija

Aflatoksinai

20

Gliaudyti žemės riešutai

1202 20 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

Valgomieji hibiskai

ex 0709 90 90

Indija

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (2)

10

(Maisto produktai)

Arbūzų (egusi, citrullus lanatus) sėklos ir jų produktai

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

Nigerija

Aflatoksinai

50

(Maisto produktai)

Basmati ryžiai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti

ex 1006 30

Pakistanas

Aflatoksinai

20

(Maisto produktai – visiškai nulukštenti ryžiai)

Sveikos aitriosios paprikos (Capsicum annuum)

ex 0904 20 10

Peru

Aflatoksinai ir ochratoksinas A

10

Grūstos arba maltos aitriosios paprikos (Capsicum annuum)

ex 0904 20 90

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

Negliaudyti žemės riešutai

1202 10 90

Pietų Afrikos Respublika

Aflatoksinai

10

Gliaudyti žemės riešutai

1202 20 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

Kalendros lapai

ex 0709 90 90

Tailandas

Salmonelė (6)

10

Bazilikas (šventasis, kvapusis)

ex 1211 90 85

Mėtos

ex 1211 90 85

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

Kalendros lapai

ex 0709 90 90

Tailandas

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (4)

20

Bazilikas (šventasis, kvapusis)

ex 1211 90 85

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

Smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00;

Tailandas

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (4)

50

Baklažanai

0709 30 00; ex 0710 80 95;

Kopūstinės daržovės

0704; ex 0710 80 95;

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

Saldieji pipirai (Capsicum spp)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Turkija

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (8)

10

Cukinijos

0709 90 70; ex 0710 80 95;

Pomidorai

0702 00 00; 0710 80 70

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

Kriaušės

0808 20 10; 0808 20 50

Turkija

Pesticidas: amitrazas

10

(Maisto produktai)

Džiovintos vynuogės

0806 20

Uzbekistanas

Ochratoksinas A

50

(Maisto produktai)

Grūstos arba maltos aitriosios paprikos (Capsicum annuum)

ex 0904 20 90

Visos trečiosios šalys

Sudano dažai

10

Paprikos produktai (karis)

0910 91 05

Curcuma longa (ciberžolė)

0910 30 00

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

Raudonasis palmių aliejus

ex 1511 10 90

(Maisto produktai)

B)   Apibrėžtys

Šiame priede Sudano dažai reiškia šias chemines medžiagas:

i)

Sudano I (CAS Nr. 842–07–9);

ii)

Sudano II (CAS Nr. 3118–97–6);

iii)

Sudano III (CAS Nr. 85–86–9);

iv)

skaisčiai raudonasis arba Sudano IV (CAS Nr. 85–83–6).“


(1)  Jei turi būti tikrinami tik tam tikri bet kuriuo KN kodu paženklinti produktai, o prekių nomenklatūroje tas kodas nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas „ex“ (pavyzdžiui, ex 1006 03: tik Basmati ryžiai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti).

(2)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: acefato, metamidofoso, triazofoso, endosulfano, monokrotofoso.

(3)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: amitrazo, acefato, aldikarbo, benomilo, karbendazimo, chlorfenapiro, chlorpirifoso, CS2 (ditiokarbomatai), diafentiurono, diazinono, dichlorvoso, dikofolio, dimetoato, endosulfano, fenamidono, imidakloprido, malationo, metamidofoso, metiokarbo, metomilo, monokrotofoso, ometoato, oksamilo, profenofoso, propikonazolo, tiabendazolo, tiakloprido.

(4)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: acefato, karbarilo, karbendazimo, karbofurano, chlorpirifoso, metilchlorpirifoso, dimetoato, etiono, malationo, metalaksilo, metamidofoso, metomilo, monokrotofoso, ometoato, profenofoso, protiofoso, kvinalfoso, triadimefono, triazofoso, dikrotofoso, EPN, triforino.

(5)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: triazofoso, metiloksidemetono, chlorpirifoso, acetamiprido, tiametoksamo, klotianidino, metamidofoso, acefato, propargito, monokrotofoso.

(6)  Etaloninis metodas EN/ISO 6579 arba sertifikuotas metodas, kurio tinkamumas šiuo atveju patvirtintas, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 2073/2005 (OL L 338, 2005 12 22, p. 1).

(7)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: karbendazimo, ciflutrino ciprodinilo, diazinono, dimetoato, etiono, fenitrotiono, fenpropatrino, fludioksonilo, heksaflumurono, liambda-cihalotrino, metiokarbo, metomilo, ometoato, oksamilo, fentoato, metiltiofanato.

(8)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: metomilo, oksamilo, karbendazimo, klofentezino, diafentiurono, dimetoato, formetanato, malationo, procimidono, tetradifono, metiltiofanato.


Top