EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0638

2011/638/ES: 2011 m. rugsėjo 26 d. Komisijos sprendimas dėl santykinių taršos rodiklių, kuriais remiamasi nemokamai paskirstant šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinius taršos leidimus orlaivių naudotojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnį Tekstas svarbus EEE

OJ L 252, 28.9.2011, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 030 P. 52 - 53

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/638/oj

28.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/20


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. rugsėjo 26 d.

dėl santykinių taršos rodiklių, kuriais remiamasi nemokamai paskirstant šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinius taršos leidimus orlaivių naudotojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnį

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/638/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 3e straipsnio 3 dalies e punktą,

kadangi:

(1)

būtina nustatyti santykinius taršos rodiklius, kuriais bus remiamasi per prekybos laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., nurodytą Direktyvos 2003/87/EB 3c straipsnio 1 dalyje, ir per prekybos laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., nurodytą tos direktyvos 13 straipsnio 1 dalyje kartu su 3c straipsnio 2 dalimi, nemokamai paskirstant apyvartinius taršos leidimus orlaivių naudotojams;

(2)

apyvartinių taršos leidimų paskirstymas pagal tuos santykinius taršos rodiklius turėtų būti nekintamas iki 2020 m., nebent pagal Direktyvos 2003/87/EB 25a straipsnį priimtuose teisės aktuose būtų reikalaujama daryti paskesnius pakeitimus;

(3)

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/101/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys (2), įtraukta į Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą 2011 m. balandžio 1 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 6/2011 (3), kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XX priedas (Aplinka), todėl santykiniai taršos rodikliai turės būti taikomi visoje EEE;

(4)

todėl santykiniai taršos rodikliai turi būti grindžiami visos EEE nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičiumi, nustatytu 2011 m. liepos 20 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 93/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XX priedas (Aplinka) (4);

(5)

santykiniai taršos rodikliai turėtų būti apskaičiuoti visos EEE apyvartinių taršos leidimų, skirtų prekybos laikotarpiui nuo 2012 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., taip pat tokių leidimų, skirtų prekybos laikotarpiui nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., skaičius padalijus iš tonkilometrių duomenyse, kurie įtraukti į paraiškas, pateiktas Komisijai pagal Direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnio 2 dalį, nurodytų skaičių sumos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Nepažeidžiant direktyvos 2003/87/EB 25a straipsnio, santykinis taršos rodiklis, kuriuo remiamasi pagal tos direktyvos 3e straipsnio 1 dalį nemokamai orlaivių naudotojams paskirstant apyvartinius taršos leidimus laikotarpiui nuo 2012 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., yra 0,000679695907431681 leidimo tonkilometriui.

2.   Nepažeidžiant direktyvos 2003/87/EB 25a straipsnio, santykinis taršos rodiklis, kuriuo remiamasi pagal tos direktyvos 3e straipsnio 1 dalį nemokamai orlaivių naudotojams paskirstant apyvartinius taršos leidimus laikotarpiui nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra 0,000642186914222035 leidimo tonkilometriui.

2 straipsnis

Skaičiavimo, susijusio su apyvartinių taršos leidimų skaičiumi, kuris turi būti paskirstytas pagal 1 straipsnyje nustatytus santykinius taršos rodiklius, rezultatas apvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (viso leidimo).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  OL L 8, 2009 1 13, p. 3.

(3)  OL L 93, 2011 4 7, p. 35.

(4)  Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.


Top