EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0242

2011/242/ES: 2011 m. balandžio 14 d. Komisijos sprendimas dėl Maisto grandinės ir gyvūnų bei augalų sveikatos patariamosios grupės, įsteigtos Sprendimu 2004/613/EB, narių

OJ L 101, 15.4.2011, p. 126–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2017; pakeitė ir anuliavo 32017D0715(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/242/oj

15.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/126


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. balandžio 14 d.

dėl Maisto grandinės ir gyvūnų bei augalų sveikatos patariamosios grupės, įsteigtos Sprendimu 2004/613/EB, narių

(2011/242/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos sprendimą 2004/613/EB dėl maisto grandinės ir gyvūnų bei augalų sveikatos patariamosios grupės sukūrimo (1), ypač į jo trečią straipsnį,

kadangi:

(1)

Maisto grandinės ir gyvūnų bei augalų sveikatos patariamoji grupė buvo įsteigta Sprendimu 2004/613/EB, kuris įsigaliojo 2004 m. rugpjūčio 25 d. Komisija konsultuojasi su šia grupe dėl maisto ir pašarų saugumo, maisto ir pašarų ženklinimo ir pateikimo, žmonių mitybos pagal maisto produktų įstatymus, gyvūnų sveikatos ir gerovės bei augalų sveikatos darbo programos ir kitų priemonių, kurių Komisija turi imtis ar pasiūlyti šiose srityse.

(2)

Pagal Sprendimo 2004/613/EB 3 straipsnio 3 dalį Komisija atrenka Europos lygmeniu atstovaujančias organizacijas, kurios labiausiai atitinka to sprendimo 3 straipsnio 1 dalyje minimus kriterijus, ir kurios pateikė paraiškas pagal paskelbtą konkursą.

(3)

Komisija anksčiau atrinko 36 patariamosios grupės narius. Anksčiau atrinktų narių sąrašas 2005 m. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(4)

Dabar Komisija nusprendė išplėsti patariamosios grupės narystę ypač siekdama įtraukti kelias neatstovaujamas sritis. Paskelbus kvietimą dalyvauti konkurse, buvo atrinktos 9 papildomos organizacijos.

(5)

Visi patariamosios grupės nariai yra lygiaverčiai.

(6)

Tikslinga patvirtinti 36 dabartinius patariamosios grupės narius ir paskirti 9 naujai atrinktus narius,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisija patvirtina priedo A dalyje išvardytas Europos organizacijas Maisto grandinės ir gyvūnų bei augalų sveikatos patariamosios grupės narėmis, be to, skiria šios patariamosios grupės narėmis organizacijas, išvardytas priedo B dalyje.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje leieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 275, 2004 8 25, p. 17.

(2)  OL C 97, 2005 4 21, p. 2.


PRIEDAS

A   DALIS

AIPCE-CEP

Association des industries du poisson de l’Union européenne/Comité des organisations nationales des importateurs et exportateurs de poisson de l’Union européenne

ANIMALS ANGELS

Animal Welfare Association

AVEC

Association of Poultry Processors and Poultry Import and Export Trade in the European Union Countries

BEUC (1)

Bureau européen des unions de consommateurs

CEFIC

Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique

CELCAA

Comité européen de liaison des commerces agroalimentaires

CES/ETUC

Confédération européenne des syndicats/European Trade Union Confederation

CIAA

Confédération des industries agroalimentaires de l’Union européenne

CLITRAVI

Centre de liaison des industries transformatrices de viandes de l’Union européenne

COCERAL

Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d’olive, huiles et graisses et agrofournitures de l’Union européenne

COPA-Cogeca

Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne – Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne

ECCA

European Crop Care Association

ECPA

European Crop Protection Association

ECSLA

European Cold Storage and Logistics Association

EDA

European Dairy Association

EFFAT

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EFPRA

European Fat Processors and Renderers Association

EMRA

European Modern Restaurant Association

ESA

European Seed Association

EUROCHAMBRES

Association of European Chambers of Commerce and Industry

EUROCOMMERCE

European Representation of Retail, Wholesale and International Trade

EUROCOOP

European Community of Consumer Cooperatives

EUROGROUP

Eurogroup for Animal Welfare

EUROPABIO

European Association of Bioindustries

FEDIAF

Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers

FEFAC

Fédération européenne des fabricants d’aliments composés pour animaux

FERCO

Fédération européenne de la restauration collective concédée

FESASS

Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire

FRESHFEL

European Fresh Produce Association

FVE

Federation of Veterinarians of Europe

HOTREC

Confédération des associations nationales de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et établissements similaires de l’Union européenne et de l’Espace économique européen

IFAH-EUROPE

International Federation for Animal Health Europe

IFOAM ES

International Federation of Organic Agriculture Movements — European Union Regional Group

UEAPME

Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises

UECBV

Union européenne du commerce du bétail et de la viande

UGAL

Union des groupements de détaillants indépendants de l’Europe

B   DALIS

AESGP

Association of the European Self-Medication Industry

ECVC

European Coordination Via Campesina

EHPM

European Federation of Associations of Health Product Manufacturers

EUWEP

European Union of Wholesale with Eggs, Egg Products and Poultry and Game

FEFANA

EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures

FoEE

Friends of the Earth Europe

PAN EUROPE

Pesticide Action Network Europe

PFP

Primary Food Processors

SLOW FOOD

Slow Food Associazione Internazionale


(1)  3 vietos skirtos BEUC, kad būtų geriau atstovaujama Europos vartotojams.


Top