EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0232

2011/232/ES: 2011 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2000/367/EB, kuriuo nustatoma statybos produktų, statinių ir jų dalių atsparumo ugniai klasifikavimo sistema (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2417) Tekstas svarbus EEE

OL L 97, 2011 4 12, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2024; netiesiogiai panaikino 32024R1681

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/232(1)/oj

12.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 97/49


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. balandžio 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2000/367/EB, kuriuo nustatoma statybos produktų, statinių ir jų dalių atsparumo ugniai klasifikavimo sistema

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2417)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/232/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo (1), ypač į jos 20 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Statybos nuolatiniu komitetu,

kadangi:

(1)

2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas, įgyvendinantis Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų, statinių ir jų dalių atsparumo ugniai klasifikavimo (2), turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant atsižvelgti į techninę pažangą plėtojant susijusius bandymų metodus ir siekiant aprėpti priešgaisrinį angų sandarinimą.

(2)

Todėl Sprendimas 2000/367/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2000/367/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 40, 1989 2 11, p. 12.

(2)  OL L 133, 2000 6 6, p. 26.


PRIEDAS

Sprendimo 2000/367/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

3 skirsnyje „Produktai ir sistemos, skirti apkrovas laikantiems elementams ar statinių dalims apsaugoti“ klasifikacijos lentelė, susijusi su „lubomis, neturinčiomis atskirų atsparumo ugniai savybių ar tokios įrangos“, pakeičiama šia lentele:

„Taikoma

luboms, neturinčioms atskirų atsparumo ugniai savybių ar tokios įrangos

Standartas (-ai)

EN 13501–2; prEN 13381–1

Klasifikacija: tokia pati, kaip ir saugomų apkrovas laikančių elementų

Pastabos

Jei atitinka ir „pusiau natūralaus“ gaisro reikalavimus, prie klasifikacijos pridedamas žymuo „sn“.“

2.

3 skirsnyje „Produktai ir sistemos, skirti apkrovas laikantiems elementams ar statinių dalims apsaugoti“ klasifikacijos lentelė, susijusi su „priešgaisrinėmis dangomis, plokštėmis, tinko posluoksniais, denginiais ir pertvaromis“, pakeičiama šia lentele:

„Taikoma

priešgaisrinėms dangoms, plokštėms, tinko posluoksniams, denginiams ir pertvaroms

Standartas (-ai)

EN 13501–2; prEN 13381–2 to 8

Klasifikacija: tokia pati, kaip ir saugomų apkrovas laikančių elementų

Pastabos

—“

3.

4 skirsnyje „Apkrovų nelaikantys elementai ar statinių dalys ir jiems skirti produktai“ klasifikacijos lentelė, susijusi su „pertvaromis (įskaitant tas pertvaras, kurios turi neizoliuotų dalių)“, pakeičiama šia lentele:

„Taikoma

pertvaroms (įskaitant tas pertvaras, kurios turi neizoliuotų dalių)

Standartas (-ai)

EN13501–2; EN 1364–1 (1); EN 1992–1-2; EN1993–1-2; EN1994–1-2; EN 1995–1-2; EN 1996–1-2; EN 1999–1-2

Klasifikacija:

 

E

 

20

30

 

60

90

120

 

 

 

EI

15

20

30

45

60

90

120

180

240

 

EI-M

 

 

30

 

60

90

120

180

240

 

EW

 

20

30

 

60

90

120

 

 

 

Pastabos


(1)  Priešgaisrinio angų sandarinimo atveju šis standartas papildomas EOTA TR 031.“


Top