Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0142

2011/142/ES: 2011 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 97/80/EB, nustatantis Tarybos direktyvos 96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų įgyvendinimo nuostatas Tekstas svarbus EEE

OJ L 59, 4.3.2011, p. 66–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 292 - 296

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/142(2)/oj

4.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/66


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. kovo 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 97/80/EB, nustatantis Tarybos direktyvos 96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų įgyvendinimo nuostatas

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/142/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. kovo 19 d. Tarybos direktyvą 96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Taikant 1996 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimą 97/80/EB, nustatantį Tarybos direktyvos 96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų įgyvendinimo nuostatas (2), įgyta patirtis parodė, kad būtina smulkiau skirstyti didžiausias pienininkystės įmones.

(2)

Todėl Sprendimas 97/80/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Nuolatinio žemės ūkio statistikos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 97/80/EB II priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 78, 1996 3 28, p. 27.

(2)  OL L 24, 1997 1 25, p. 26.


PRIEDAS

Sprendimo 97/80/EB II priedo D, E, F, G.1, G.2, G.3, G.4 ir G.5 lentelės pakeičiamos taip:

„D   LENTELĖ

Įmonių  (1) suskirstymas pagal per metus supirkto pieno kiekį

Šalis …

Padėtis gruodžio 31 d. …

Klasės pagal supirkto pieno kiekį (tonomis per metus)

Įmonių skaičius

Supirktas kiekis

(1 000 t)

5 000 ir mažiau

Nuo 5 001 iki 20 000

Nuo 20 001 iki 50 000

Nuo 50 001 iki 100 000

Nuo 100 001 iki 300 000

Nuo 300 001 iki 400 000

Nuo 400 001 iki 500 000

Nuo 500 001 iki 750 000

Nuo 750 001 iki 1 000 000

Daugiau kaip 1 000 000

Iš viso


E   LENTELĖ

Pieno supirkimo centrų  (2) suskirstymas pagal per metus supirkto pieno kiekį

Šalis …

Padėtis gruodžio 31 d. …

Klasės pagal supirkto pieno kiekį (tonomis per metus)

Skaičius

Supirktas kiekis

(1 000 t)

1 000 ir mažiau

Nuo 1 001 iki 5 000

Nuo 5 001 iki 20 000

Nuo 20 001 iki 50 000

Nuo 50 001 iki 100 000

Daugiau kaip 100 000

Iš viso


F   LENTELĖ

Įmonių  (3) suskirstymas pagal perdirbto pieno kiekį

Šalis …

Padėtis gruodžio 31 d. …

Klasės pagal perdirbto pieno kiekį (tonomis per metus)

Įmonių skaičius

Apimtis

(1 000 t)

5 000 ir mažiau

Nuo 5 001 iki 20 000

Nuo 20 001 iki 50 000

Nuo 50 001 iki 100 000

Nuo 100 001 iki 300 000

Nuo 300 001 iki 400 000

Nuo 400 001 iki 500 000

Nuo 500 001 iki 750 000

Nuo 750 001 iki 1 000 000

Daugiau kaip 1 000 000

Iš viso


G.1   LENTELĖ

Įmonių  (4) suskirstymas pagal metinę tam tikrų grupių pieno produktų gamybą

Šalis …

Padėtis gruodžio 31 d. …

Produktų grupės: ŠVIEŽI PRODUKTAI (1)

Klasės pagal gamybos apimtis (tonomis per metus)

Įmonių skaičius

Per metus pagamintas kiekis

(1 000 t)

1 000 ir mažiau

Nuo 1 001 iki 10 000

Nuo 10 001 iki 30 000

Nuo 30 001 iki 50 000

Nuo 50 001 iki 100 000

Nuo 100 001 iki 150 000

Nuo 150 001 iki 200 000

Nuo 200 001 iki 250 000

Daugiau kaip 250 000

Iš viso


G.2   LENTELĖ

Įmonių  (5) suskirstymas pagal metinę tam tikrų grupių pieno produktų gamybą

Šalis …

Padėtis gruodžio 31 d. …

Produktų grupės: GERIAMASIS PIENAS (11)

Klasės pagal gamybos apimtis (tonomis per metus)

Įmonių skaičius

Per metus pagamintas kiekis

(1 000 t)

1 000 ir mažiau

Nuo 1 001 iki 10 000

Nuo 10 001 iki 30 000

Nuo 30 001 iki 100 000

Nuo 100 001 iki 150 000

Nuo 150 001 iki 200 000

Nuo 200 001 iki 250 000

Daugiau kaip 250 000

Iš viso


G.3   LENTELĖ

Įmonių  (6) suskirstymas pagal metinę tam tikrų grupių pieno produktų gamybą

Šalis …

Padėtis gruodžio 31 d. …

Produktų grupės: SAUSIEJI PIENO PRODUKTAI (22)

Klasės pagal gamybos apimtis (tonomis per metus)

Įmonių skaičius

Per metus pagamintas kiekis

(1 000 t)

1 000 ir mažiau

Nuo 1 001 iki 5 000

Nuo 5 001 iki 20 000

Nuo 20 001 iki 25 000

Daugiau kaip 25 000

Iš viso


G.4   LENTELĖ

Įmonių  (7) suskirstymas pagal metinę tam tikrų grupių pieno produktų gamybą

Šalis …

Padėtis gruodžio 31 d. …

Produktų grupės: SVIESTAS (23)

Klasės pagal gamybos apimtis (tonomis per metus)

Įmonių skaičius

Per metus pagamintas kiekis

(1 000 t)

100 ir mažiau

Nuo 101 iki 1 000

Nuo 1 001 iki 5 000

Nuo 5 001 iki 10 000

Nuo 10 001 iki 15 000

Nuo 15 001 iki 20 000

Nuo 20 001 iki 25 000

Daugiau kaip 25 000

Iš viso


G.5   LENTELĖ

Įmonių  (8) suskirstymas pagal metinę tam tikrų grupių pieno produktų gamybą

Šalis …

Padėtis gruodžio 31 d. …

Produktų grupės: SŪRIS (visų rūšių) (24)

Klasės pagal gamybos apimtis (tonomis per metus)

Įmonių skaičius

Per metus pagamintas kiekis

(1 000 t)

100 ir mažiau

Nuo 101 iki 1 000

Nuo 1 001 iki 4 000

Nuo 4 001 iki 10 000

Nuo 10 001 iki 15 000

Nuo 15 001 iki 20 000

Nuo 20 001 iki 25 000

Daugiau kaip 25 000

Iš viso


(1)  Nurodyta Direktyvos 96/16/EB 2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkte.

(2)  Nurodyta Direktyvos 96/16/EB 2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkte.

(3)  Nurodyta Direktyvos 96/16/EB 2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkte.

(4)  Nurodyta Direktyvos 96/16/EB 2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkte.

(5)  Nurodyta Direktyvos 96/16/EB 2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkte.

(6)  Nurodyta Direktyvos 96/16/EB 2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkte.

(7)  Nurodyta Direktyvos 96/16/EB 2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkte.

(8)  Nurodyta Direktyvos 96/16/EB 2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkte.“


Top