EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0016

2011/728/: 2011 m. spalio 31 d. Europos centrinio banko sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/15 dėl EFSF paskolų valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, administravimo, ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/31 dėl mokėjimams, susijusiems su EFSF paskolomis valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, atlikti skirtų sąskaitų atidarymo (ECB/2011/16)

OJ L 289, 8.11.2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 297 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/728/oj

8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/35


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2011 m. spalio 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/15 dėl EFSF paskolų valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, administravimo, ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/31 dėl mokėjimams, susijusiems su EFSF paskolomis valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, atlikti skirtų sąskaitų atidarymo

(ECB/2011/16)

(2011/728/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 17 ir 21 straipsnius,

kadangi:

(1)

2010 m. rugsėjo 21 d. Sprendimas ECB/2010/15 dėl EFSF paskolų valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, administravimo (1) įtvirtina nuostatas dėl piniginių lėšų sąskaitos atidarymo Europos Centriniame Banke (ECB) Europos finansinio stabilumo fondo (EFSF) vardu, kuri skirta susitarimų dėl paskolos programos (toliau – susitarimai dėl paskolos programos) veikimui pagal EFSF pagrindų susitarimą, kuris įsigaliojo 2010 m. rugpjūčio 4 d. (toliau – EFSF pagrindų susitarimas);

(2)

2010 m. gruodžio 20 d. Sprendimas ECB/2010/31 dėl mokėjimams, susijusiems su EFSF paskolomis valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, atlikti skirtų sąskaitų atidarymo (2) įtvirtina nuostatas dėl piniginių lėšų sąskaitų ECB atidarymo atitinkamos valstybės narės-paskolos gavėjos nacionalinio centrinio banko vardu susitarimų dėl paskolos programos veikimui pagal EFSF pagrindų susitarimą;

(3)

EFSF pagrindų susitarimas buvo iš dalies pakeistas papildymo ir pakeitimo susitarimu, kuris įsigaliojo 2011 m. spalio 18 d. Iš dalies pakeistu EFSF pagrindų susitarimu buvo sukurtos papildomos priemonės, kurias EFSF gali naudoti finansinei paramai teikti. Iš dalies pakeisto EFSF pagrindų susitarimo preambulės 2 pastraipoje ir 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad EFSF gali teikti paskolas, atsargumo priemones, priemones, kuriomis finansuojamas euro zonos valstybėje narėje esančių finansinių institucijų rekapitalizavimas (per paskolas tokių valstybių narių, įskaitant programoje nedalyvaujančias šalis, Vyriausybėms), priemones obligacijoms antrinėse rinkose pirkti ar priemones obligacijoms pirminėje rinkoje pirkti (visos tokios priemonės yra „finansinė pagalba“), kurios būtų teikiamos per susitarimus dėl finansinės pagalbos programos (toliau – susitarimai dėl finansinės pagalbos programos). Įsigaliojus iš dalies pakeistam EFSF pagrindų susitarimui, susitarimai dėl paskolos programos gali likti;

(4)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti sprendimus ECB/2010/15 ir ECB/2010/31,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas ECB/2010/15 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Mokėjimų piniginių lėšų sąskaitoje priėmimas

ECB tik tuomet priima mokėjimus į EFSF vardu atidarytą piniginių lėšų sąskaitą ar iš jos, jei šie mokėjimai susiję su susitarimais dėl paskolos programos arba susitarimais dėl finansinės pagalbos programos.“

2.

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Likutis piniginių lėšų sąskaitoje

Po to, kai padaromi su bet kokiu susitarimu dėl paskolos programos ar susitarimu dėl finansinės pagalbos programos susiję mokėjimai, EFSF vardu atidarytoje piniginių lėšų sąskaitoje neturi būti likę jokio kreditinio likučio; prieš dieną, kurią turi būti padaryti su bet kokiu susitarimu dėl paskolos programos ar susitarimu dėl finansinės pagalbos programos susiję mokėjimai, į tokią piniginių lėšų sąskaitą negalima pervesti jokių sumų. EFSF vardu atidarytoje piniginių lėšų sąskaitoje niekada negali būti debetinio likučio. Todėl iš EFSF vardu atidarytos piniginių lėšų sąskaitos negalima atlikti jokių mokėjimų, viršijančių tos sąskaitos kreditinį likutį.“

2 straipsnis

Sprendimas ECB/2010/31 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Piniginių lėšų sąskaitų atidarymas

ECB, gavęs valstybės narės-paskolos gavėjos NCB prašymą, tokio NCB vardu gali atidaryti piniginių lėšų sąskaitas mokėjimams, susijusiems su susitarimais dėl paskolos programos ar susitarimais dėl finansinės pagalbos programos, apdoroti (toliau – NCB piniginių lėšų sąskaita).“

2.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Mokėjimų priėmimas piniginių lėšų sąskaitose

NCB piniginių lėšų sąskaita naudojama tik mokėjimams, susijusiems su susitarimu dėl paskolos programos ar susitarimu dėl finansinės pagalbos programos, apdoroti.“

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2011 m. lapkričio 2 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. spalio 31 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 253, 2010 9 28, p. 58.

(2)  OL L 10, 2011 1 14, p. 7.


Top