EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1238

2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1238/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas dėl neapmuitinamų nurodytų farmacinių veikliųjų medžiagų, turinčių Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinį prekės ženklu neregistruotą pavadinimą (INN), ir nurodytų produktų, naudojamų galutiniams farmacijos produktams gaminti

OJ L 348, 31.12.2010, p. 36–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1238/oj

31.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 348/36


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1238/2010

2010 m. gruodžio 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas dėl neapmuitinamų nurodytų farmacinių veikliųjų medžiagų, turinčių Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinį prekės ženklu neregistruotą pavadinimą (INN), ir nurodytų produktų, naudojamų galutiniams farmacijos produktams gaminti

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Urugvajaus raundo derybų metu Bendrija ir keletas šalių susitarė, kad turėtų būti neapmuitinami produktai, priskiriami Suderintosios sistemos (SS) 30 skirsnio ir SS 2936, 2937, 2939 ir 2941 pozicijoms ir tam tikros farmacinės veikliosios medžiagos, turinčios Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinį prekės ženklu neregistruotą pavadinimą (INN), taip pat kai kurios tokius INN turinčios medžiagos druskos, esteriai ir hidratai, be to, tam tikri tarpiniai farmacijos produktai, naudojami galutiniams farmacijos produktams gaminti.

(2)

Diskusijų rezultatai, kaip nurodyta diskusijų protokole, buvo įtraukti į dalyvaujančių šalių tarifinių įsipareigojimų sąrašus, pridėtus prie 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) Marakešo protokolo.

(3)

Dalyvaujančios šalys nutarė, kad, siekiant peržiūrėti neapmuitinamų produktų sąrašą ir bendru sutarimu į jį įtraukti papildomus farmacijos produktus, Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) narių, diskusijų protokolo šalių, atstovų susitikimai PPO prekybos prekėmis taryboje paprastai vyktų bent kartą per trejus metus.

(4)

Atlikus tris tokias peržiūras nuspręsta papildomai neapmuitinti tam tikrą skaičių INN turinčių medžiagų ir tarpinių farmacijos produktų, naudojamų galutiniams farmacijos produktams gaminti, o kai kurie tokie tarpiniai farmacijos produktai buvo perkelti į INN sąrašą; be to, buvo išplėstas tam tikrų priešdėlių ir priesagų, kurios įvardija INN turinčių medžiagų druskas, esterius arba hidratus, sąrašas.

(5)

Nutarta, kad tikslinga surengti ketvirtą peržiūrą ir ji buvo pradėta 2009 m. Padaryta išvada, kad reikėtų papildomai neapmuitinti tam tikrų INN turinčių medžiagų ir tarpinių farmacijos produktų, naudojamų galutiniams farmacijos produktams gaminti, ir kad kai kurie tokie tarpiniai farmacijos produktai, kuriems jau yra taikomas farmacijos sektoriaus susitarimas bei jo peržiūra, turėtų būti perkelti į INN sąrašą; be to, turėtų būti išplėstas tam tikrų priešdėlių ir priesagų, kurios įvardija INN turinčių medžiagų druskas, esterius arba hidratus, sąrašas.

(6)

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (2) nustatyta kombinuotoji nomenklatūra (KN) ir nurodytos Bendrojo muitų tarifo konvencinės muitų normos.

(7)

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(8)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų taikomos nuo 2011 m. sausio 1 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo trečios dalies II skyriaus 3, 4 ir 6 priedai (neapmuitinamų farmacinių medžiagų sąrašai) iš dalies keičiami taip:

1)

Nuo 2011 m. sausio 1 d. Sąjungoje neapmuitinamos I priede išvardytos INN turinčios medžiagos.

2)

Nuo 2011 m. sausio 1 d. priešdėlių ir priesagų, kurios kartu su INN, kuriems taikomas farmacijos sektoriaus susitarimas bei jo peržiūra, apibūdina INN turinčių medžiagų druskas, esterius arba hidratus, kurie taip pat neapmuitinami, jeigu jie klasifikuojami juos priskiriant tai pačiai šešiaženkliu kodu žymimai SS subpozicijai, kaip ir atitinkama INN turinti medžiaga, sąrašas iš dalies keičiamas kaip nustatyta II priede.

3)

Nuo 2011 m. sausio 1 d. Sąjungoje neapmuitinami III priede išvardyti tarpiniai farmacijos produktai, naudojami galutiniams farmacijos produktams gaminti.

4)

Nuo 2011 m. sausio 1 d. IV priede išvardyti tarpiniai farmacijos produktai išbraukiami iš neapmuitinamų junginių sąrašo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2010 m. gruodžio 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. CHASTEL


(1)  2010 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.


I PRIEDAS

Tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų (INN), kurie turi būti įtraukti į Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo 3 priedo neapmuitinamų produktų sąrašą, sąrašas

KN kodas

CAS RN

Pavadinimas

2842 90 80

119175-48-3

fermagatas

2843 90 90

759457-82-4

padeliporfinas

2844 40 30

123748-56-1

jodofilto rūgštis (

Formula

)

2904 10 00

21668-77-9

eprodizatas

2906 19 00

199798-84-0

elokalcitolis

2909 30 90

24150-24-1

terameprokolis

2916 19 95

81485-25-8

peretinoinas

2916 39 00

51543-40-9

tarenflurbilas

2918 19 98

174022-42-5

bevirimatas

2919 90 00

258516-89-1

fospropofolis

2920 90 85

163133-43-5

naprokscinodas

2921 19 99

3687-18-1

tramiprosatas

2922 19 85

68392-35-8

afimoksifenas

2922 19 85

753449-67-1

ronakaleretas

2922 29 00

433265-65-7

fakseladolis

2922 50 00

121524-08-1

amibegronas

2922 50 00

329773-35-5

cinaciguatas

2922 50 00

643094-49-9

fazobegronas

2923 10 00

856676-23-8

cholino fenofibratas

2924 29 98

847353-30-4

arbaklofeno plakarbilas

2924 29 98

194785-19-8

bedoradrinas

2924 29 98

194085-75-1

karisbamatas

2924 29 98

254750-02-2

emrikazanas

2924 29 98

355129-15-6

eprotiromas

2924 29 98

402567-16-2

firategrastas

2924 29 98

478296-72-9

gabapentinas enakarbilas

2924 29 98

15866-90-7

inciklinidas

2924 29 98

202844-10-8

indantadolis

2924 29 98

96847-55-1

levomilnacipranas

2924 29 98

608137-32-2

lisdeksamfetaminas

2924 29 98

652990-07-3

milveterolis

2924 29 98

181816-48-8

ombrabulinas

2924 29 98

289656-45-7

senikapokas

2925 19 95

19171-19-8

pomalidomidas

2928 00 90

22033-87-0

olezoksimas

2928 00 90

2675-35-6

sivifenas

2928 00 90

816458-31-8

tekovirimatas

2928 00 90

238750-77-1

tozedostatas

2928 00 90

149647-78-9

vorinostatas

2929 90 00

31645-39-3

palifosfamidas

2930 90 99

608141-41-9

apremilastas

2930 90 99

216167-92-9

kamobukolis

2930 90 99

211513-37-0

dalcetrapibas

2930 90 99

69819-86-9

darinaparsinas

2930 90 99

488832-69-5

elesklomolis

2930 90 99

216167-95-2

elsibukolis

2930 90 99

168682-53-9

ezatiostatas

2930 90 99

58569-55-4

metenkefalinas

2930 90 99

887148-69-8

monepantelis

2930 90 99

603139-19-1

odanakatibas

2930 90 99

162520-00-5

salirazibas

2930 90 99

216167-82-7

sukcinobukolis

2930 90 99

125961-82-2

tipelukastas

2931 00 99

125973-56-0

amsilarotenas

2932 19 00

253128-41-5

eribulinas

2932 19 00

186953-56-0

pafuramidinas

2932 29 85

195883-06-8

omtriptolidas

2932 99 00

664338-39-0

arterolanas

2932 99 00

183133-96-2

kabazitakselis

2932 99 00

401925-43-7

celivaronas

2932 99 00

461432-26-8

dapagliflozinas

2932 99 00

118457-15-1

deksnebivololis

2932 99 00

156294-36-9

larotakselis

2932 99 00

118457-16-2

levonebivololis

2932 99 00

83461-56-7

mifamurtidas

2932 99 00

117570-53-3

vadimezanas

2933 19 90

496775-61-2

eltrombopagas

2933 19 90

206884-98-2

niraksostatas

2933 19 90

410528-02-8

palovarotenas

2933 19 90

376592-42-6

totrombopagas

2933 29 90

183659-72-5

katramilastas

2933 29 90

944263-65-4

demiditrazas

2933 29 90

867153-61-5

dulanerminas

2933 29 90

320367-13-3

liksizenatidas

2933 29 90

698389-00-3

rolipoltidas

2933 29 90

697766-75-9

velaferminas

2933 39 99

147084-10-4

alkaftadinas

2933 39 99

54-96-6

amifampridinas

2933 39 99

249921-19-5

anamorelinas

2933 39 99

319460-85-0

aksitinibas

2933 39 99

208110-64-9

befiradolis

2933 39 99

330942-05-7

betriksabanas

2933 39 99

201034-75-5

daporinadas

2933 39 99

209783-80-2

entinostatas

2933 39 99

412950-27-7

goksalapladibas

2933 39 99

218791-21-0

imizopazemo manganas

2933 39 99

103129-82-4

levamlodipinas

2933 39 99

154357-42-3

levonadifloksacinas

2933 39 99

108147-54-2

migalastatas

2933 39 99

453562-69-1

motezanibas

2933 39 99

139145-27-0

parogrelilas

2933 39 99

459856-18-9

peksacerfontas

2933 39 99

706779-91-1

pimavanserinas

2933 39 99

362665-56-3

pitolizantas

2933 39 99

861151-12-4

rozonabantas

2933 39 99

701977-09-5

taranabantas

2933 39 99

189950-11-6

tropantiolis

2933 39 99

793655-64-8

vapitadinas

2933 39 99

139290-65-6

volinanserinas

2933 49 90

141388-76-3

bezifloksacinas

2933 49 90

697761-98-1

elvitegraviras

2933 49 90

185055-67-8

ferokvinas

2933 49 90

445041-75-8

intikvinatinas

2933 49 10

378746-64-6

nemonoksacinas

2933 49 10

245765-41-7

ozenoksacinas

2933 49 90

412950-08-4

rilapladibas

2933 49 90

871224-64-5

almoreksantas

2933 49 90

863029-99-6

balamapimodas

2933 49 90

698387-09-6

neratinibas

2933 49 90

154652-83-2

tezampanelis

2933 49 90

128253-31-6

veliflaponas

2933 59 95

791828-58-5

aderbazibas

2933 59 95

840486-93-3

adipiplonas

2933 59 95

850649-61-5

alogliptinas

2933 59 95

859212-16-1

bafetinibas

2933 59 95

380843-75-4

bozutinibas

2933 59 95

839712-12-8

kariprazinas

2933 59 95

414910-27-3

kazopitantas

2933 59 95

288383-20-0

cediranibas

2933 59 95

849550-05-6

cevipabulinas

2933 59 95

827318-97-8

danuzertibas

2933 59 95

356057-34-6

darapladibas

2933 59 95

501000-36-8

dutakatibas

2933 59 95

247257-48-3

fimasartanas

2933 59 95

3432-99-3

folitiksorinas

2933 59 95

668270-12-0

linagliptinas

2933 59 95

441798-33-0

macitentanas

2933 59 95

641571-10-0

nilotinibas

2933 59 95

763113-22-0

olaparibas

2933 59 95

686344-29-6

otenabantas

2933 59 95

625115-55-1

riociguatas

2933 59 95

486460-32-6

sitagliptinas

2933 59 95

425637-18-9

sotrastaurinas

2933 59 95

309913-83-5

talmapimodas

2933 59 95

113857-87-7

talotreksinas

2933 59 95

274693-27-5

tikagreloras

2933 59 95

306296-47-9

vikrivirokas

2933 69 80

775351-65-0

imegliminas

2933 79 00

461443-59-4

aplavirokas

2933 79 00

189691-06-3

bremelanotidas

2933 79 00

813452-18-5

karmegliptinas

2933 79 00

405169-16-6

dovitinibas

2933 79 00

536748-46-6

eribaksabanas

2933 79 00

473289-62-2

ilepatrilis

2933 79 00

180694-97-7

mimopezilas

2933 79 00

579475-18-6

orvepitantas

2933 79 00

449811-01-2

pamapimodas

2933 79 00

248282-01-1

pakvinimodas

2933 79 00

380917-97-5

perampanelis

2933 79 00

552292-08-7

rolapitantas

2933 79 00

425386-60-3

semagacestatas

2933 79 00

515814-01-4

voklosporinas

2933 99 80

481629-87-2

aleplazininas

2933 99 80

394730-60-0

bocepreviras

2933 99 80

649735-63-7

brivanibo alaninatas

2933 99 80

483369-58-0

denagliptinas

2933 99 80

284019-34-7

denibulinas

2933 99 80

481631-45-2

diaplazininas

2933 99 80

272105-42-7

dizitertidas

2933 99 80

227318-71-0

epetirimodas

2933 99 80

259793-96-9

favipiraviras

2933 99 80

871576-03-3

flovagatranas

2933 99 80

229305-39-9

golotimodas

2933 99 80

258818-34-7

larazotidas

2933 99 80

571170-77-9

laropiprantas

2933 99 80

616202-92-7

lorkaserinas

2933 99 80

868771-57-7

melogliptinas

2933 99 80

803712-67-6

obatoklaksas

2933 99 80

404950-80-7

panobinostatas

2933 99 80

625114-41-2

piragliatinas

2933 99 80

74847-35-1

pironaridinas

2933 99 80

872178-65-9

rabeksimodas

2933 99 80

355151-12-1

rotigaptidas

2933 99 80

497221-38-2

rusalatidas

2933 99 80

187602-11-5

sofigatranas

2933 99 80

227318-75-4

sotirimodas

2933 99 80

402957-28-2

telapreviras

2933 99 80

848084-83-3

tigapotidas

2933 99 80

393105-53-8

tiplazininas

2933 99 80

620948-93-8

vabikaserinas

2933 99 80

794466-70-9

vernakalantas

2934 10 00

544417-40-5

kapadenozonas

2934 10 00

302962-49-8

dazatinibas

2934 10 00

223132-37-4

inolitazonas

2934 10 00

241479-67-4

izavukonazolas

2934 10 00

338990-84-4

izavukonazono chloridas

2934 10 00

607723-33-1

lobeglitazonas

2934 10 00

280782-97-0

managlinato dialanetilas

2934 10 00

790299-79-5

mazitinibas

2934 10 00

223673-61-8

mirabegronas

2934 10 00

501948-05-6

rozabulinas

2934 10 00

447406-78-2

sodelglitazaras

2934 10 00

760937-92-6

teneligliptinas

2934 20 80

848344-36-5

bentamapimodas

2934 20 80

870093-23-5

talarozolas

2934 99 90

320345-99-1

aklidino bromidas

2934 99 90

222551-17-9

adoprazinas

2934 99 90

207623-20-9

agatolimodas

2934 99 90

475479-34-6

aleglitazaras

2934 99 90

870524-46-2

amolimogeno bepiplazmidas

2934 99 90

875446-37-0

anacetrapibas

2934 99 90

250386-15-3

apadenozonas

2934 99 90

541550-19-0

apilimodas

2934 99 90

160707-69-7

apricitabinas

2934 99 90

147403-03-0

azilsartanas

2934 99 90

863031-21-4

azilsartano medoksomilis

2934 99 90

757942-43-1

bederocinas

2934 99 90

627861-07-8

beperminogeno perplazmidas

2934 99 90

959961-96-7

bevaziranibas

2934 99 90

769901-96-4

kapeserodas

2934 99 90

868540-17-4

karfilzomibas

2934 99 90

872847-66-0

cenersenas

2934 99 90

80295-38-1

konestatas alfa

2934 99 90

903916-27-8

kustirsenas

2934 99 90

187865-22-1

derkvantelis

2934 99 90

134379-77-4

dekselvucitabinas

2934 99 90

247046-52-2

dilopetinas

2934 99 90

480449-70-5

edoksabanas

2934 99 90

188181-42-2

elacitarabinas

2934 99 90

98819-76-2

esreboksetinas

2934 99 90

763903-67-9

Tidoksilio fosalvudinas

2934 99 90

172673-20-0

fosaprepitantas

2934 99 90

522664-63-7

ibodutantas

2934 99 90

405159-59-3

idrabiotaparinukso natrio druska

2934 99 90

188116-07-6

imepitoinas

2934 99 90

335619-18-6

inakalantas

2934 99 90

1391-36-2

lankovutidas

2934 99 90

189059-71-0

lapakvistatas

2934 99 90

327026-93-7

lensiprazinas

2934 99 90

170632-47-0

lificiguatas

2934 99 90

852313-25-8

litenimodas

2934 99 90

1000120-98-8

mipomersenas

2934 99 90

62253-63-8

nepiderminas

2934 99 90

26833-87-4

omacetaksino mepesukcinatas

2934 99 90

269718-84-5

pardoprunoksas

2934 99 90

219923-85-0

pramikonazolas

2934 99 90

377727-87-2

preladenantas

2934 99 90

524684-52-4

prinaberelis

2934 99 90

865311-47-3

kvarfloksinas

2934 99 90

869884-78-6

radezolidas

2934 99 90

496054-87-6

radiprodilis

2934 99 90

518048-05-0

raltegraviras

2934 99 90

787548-03-2

regreloras

2934 99 90

820957-38-8

retozibanas

2934 99 90

572924-54-0

ridaforolimuzas

2934 99 90

128517-07-7

romidepsinas

2934 99 90

93265-81-7

ropidoksuridinas

2934 99 90

151823-14-2

sapacitabinas

2934 99 90

379231-04-6

sarakatinibas

2934 99 90

791635-59-1

simotakselis

2934 99 90

119567-79-2

taribavirinas

2934 99 90

332012-40-5

telatinibas

2934 99 90

925681-61-4

trabedersenas

2934 99 90

189003-92-7

trelanserinas

2934 99 90

296251-72-4

velimogeno aliplazmidas

2934 99 90

904302-98-3

vikvidacinas

2934 99 90

872525-61-6

votukalisas

2934 99 90

221877-54-9

zotarolimuzas

2935 00 90

197904-84-0

aprikoksibas

2935 00 90

769169-27-9

begacestatas

2935 00 90

414864-00-9

belinostatas

2935 00 90

313682-08-5

brekanaviras

2935 00 90

839673-52-8

cevoglitazaras

2935 00 90

358970-97-5

drinabantas

2935 00 90

865200-20-0

giripladibas

2935 00 90

464213-10-3

ibipinabantas

2935 00 90

173424-77-6

laromustinas

2935 00 90

398507-55-6

lodenafilio karbonatas

2935 00 90

136564-68-6

mazilukastas

2935 00 90

170569-88-7

mavakoksibas

2935 00 90

862189-95-5

mirodenafilis

2935 00 90

439687-69-1

nelivaptanas

2935 00 90

691852-58-1

nesbuviras

2935 00 90

778576-62-8

oglemilastas

2935 00 90

444731-52-6

pazopanibas

2935 00 90

362505-84-8

relakatibas

2935 00 90

243984-11-4

rezatorvidas

2935 00 90

519055-62-0

tazizulamas

2935 00 90

186497-07-4

zibotentanas

2936 29 00

104121-92-8

eldekalcitolis

2936 29 00

31690-09-2

levomefolio rūgštis

2937 19 00

782500-75-8

albigliutidas

2937 19 00

348119-84-6

obinepitidas

2937 19 00

295350-45-7

ozareliksas

2937 19 00

275371-94-3

taspoglutidas

2937 19 00

218949-48-5

tezamorelinas

2937 19 00

22006-64-0

tridekaktidas

2937 22 00

132245-57-9

deksametazono cipecilatas

2937 22 00

397864-44-7

flutikazono furoatas

2937 29 00

211254-73-8

lonaprisanas

2937 50 00

333963-42-1

kobiprostonas

2937 50 00

172740-14-6

pozaraprostas

2937 90 00

834153-87-6

elagoliksas

2937 90 00

609799-22-6

tazimelteonas

2937 90 00

342577-38-2

velneperitas

2939 19 00

73232-52-7

metilnaltreksono bromidas

2939 59 00

136199-02-5

rolofilinas

2939 99 00

850607-58-8

darotropio bromidas

2939 99 00

187852-63-7

delimotekanas

2940 00 00

9007-72-1

geležies karboksimaltozė

2940 00 00

442201-24-3

remogliflozino etabonatas

2940 00 00

408504-26-7

sergliflozino etabonatas

2941 90 00

467214-20-6

alvespimicinas

2941 90 00

677017-23-1

berubicinas

2941 90 00

229016-73-3

ceftarolino fosamilis

2941 90 00

318498-76-9

flopristinas

2941 90 00

145435-72-9

gamitromicinas

2941 90 00

325965-23-9

linopristinas

2941 90 00

857402-23-4

retaspimicinas

2941 90 00

305841-29-6

sagopilonas

2941 90 00

75747-14-7

tanespimicinas

2941 90 00

328898-40-4

tildipirozinas

2941 90 00

222400-20-6

tomopenemas

2941 90 00

63409-12-1

tilvalozinas

3001 90 91

9041-08-1

semuloparino natrio druska

3002 10 91

792921-10-9

abagovomabas

3002 10 91

910649-32-0

anrukinzumabas

3002 10 91

648904-28-3

bavituksimabas

3002 10 91

402710-27-4

(lengvoji grandinė)

402710-25-2

(sunkioji grandinė)

kanakinumabas

3002 10 99

945228-49-9

citatuzumabo bogatoksas

3002 10 91

880486-59-9

dacetuzumabas

3002 10 91

615258-40-7

denozumabas

3002 10 91

762260-74-2

efungumabas

3002 10 91

89957-37-9

gantenerumabas

3002 10 91

680188-33-4

ibalizumabas

3002 10 91

477202-00-9

ipilimumabas

3002 10 91

640735-09-7

iratumumabas

3002 10 91

845816-02-6

leksatumumabas

3002 10 91

903512-50-5

lukatumumabas

3002 10 91

899796-83-9

milatuzumabas

3002 10 91

677010-34-3

motavizumabas

3002 10 91

676258-98-3

naptumomabo estafenatoksas

3002 10 91

828933-51-3

nimotuzumabas

3002 10 91

949142-50-1

obinutuzumabas

3002 10 91

637334-45-3

okrelizumabas

3002 10 91

881191-44-2

oteliksizumabas

3002 10 91

372075-37-1

sontuzumabas

3002 10 91

705287-60-1

stamulumabas

3002 10 91

339086-80-5

tadocizumabas

3002 10 91

592557-43-2

(lengvoji grandinė)

592557-41-0

(sunkioji grandinė)

tenatumomabas

3002 10 91

876387-05-2

teplizumabas

3002 10 91

918127-53-4

tigatuzumabas

3002 10 91

745013-59-6

tremelimumabas

3002 10 91

339986-90-2

tukotuzumabo celmoleukinas

3002 10 91

728917-18-8

veltuzumabas

3002 10 91

896731-82-1

konatumumabas

3002 10 91

892553-42-3

etaracizumabas

3002 10 91

944548-38-3

foravirumabas

3002 10 91

944548-37-2

rafivirumabas

3002 10 91

880266-57-9

tanezumabas

3002 10 91

815610-63-0

ustekinumabas

3002 10 95

862111-32-8

afliberceptas

3002 10 95

845264-92-8

ataciceptas

3002 10 95

909110-25-4

baminerceptas

3002 10 95

9001-27-8

beroktokogas alfa

3002 10 95

879555-13-2

epoetinas kapa

3002 10 95

762263-14-9

epoetinas teta

3002 10 95

501081-76-1

rilonaceptas

3002 10 95

267639-76-9

romiplostimas

3002 10 95

869858-13-9

trombinas alfa

3002 10 95

897936-89-9

vatreptakogas alfa (aktyvintas)

3002 10 95

472960-22-8

albinterferonas alfa-2b

3002 10 95

869881-54-9

briobaceptas

3002 10 95

606138-08-3

katridekakogas

3002 10 95

716840-32-3

denenikokinas

3002 10 95

931101-84-7

troplazminogenas alfa

3002 10 99

934216-54-3

alacizumabas pegolas

3002 20 00

181477-43-0

dizomotidas

3002 20 00

181477-91-8

ovemotidas

3002 20 00

915019-08-8

tertomotidas

3002 20 00

295371-00-5

verpazepo kaltespenas

3002 90 90

473553-86-5

alferminogeno tadenovekas

3002 90 90

929881-05-0

alipogeno tiparvovekas

3002 90 90

600735-73-7

kontusugeno ladenovekas

3002 90 90

851199-59-2

linaklotidas

3002 90 90

898830-54-1

sitimageno ceradenovekas

3002 90 90

721946-42-5

transferino aldifitoksas

3507 90 90

9026-00-0

bucelipazė alfa

3507 90 90

885051-90-1

peglotikazė

3507 90 90

884604-91-5

velagliucerazė alfa

3911 90 99

892497-01-7

azoksimero bromidas


II PRIEDAS

Priešdėlių ir priesagų, kurios kartu su Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo 3 priede nurodytais INN įvardija INN turinčių medžiagų druskas, esterius arba hidratus, sąrašas; šioms druskoms, esteriams ir hidratams yra netaikomi muitai, jei jie klasifikuojami juos priskiriant tai pačiai šešiaženkliu kodu žymimai SS subpozicijai, kaip ir atitinkama INN turinti medžiaga

Nuorodos į „2004 m. išsamų farmacijos medžiagų, radikalų ir jų grupių tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų (INN) sąrašą“ pakeičiamos nuorodomis į „2007 m. išsamų farmacijos medžiagų, radikalų ir jų grupių tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų (INN) sąrašą“.

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo 4 priedo sąrašas papildomas tokiais priešdėliais arba priesagomis:

Rekomenduojamas priešdėlis arba priesaga

Sinonimas

Sisteminis pavadinimas (jeigu skiriasi)

alanetilas (INNRG)

 

[(S)-1-etoksi-1-okso-propan-2-il]aminas (INNCN)

alaninatas (INNRG)

 

L-alaninatas (INNCN)

alapivoksilas (INNRG)

 

L-alanil, [(2,2-dimetilpropanoil)oksi]metil (INNCN)

aldifitoksas (INNRG)

 

(4-iminobutan-1,4-diil)sulfandiil[(3RS)-2,5-dioksopirolidin-1,3-diil]-1,3-fenilenkarbonilas, sudarantis N-benzoilo derinį iš difterijos [550-L-fenilalanin]toksino pradinės amino grupės iš Corynebacterium diphtheriae-(26-560)-peptido (INNCN)

besudotoksas (INNRG)

 

L-lizil-L-alanil-L-serilglicilglicinas (rišamoji medžiaga) jungiamasis baltymas su des-(365-380)-[Asn364,Val407,Ser515,Gln590,Gln606,Arg613] eksotoksin A (Pseudomonas aeruginosa)-(251-613)-peptidu (toksinas, kurio IA sritis ir IB srities pirmi 16 fragmentų yra pašalinti) (INNCN)

ceribatas (INNRG)

 

rac-2,3-dihidroksipropilkarbonatas (esteris) (INNCN)

cipecilatas (INNRG)

 

cikloheksankarboksilatas (esteris), ciklopropankarboksilatas (esteris) (INNCN)

dalanatas (INNRG)

 

des-B30-alaninas (INNCN)

enakarbilas (INNRG)

 

{rac-1-[(2-metilpropanoil)oksi]etoksi}karbonilas (INNCN)

estafenatoksas (INNRG)

 

glicilglicil-L-prolinas rišamoji medžiaga) jungiamasis baltymas su enterotoksinu A tipas (Staphylococcus aureus)-(1-33)-peptidil-L-seril[Ser36,Ser37,Glu38,Lys39,Ala41,Thr46,Thr71,Ala72,Ser75,Glu76,Glu78,Ser80,Ser81,Thr214,Ser217,Thr219,Ser220,Ser222,Ser224]enterotoksinas E tipas (Staphylococcus aureus)-(32-230)-peptidas (sintetinis superantigenas SEA/E-120) (INNCN)

eteksilatas (INNRG)

 

etil, (heksiloksi)karbonilas

fosamilis (INNRG)

 

fosfono (INNCN)

gliukuronidas (INNRG)

 

β-D-gliukopiranozidurono rūgštis [ozidas] (INNCN)

medokarilis (INNRG)

 

[(5-metil-2-okso-1,3-dioksol-4-il)metoksi]karbonilas (INNCN)

paptoksas (INNRG)

 

proteinas PAP (Phytolacca americana antivirusinis) (INNCN)

plakarbilas (INNRG)

 

(R)-2-metil-1-[(2-metilpropanoil)oksi]propoksi}karbonilas) (INNCN)

Toliau nurodytos priesagos arba priešdėlio sisteminis pavadinimas pakeičiamas taip:

Rekomenduojamas priešdėlis arba priesaga

Sinonimas

Sisteminis pavadinimas (jeigu skiriasi)

aritoksas (INNRG)

 

ricino A grandinė (INNCN)


III PRIEDAS

Tarpinių farmacijos produktų, t. y. junginių, naudojamų galutiniams farmacijos produktams gaminti, kurie turi būti įtraukti į Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo 6 priedo neapmuitinamų produktų sąrašą, sąrašas

KN kodas

CAS RN

Pavadinimas

2843 29 00

22199-08-2

[4-amino-N-(pirimidin-2(1H)-iliden-κN1)benzensulfonamidato-κO]sidabras

2905 39 95

281214-27-5

(2R,3R)-2,3-dimetilbutan-1,4-diil bis(4-metilbenzensulfonatas)

2905 59 98

441002-17-1

4-chlorbutil 2-nitrobenzensulfonatas

2909 30 90

92878-95-0

2-(3-chlorpropoksi)-1-metoksi-4-nitrobenzenas

2909 30

503070-57-3

2-({2-[(6-bromheksil)oksi]etoksi}metil)-1,3-dichlorbenzenas

2909 30

461432-23-5

4-(5-brom-2-chlorbenzil)feniletilo eteris

2909 49 80

185954-75-0

(3R)-3-metoksidekan-1-olis

2909 49 80

85309-91-7

2-[(2,6-dichlorbenzil)oksi]etanolis

2909 49 80

160969-03-9

2-[2-(2,2,2-trifluoretoksi)fenoksi]etilmetansulfonatas

2909 50 00

167145-13-3

2-[2-(3-metoksifenil)etil]fenolis

2910 20 00

15448-47-2

(2R)-2-metiloksiranas

2910 90 00

62600-71-9

(2R)-2-(3-chlorfenil)oksiranas

2910 90 00

702687-42-1

(2R)-2-[(5-bromo-2,3-difluorofenoksi)metil]oksiranas

2910 90 00

683276-64-4

[(2R)-2-metiloksiran-2-il]metil 4-nitrobenzensulfonatas

2913 00 00

90035-34-0

4′-(trifluormetil)bifenil-4-karbaldehidas

2914 40 90

17752-16-8

(3β)-3-hidroksicholest-5-en-24-onas

2914 50 00

974-23-2

(3β,16α)-3-hidroksi-16,17-epoksipregn-5-en-20-onas

2914 70 00

13054-81-4

4-chlor-heptan-3,5-dionas

2914 70 00

10226-30-9

6-chlorheksan-2-onas

2915 60 90

53064-79-2

jodmetilpivalatas

2915 90 00

22328-90-1

(3R)-3-metilheksano rūgštis

2915 90 00

1069-66-5

natrio 2-propilpentanoatas

2916 20 00

211515-46-7

1-(2-etilbutil)cikloheksankarbonilchloridas

2916 20 00

381209-09-2

1-(2-etilbutil)cikloheksankarboksirūgštis

2916 20 00

7077-05-6

trans-4-(propan-2-il)cikloheksankarboksirūgštis

2916 39 00

21900-39-0

5-fluor-2-metilbenzoilchloridas

2916 39 00

17625-03-5

natrio-vandenilio 3-sulfonatobenzoatas

2917 19 90

76-72-2

dietil etil(pentan-2-il)propandioatas

2918 29 00

376592-58-4

5′-chlor-2′-hidroksi-3′-nitrobifenil-3-karboksirūgštis

2918 99 90

709031-28-7

(3-hidroksitriciklo[3.3.1.1(3,7)]dek-1-il)(okso)acto rūgštis

2918 99 90

35480-52-5

2,5-bis(2,2,2-trifluoretoksi)benzenkarboksirūgštis

2918 99 90

4651-67-6

(3α,5β)-3-hidroksi-7-oksocholan-24-o rūgštis

2918 99 90

52179-28-9

etil 2-[4-(2,2-dichlorciklopropil)fenoksi]-2-metilpropanoatas

2918 99 90

530141-60-7

metil 3-(5-{[4-(ciklopentiloksi)-2-hidroksifenil]karbonil}-2-hidroksifenil)propanoatas

2920 90 10

91526-18-0

4-(hidroksimetil)-5-metil-1,3-dioksol-2-onas

2921 49 00

334477-60-0

(1R)-1-[3,5-bis(trifluormetil)fenil]-N-metiletanaminas

2921 49 00

376608-71-8

(1R,2S)-2-(3,4-difluorfenil)ciklopropanamino (2R)-hidroksi(fenil)etanoatas

2921 49 00

1034457-07-2

2-(2,3-dihidro-1H-inden-2-il)propan-2-amino hidrochloridas

2921 49 00

945717-05-5

2-(4-chlor-3-etilfenil)etanamino hidrochloridas

2921 49 00

89-97-4

2-chlorbenzilaminas

2921 49 00

945717-43-1

N-(4-tret-butilbenzil)-2-(4-chlor-3-etilfenil)etanaminas

2921 51 90

150812-21-8

N4-[(4-fluorfenil)metil]-2-nitro-1,4-benzendiaminas

2922 19 85

1035455-90-3

(2R)-1-(5-brom-2,3-difluorfenoksi)-3-{[1-(2,3-dihidro-1H-inden-2-il)-2-metilpropan-2- il]amino}propan-2-olo hidrochloridas

2922 19 85

0-00-0

[2-(chlormetil)-4-(dibenzilamino)fenil]metanol hidrochloridas

2922 19 85

133-51-7

antimonato rūgštis – 1-deoksi-1-(metilamino)-D-gliucitolis (1:1)

2922 19 85

1035455-87-8

etil (2E)-3-(3-{[(2R)-3-{[1-(2,3-dihidro-1H-inden-2-il)-2-metilpropan-2-il]amino}-2-hidroksipropil]oksi}-4,5-difluorfenil)prop-2-enoato hidrochloridas

2922 19 85

702686-97-3

etil 3-(3-{[(2R)-3-{[1-(2,3-dihidro-1H-inden-2-il)-2-metilpropan-2-il]amino}-2-hidroksipropil]oksi}-4,5-difluorfenil)propanoato hidrochloridas

2922 29 00

20059-73-8

2-[4-(aminometil)fenoksi]-N,N-dimetiletanaminas

2922 49 85

848133-35-7

(2E)-4-(dimetilamino)but-2-eno rūgšties hidrochloridas

2922 49 85

610300-07-7

(3S,5R)-3-amino-5-metiloktano rūgštis

2922 49 85

610300-00-0

(3S,5R)-3-amino-5-metiloktano rūgšties hidrochloridas

2922 49 85

143785-86-8

4-(1-aminociklopropil)-2,3,5-trifluorbenzenkarboksirūgštis

2922 49 85

848949-85-9

4-fluor-L-leucinas – etilvandenilio sulfatas (1:1)

2922 49 85

39068-93-4

metil 2-(dimetilamino)-2-fenilbutanoatas

2922 49 85

168619-25-8

metil 3′-aminobifenil-3-karboksilatas

2922 49 85

82834-12-6

N-[(2S)-1-etoksi-1-oksopentan-2-il]-L-alaninas

2922 49 85

94133-84-3

natrio 2-amino-2-fenilbutanoatas

2922 50 00

503070-58-4

trifenilacto rūgštis – 4-{(1R)-2-[(6-{2-[(2,6-dichlorbenzil)oksi]etoksi}heksil)amino]-1-hidroksietil}-2-(hidroksimetil)fenolis (1:1)

2924 19 00

62009-47-6

2-aminomalonamidas

2924 19 00

7355-58-0

N-(2-chloretil)acetamidas

2924 29 98

361442-00-4

{2-[(tret-butoksikarbonil)amino]-3-hidroksitriciklo[3.3.1.1(3,7)]dek-1-il}acto rūgštis

2924 29 98

266993-72-0

2,3-diaminobenzamido dihidrochloridas

2924 29 98

168080-49-7

2-chlor-4-{[(5-fluor-2-metilfenil)karbonil]amino}benzenkarboksirūgštis

2924 29 98

317374-08-6

2-metil-4-{[(2-metilfenil)karbonil]amino}benzenkarboksirūgštis

2924 29 98

143785-84-6

4-(1-karbamoilciklopropil)-2,3,5-trifluorbenzenkarboksirūgštis

2924 29 98

143785-87-9

4-[1-(acetilamino)ciklopropil]-2,3,5-trifluorbenzenkarboksirūgštis

2924 29 98

108166-22-9

4-{[(2-metilfenil)karbonil]amino}benzenkarboksirūgštis

2924 29 98

150812-23-0

etil{4-[(4-fluorbenzil)amino]-2-nitrofenil}karbamatas

2924 29 98

22316-45-6

etil 3-[(5-chlor-2-nitrofenil)(fenil)amino]-3-oksopropanoatas

2924 29 98

316173-29-2

metil (1S,2S,3S,4R)-3-[(1S)-1-amino-2-etilbutil]-4-[(tret-butoksikarbonil)amino]-2-hidroksiciklopentankarboksilatas

2924 29 98

1142-20-7

N-benziloksikarbonil-L-alaninas

2924 29 98

84996-93-0

N-cikloheksil-5-hidroksipentanamidas

2924 29 98

579494-66-9

propil {4-[2-(dietilamino)-2-oksoetoksi]-3-etoksifenil}acetatas

2925 19 95

265136-65-0

etil 3-amino-4-[2-(1,3-diokso-1,3-dihidro-2H-izoindol-2-il)etoksi]but-2-enoatas

2926 90 95

855425-38-6

1-(2-etilbutil)cikloheksankarbonitrilas

2926 90 95

846023-24-3

2-cian-N-(2,4-dichlor-5-metoksifenil)acetamidas

2926 90 95

591769-05-0

3-ciklopentilprop-2-ennitrilas

2926 90 95

20099-89-2

4-(bromacetil)benzonitrilas

2926 90 95

474554-45-5

4,5-dietoksi-3-fluorbenzen-1,2-dikarbonitrilas

2926 90 95

79370-78-8

5-hidroksibenzen-1,3-dikarbonitrilas

2926 90 95

139481-28-0

metil 2-{[(2′-cianbifenil-4-il)metil]amino}-3-nitrobenzoatas

2928 00 90

860035-10-5

1-({[(2,5-dioksopirolidin-1-il)oksi]karbonil}oksi)etil 2-metilpropanoatas

2928 00 90

910656-45-0

2-hidroksi-2-(trifluormetil)butanhidrazidas

2928 00 90

95759-10-7

4-chlor-2-[(2-metoksi-2-oksoetoksi)imin]-3-oksobutano rūgštis

2928 00 90

473927-63-8

etil (2Z)-chlor[2-(4-metoksifenil)hidraziniliden]etanoatas

2928 00 90

158671-29-5

N,2-dihidroksi-4-metilbenzamidas

2928 00 90

84080-68-2

tret-butil (2Z)-2-[(2-metoksi-2-oksoetoksi)imin]-3-oksobutanoatas

2928 00 90

268544-50-9

tret-butil-2-[(2-metoksi-2-oksoetoksi)imin]-3-oksobutanoatas

2930 90 99

13459-62-6

{2-[(4-chlorfenil)sulfanil]fenil}acto rūgštis

2930 90 99

211513-21-2

1-(2-etilbutil)-N-(2-sulfanilfenil)cikloheksankarboksamidas

2930 90 99

860035-07-0

1-{[(metilsulfanil)karbonil]oksi}etil 2-metilpropanoatas

2930 90 99

893407-18-6

2,2,2-trifluor-1-[4′-(metilsulfonil)bifenil-4-il]etanonas

2930 90 99

60759-00-4

3,4-dietoksibenzenkarbotioamidas

2930 90 99

21048-05-5

N-metilbenzenkarbotiohidrazidas

2931 00 99

13682-94-5

(2-brometenil)(trimetil)silanas

2931 00 99

914922-89-7

(2R,4R)-4-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oksi]-N-metoksi-N,2-dimetil-7-oksoheptanamidas

2931 00 99

914922-88-6

(2R,4R)-4-{[tret-butil(dimetil)silil]oksi}-N-metoksi-N,2-dimetilokt-7-enamidas

2931 00 99

871355-80-5

(4R)-2-brom-7-{[tret-butil(difenil)silil]oksi}hept-1-en-4-il 4-metilbenzensulfonatas

2931 00 99

89694-48-4

(5-chlor-2-metoksifenil)borono rūgštis

2931 00 99

701278-08-2

[(1R,5S)-5-[dimetil(fenil)silil]-2-{[(2-metoksipropan-2-il)oksi]metil}ciklopent-2-en-1-il]metanolis

2931 00 99

701278-09-3

{(4S,5R)-5-[(benziloksi)metil]-4-[dimetil(fenil)silil]ciklopent-1-en-1-il}metanolis

2931 00 99

796967-18-5

1-(2-fluor-5-metilfenil)-3-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioksaborolan-2-il)fenil]karbamidas

2931 00 99

172732-52-4

2-(1,3,2-dioksaborinan-2-il)benzonitrilas

2931 00 99

185411-12-5

metil 3-(trimetilsilil)pent-4-enoatas

2932 19 00

253128-10-8

(1S)-1,5:7,10-dianhidro-12,13-bis-O-[tret-butil(dimetil)silil]-2,3,4,6,8,11-heksadeoksi-1-{2-[(2S,5S)-5-(3-hidroksipropil)-3-metilidentetrahidrofuran-2-il]etil}-3-metil-9-O-metil-4-metiliden-8-[(fenilsulfonil)metil]-D-arabin-D-altro-tridecitolis

2932 19 00

441045-17-6

(1S,3S,6S,9S,12S,14R,16R,18S,20R,21R,22S,26R,29S,31R,32S,33R,35R,36S)-20-[(2S)-3-amino-2-hidroksipropil]-21-metoksi-14-metil-8,15-bis(metilen)-2,19,30,34,37,39,40,41-oktaoksanonaciklo[24.9.2.13,32.13,33.16,9.112,16.018,22.029,36.031,35]hentetrakontan-24-onmetansulfonatas

2932 29 85

916069-80-2

(4S)-4-(fluormetil)dihidrofuran-2(3H)-onas

2932 29 85

63106-93-4

1-fenil-3-oksabiciklo[3.1.0]heksan-2-onas

2932 29 85

7734-80-7

2-okso-2H-chromen-6-karboksirūgštis

2932 29 85

0-00-0

4-(4-fluorfenil)-7-(izotiocianatmetil)-2H-chromen-2-onas

2932 29 85

947408-91-5

6-[(2,4-dihidroksifenil)karbonil]-2H-chromen-2-onas

2932 29 85

947408-90-4

6-[(2,4-dimetoksifenil)karbonil]-2H-chromen-2-onas

2932 99 00

452342-08-4

(1R)-2-(benzilamino)-1-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioksin-6-il)etanolis

2932 99 00

99541-23-8

(1R,2S,3R,4R,5R)-4-azido-2-{[(4aR,6S,7R,8S,8aR)-7,8-bis(benziloksi)-2-fenilheksanhidropiran[3,2-d][1,3]dioksin-6-il]oksi}-6,8-dioksabiciklo[3.2.1]okt-3-ilacetatas

2932 99 00

461432-25-7

(1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetil-1,5-anhidro-1-[4-chlor-3-(4-etoksibenzil)fenil]-D-gliucitolis

2932 99 00

196597-79-2

(2E)-1,2,6,7-tetrahidro-8H-inden[5,4-b]furan-8-ilidenetannitrilas

2932 99 00

3308-94-9

2-(3-chlorpropil)-2-(4-fluorfenil)-1,3-dioksolanas

2932 99 00

274693-53-7

[(3aS,4R,6S,6aR)-6-hidroksi-2,2-dimetiltetrahidro-3aH-ciklopenta[d][1,3]dioksol-4-il]karbamatas

2932 99 00

185954-98-7

[6(2Z,3R)]-3-O-decil-2-deoksi-6-O-[2-deoksi-3-O-(3-metoksidecil)-6-metil-2-[(1-okso-11-oktadecenil)amino]-4-O-fosfono-β-D-gliukopiranozil]-2-[(1,3-dioksotetradecil)amino]-α-D-gliukopiranoz 1-(divandenilio fosfatas) tetranatrio druska

2932 99 00

136172-58-2

1,6-di-O-acetil-2-azido-3,4-di-O-benzil-2-deoksi-D-gliukopiranozė

2932 99 00

196597-80-5

2-[(8S)-1,6,7,8-tetrahidro-2H-inden[5,4-b]furan-8-il]etanamino hidrochloridas

2932 99 00

666860-59-9

2-amino-2-oksoetil{3-[trans-5-(6-metoksinaftalen-1-il)-1,3-dioksan-2-il]propil}karbamatas

2932 99 00

117661-72-0

5-(chlormetil)-6-metil-1,3-benzodioksolis

2932 99 00

959624-24-9

6-(hidroksimetil)-4-fenil-3,4-dihidro-2H-chromen-2-olis

2932 99 00

960404-59-5

but-2-in-1,4-diolis – metil 1-C-[4-chlor-3-(4-etoksibenzil)fenil]-α-D-gliukopiranozidas (1:1)

2932 99 00

15826-37-6

dinatrio 5,5′-[(2-hidroksipropan-1,3-diil)bis(oksi)]bis(4-okso-4H-chromen-2-karboksilatas)

2932 99 00

204254-84-2

etil (3aR,7R,7aR)-2,2-dimetil-7-[(metilsulfonil)oksi]-3a,6,7,7a-tetrahidro-1,3-benzodioksol-5-karboksilatas

2932 99 00

99541-26-1

metil (2S,3S,4S,5S,6S)-6-{[(1S,2S,3S,4R,5R)-3-(acetiloksi)-4-azido-6,8-dioksabiciklo[3.2.1]okt-2-il]metil}-4,5-bis(benziloksi)-3-hidroksitetrahidro-2H-piran-2-karboksilatas

2932 99 00

114869-97-5

metil 6-O-acetil-4-O-(2-O-acetil-3-O-benzil-6-metil-α-L-idopiranuronozil)-3-O-benzil-2-{[(benziloksi)karbonil]amino}-2-deoksi-α-D-gliukopiranozidas

2933 19 90

1035677-60-1

(4S)-3-(4-chlorfenil)-N-metil-4-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-karboksimidamid 2,3-dihidroksibutandioatas

2933 19 90

18048-64-1

2-(3,4-dimetilfenil)-5-metil-2,4-dihidro-3H-pirazol-3-onas

2933 19 90

1035675-24-1

3-(4-chlorfenil)-N-metil-4-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-karboksimidamidas

2933 19 90

1028026-83-6

5-metil-1-(propan-2-il)-4-[4-(propan-2-iloksi)benzil]-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-onas

2933 19 90

473921-12-9

5-{[3,5-dietil-1-(2-hidroksietil)-1H-pirazol-4-il]oksi}benzen-1,3-dikarbonitrilas

2933 29 90

65902-59-2

2-brom-4-nitro-1H-imidazolas

2933 29 90

57531-37-0

2-chlor-4-nitro-1H-imidazolas

2933 29 90

1000164-35-1

3-(1,1-dimetiletil)-N-[(9H-fluoren-9-ilmetoksi)karbonil]-1-(trifenilmetil)-L-histidil-2-metilalanil-L-α-gliutamilglicinas

2933 29 90

152074-97-0

L-α-aspartil-L-α-gliutamil-L-asparaginil-L-prolil-L-valil-L-valil-L-histidil-L-fenilalanil-L-fenilalanil-L-lizil-L-asparaginil-L-izoleucil-L-valil-L-treonil-L-prolil-L-arginil-L-treoninas

2933 29 90

781666-30-6

L-α-aspartil-L-α-gliutamil-L-asparaginil-L-prolil-L-valil-L-valil-L-histidil-L-fenilalanil-L-fenilalanil-L-lizil-L-asparaginil-L-izoleucil-L-valil-L-treonil-L-prolil-L-arginil-L-treonintetraacetatas

2933 29 90

451470-33-0

metil 3′-(2-metil-4,5-dihidro-1H-imidazol-1-il)bifenil-3-karboksilatas

2933 39 99

925978-49-0

(+)-5-[6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)piridin-3-il]-1-azabiciklo[3.2.1]oktanas

2933 39 99

876170-44-4

(1S,5S)-3-(5,6-dichlorpiridin-3-il)-3,6-diazabiciklo[3.2.0]heptanbenzensulfonatas

2933 39 99

741705-70-4

(2R)-fenil[(2R)-piperidin-2-il]etano rūgšties hidrochloridas

2933 39 99

414910-13-7

(2S)-hidroksi(fenil)etano rūgštis – (2R)-2-(4-fluor-2-metilfenil)piperidin-4-onas (1:1)

2933 39 99

0-00-0

(3aR,6aR)-1-(piridin-3-il)oktahidropirol[3,4-b]pirol 4-metilbenzensulfonatas

2933 39 99

370882-57-8

(3aR,6aR)-1-(piridin-3-il)oktahidropirol[3,4-b]piroldihidrochloridas

2933 39 99

334618-23-4

(3R)-piperidin-3-aminodihidrochloridas

2933 39 99

1062580-52-2

(3R,4R)-1-benzil-N,4-dimetilpiperidin-3-aminodihidrochloridas

2933 39 99

27262-47-1

(S)-1-butil-N-(2,6-dimetilfenil)piperidin-2-karboksamidas

2933 39 99

105812-81-5

[(3S,4R)-4-(4-fluorfenil)-1-metilpiperidin-3-il]metanolis

2933 39 99

876068-51-8

[(3S,4S)-4-amino-1-(5,6-dichlorpiridin-3-il)pirolidin-3-il]metanolis

2933 39 99

871022-14-9

1-({4-[({[2-okso-3-(propan-2-il)-2,3-dihidro-1H-benzimidazol-1-il]karbonil}amino)metil]piperidin-1-il}metil)ciklobutankarboksirūgštis

2933 39 99

5421-92-1

1-(piridin-4-il)piridinchloridhidrochloridas

2933 39 99

272776-12-2

1,1′-binaftalen-2,2′-diolis – 5-metoksi-2-{(S)-[(4-metoksi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metil]sulfinil}-1H-benzimidazolas (1:1)

2933 39 99

871022-19-4

1-[(4-{[(tret-butoksikarbonil)amino]metil}piperidin-1-il)metil]ciklobutankarboksirūgštis

2933 39 99

3613-73-8

2,8-dimetil-5-[2-(6-metilpiridin-3-il)etil]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-pirido[4,3-b]indolas

2933 39 99

179687-79-7

2-[(2-chlor-4-nitrofenoksi)metil]piridinas

2933 39 99

122321-04-4

2-[metil(piridin-2-il)amino]etanolis

2933 39 99

945405-37-8

2-metil-3-[(2S)-pirolidin-2-ilmetoksi]piridin2,3-dihidroksibutandioatas

2933 39 99

936637-40-0

3,3′-piperidin-1,4-diildipropan-1-ol 4-metilbenzensulfonatas

2933 39 99

88150-62-3

3-etil-5-metil-4-(2-chlorfenil)-2-{[2-(1,3-diokso-1,3-dihidro-2H-izoindol-2-il)etoksi]metil}-6-metil-1,4-dihidropiridin-3,5-dikarboksilatas

2933 39 99

84100-54-9

4-(etilamino)piperidin-4-karboksamidas

2933 39 99

873546-30-6

4,4′-[piperidin-1,4-diilbis(propan-3,1-diiloksi)]bis(N′-hidroksibenzenkarboksimidamidas)

2933 39 99

873546-74-8

4,4′-[piperidin-1,4-diilbis(propan-3,1-diiloksi)]bis[N′-(acetiloksi)benzenkarboksimidamidas]

2933 39 99

873546-38-4

4,4′-[piperidin-1,4-diilbis(propan-3,1-diiloksi)]dibenzenkarboksimidamidtrihidrochlorido pentahidratas

2933 39 99

873546-80-6

4,4′-[piperidin-1,4-diilbis(propan-3,1-diiloksi)]dibenzonitrilas

2933 39 99

78750-61-5

4-[(3-nitropiridin-2-il)amino]fenolis

2933 39 99

866109-93-5

4-{4-[4-(trifluormetoksi)fenoksi]piperidin-1-il}fenol 4-metilbenzensulfonatas

2933 39 99

927889-51-8

4-brom-2,6-dietilpiridin 4-metilbenzensulfonatas

2933 39 99

691882-47-0

4-hidroksibenzenkarboksirūgštis – (2S,4E)-N-metil-5-[5-(propan-2-iloksi)piridin-3-il]pent-4-en-2-aminas (1:1)

2933 39 99

876068-46-1

5,6-dichlor-N-(2,2-dimetoksietil)piridin-3-aminas

2933 39 99

1072-98-6

5-chlorpiridin-2-aminas

2933 39 99

298692-34-9

6-(chloracetil)piridin-2-karboksirūgštis

2933 39 99

550349-58-1

7-chlor-3-(6-metoksipiridin-3-il)-N,N,5-trimetil-4-okso-4,5-dihidro-3H-piridazin[4,5-b]indol-1-karboksamidas

2933 39 99

414909-98-1

benzil 2-(4-fluor-2-metilfenil)-4-okso-3,4-dihidropiridin-1(2H)-karboksilatas

2933 39 99

56880-11-6

etil [(3-endo)-8-metil-8-azabiciklo[3.2.1]okt-3-il)acetatas

2933 39 99

548797-97-3

N-(2-{[(2S)-3-{[1-(4-chlorbenzil)piperidin-4-il]amino}-2-hidroksi-2-metilpropil]oksi}-4-hidroksifenil)acetamidas

2933 39 99

0-00-0

N-[(S)-1-azabiciklo[2.2.2]okt-2-il(fenil)metil]-2,6-dichlor-3-(trifluormetil)benzamido hidrochloridas

2933 39 99

329003-65-8

natrio hidro[1-hidroksi-1-fosfono-2-(piridin-3-il)etil]fosfonato hemipentahidratas

2933 49 10

417716-92-8

4-{3-chlor-4-[(ciklopropilkarbamoil)amino]fenoksi}-7-metoksikvinolin-6-karboksamido metansulfonatas

2933 49 90

503291-53-0

2-etilbutil (3S,4aS,6S,8aR)-6-[3-chlor-2-(1H-tetrazol-5-il)fenoksi]dekahidro-3-izokvinolinkarboksilat 4-metilbenzensulfonatas

2933 49 90

103733-32-0

benzil (3S)-6,7-dimetoksi-1,2,3,4-tetrahidroizokvinolin-3-karboksilato hidrochloridas

2933 49 90

503293-98-9

(3S,4aS,6S,8aR)-6-hidroksi-2-(metoksikarbonil)dekahidroizokvinolin-3-karboksirūgštis

2933 49 90

503290-66-2

(3S,4aS,6S,8aR)-6-[3-chlor-2-(2H-tetrazol-5-il)fenoksi]dekahidro-3-izokvinolinkarboksirūgšties hidrochloridas

2933 49 90

134388-95-7

(3S,4aS,8aR)-2-(metoksikarbonil)-6-oksodekahidroizokvinolin-3-karboksirūgštis – (1R)-1-feniletanaminas (1:1)

2933 49 90

868210-14-4

4-(4-{[(2S,4R)-4-[acetil(4-chlorfenil)amino]-2-metil-3,4-dihidrokvinolin-1(2H)-il]karbonil}fenoksi)-2,2-dimetilbutano rūgštis

2933 49 90

00-00-0

metil 2-[(3R)-3-{3-[(E)-2-(7-chlorkvinolin-2-il)etenil]fenil}-3-({[1-(hidroksimetil)ciklopropil]metil}sulfanil)propil]benzoato hidrochloridas

2933 49 90

848133-76-6

N-(4-chlor-3-ciano-7-etoksikvinolin-6-il)acetamidas

2933 59 95

869490-23-3

(3,3-difluorpirolidin-1-il){(2S,4S)-4-[4-(pirimidin-2-il)piperazin-1-il]pirolidin-2-il}metanonas

2933 59 95

941685-40-1

(3R)-3-ciklopentil-3-[4-(7-{[2-(trimetilsilil)etoksi]metil}-7H-pirolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]propannitrilas

2933 59 95

941678-49-5

(3R)-3-ciklopentil-3-[4-(7H-pirolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]propannitrilas

2933 59 95

941685-41-2

(3S)-3-ciklopentil-3-[4-(7-{[2-(trimetilsilil)etoksi]metil}-7H-pirolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]propannitrilas

2933 59 95

957187-34-7

[(8R)-8-(3,5-difluorfenil)-10-okso-6,9-diazaspiro[4.5]dek-9-il]acto rūgštis

2933 59 95

356058-42-9

{2-[(4-fluorbenzil)sulfanil]-4-okso-4,5,6,7-tetrahidro-1H-ciklopenta[d]pirimidin-1-il}acto rūgštis

2933 59 95

0-00-0

2,3-dihidroksi-2,3-bis(fenilkarbonil)butandiono rūgštis – etil [(8R)-8-(3,5-difluorfenil)-10-okso-6,9-diazaspiro[4.5]dek-9-il]acetatas (1:1)

2933 59 95

90213-66-4

2,4-dichlor-7H-pirolo[2,3-d]pirimidinas

2933 59 95

3934-20-1

2,4-dichlorpirimidinas

2933 59 95

451487-18-6

2-[(4-fluorbenzil)sulfanil]-1,5,6,7-tetrahidro-4H-ciklopenta[d]pirimidin-4-onas

2933 59 95

865758-96-9

2-[(6-chlor-3-metil-2,4-diokso-3,4-dihidropirimidin-1(2H)-il)metil]benzonitrilas

2933 59 95

934815-71-1

2-[3-(6-{[2-(2,4-dichlorfenil)etil]amino}-2-metoksipirimidin-4-il)fenil]-2-metilpropano rūgšties fosfatas

2933 59 95

722543-31-9

2-{etil[3-({4-[(5-{2-[(3-fluorfenil)amino]-2-oksoetil}-1H-pirazol-3-il)amino]kvinazolin-7-il}oksi)propil]amino}etildivandenilio fosfatas

2933 59 95

1032066-96-8

2-amino-9-{(1S,3R,4S)-3-[(benziloksi)metil]-4-[dimetil(fenil)silil]-2-metilidenciklopentil}-1,9-dihidro-6H-purin-6-onas – metansulfonatas (2:1)

2933 59 95

540737-29-9

3-{(3R,4R)-4-metil-3-[metil(7H-pirol[2,3-d]pirimidin-4-il)amino]piperidin-1-il}-3-oksopropannitril 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilatas

2933 59 95

1137917-12-4

3-{[6-(etilsulfonil)piridin-3-il]oksi}-5-{[(2S)-1-hidroksipropan-2-il]oksi}benzenkarboksirūgštis – 1,4-diazabiciklo[2.2.2]oktanas (2:1)

2933 59 95

941685-39-8

3-ciklopentil-3-[4-(7-{[2-(trimetilsilil)etoksi]metil}-7H-pirolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]propannitrilas

2933 59 95

941685-27-4

4-(1H-pirazol-4-il)-7-{[2-(trimetilsilil)etoksi]metil}-7H-pirolo[2,3-d]pirimidinas

2933 59 95

1780-26-3

4,6-dichlor-2-metilpirimidinas

2933 59 95

145783-14-8

4,6-dichlor-5-nitro-2-(propilsulfanil)pirimidinas

2933 59 95

3680-69-1

4-dichlor-7H-pirol[2,3-d]pirimidinas

2933 59 95

61379-64-4

4-ciklopentilpiperazin-1-aminas

2933 59 95

55112-42-0

4-metilpiperazin-1-karbonilchlorido hidrochloridas

2933 59 95

0-00-0

5-(benzilamino)-2-(3-metoksifenil)-7-(4-metilpiperazin-1-il)[1,2,4]triazol[1,5-a]kvinolin-4-karbonitrilas – (2E)-but-2-endioatas (2:1) hidratas

2933 59 95

55293-96-4

5,7-dimetil[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2-karbaldehidas

2933 59 95

179688-01-8

7-(benziloksi)-6-metoksikvinazolin-4(3H)-onas

2933 59 95

444731-74-2

N-(2-chlorpirimidin-4-il)-2,3-dimetil-2H-indazol-6-aminas

2933 59 95

0-00-0

N-(5-fluor-3-metil-1H-indol-1-il)-4-metil-2-(piridin-2-il)pirimidin-5-karboksamidas

2933 79 00

586414-48-4

(-)-3-{3-brom-4-[(2,4-difluorbenzil)oksi]-6-metil-2-oksopiridin-1(2H)-il}-N,4-dimetilbenzamidas

2933 79 00

425663-71-4

(1S)-1-amino-3-metil-1,3,4,5-tetrahidro-2H-3-benzazepin-2-ono hidrochloridas

2933 79 00

813452-14-1

(4S)-1-[(2S,3S,11bS)-2-amino-9,10-dimetoksi-1,3,4,6,7,11b-heksahidro-2H-pirido[2,1-a]izokvinolin-3-il]-4-(fluormetil)pirolidin-2-ono dihidrochloridas

2933 79 00

5162-90-3

3-(2-okso-1,2-dihidrokvinolin-4-il)alaninas

2933 79 00

536760-29-9

3-chlor-1-(4-nitrofenil)-5,6-dihidropiridin-2(1H)-onas

2933 79 00

4876-10-2

4-(brommetil)kvinolin-2(1H)-onas

2933 79 00

5057-12-5

4,6,7,8-tetrahidrokvinolin-2,5(1H,3H)-dionas

2933 79 00

54197-66-9

6-hidroksi-3,4-dihidrokvinolin-2(1H)-onas

2933 79 00

22246-18-0

7-hidroksi-3,4-dihidrokvinolin-2(1H)-onas

2933 79 00

536759-91-8

etil 1-(4-metoksifenil)-6-(4-nitrofenil)-7-okso-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazol[3,4-c]piridine-3-karboksilatas

2933 79 00

503614-91-3

etil 1-(4-metoksifenil)-7-okso-6-[4-(2-oksopiperidin-1-il)fenil]-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazol[3,4-c]piridin-3-karboksilatas

2933 79 00

586379-61-5

metil 3-(4-hidroksi-6-metil-2-oksopiridin-1(2H)-il)-4-metilbenzoatas

2933 99 80

709031-45-8

(1S,3S,5S)-2-azabiciklo[3.1.0]heksan-3-karboksamido metansulfonatas

2933 99 80

649735-46-6

(2R)-1-({4-[(4-fluor-2-metil-1H-indol-5-il)oksi]-5-metilpirolo[2,1-f][1,2,4]triazin-6-il}oksi)propan-2-olis

2933 99 80

51077-14-6

(2S)-1-(tret-butoksikarbonil)azetidin-2-karboksirūgštis

2933 99 80

631916-97-7

(2S)-N-{4-[(Z)-amino(metoksiimin)metil]benzil}-1-{(2R)-2-[3-chlor-5-(difluormetoksi)fenil]-2-hidroksietanoil}azetidin-2-karboksamidas – benzensulfonrūgštis (1:1)

2933 99 80

80875-98-5

(2S,3aS,7aS)-oktahidro-1H-indol-2-karboksirūgštis

2933 99 80

948846-40-0

(2S,3S)-2,3-bis[(fenilkarbonil)oksi]butandiono rūgštis – etil (3aR,6aR)-heksahidropirol[3,4-b]pirol-5(1H)-karboksilatas (1:1)

2933 99 80

1000164-36-2

(5S,8S,11S,14S,17S,20S,23S,26S,29S,32S,35S,38S)-5-(3-amino-3-oksopropil)-20-benzil-23-[(2S)-butan-2-il]-14,38-bis{4-[(tret-butoksikarbonil)amino]butil}-29-{[1-(tret-butoksikarbonil)-1H-indol-3-il]metil}-17-(3-tret-butoksi-3-oksopropil)-1-(1H-fluoren-9-il)-8,11,26,41,41-pentametil-32-(2-metilpropil)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-tridekaokso-35-(propan-2-il)-2-oksa-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40-tridekaazadotetrakontan-42-o rūgštis

2933 99 80

22162-51-2

1-(2-nitrobenzil)-1H-pirol-2-karbaldehidas

2933 99 80

35681-40-4

1-(propan-2-il)-1,3-dihidro-2H-benzimidazol-2-onas

2933 99 80

166170-15-6

1-(tret-butoksikarbonil)-2-metil-D-prolinas

2933 99 80

796967-16-3

1-[4-(3-amino-1H-indazol-4-il)fenil]-3-(2-fluor-5-metilfenil)karbamidas

2933 99 80

0-00-0

1-[4-(3-amino-1H-indazol-4-il)fenil]-3-(2-fluor-5-metilfenil)karbamido hidrochloridas

2933 99 80

444731-72-0

2,3-dimetil-2H-indazol-6-aminas

2933 99 80

19686-05-6

2,8-dimetil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-pirido[4,3-b]indolas

2933 99 80

912444-00-9

2-[(2R)-2-metilpirolidin-2-il]-1H-benzimidazol-4-karboksamidas

2933 99 80

912445-36-4

2-[(2S)-2-metilpirolidin-2-il]-1H-benzimidazol-4-karboksamido dihidrochloridas

2933 99 80

163457-23-6

3,3-difluorpirolidino hidrochloridas

2933 99 80

239463-85-5

3-{5-[(2R)-2-aminopropil]-7-cian-2,3-dihidro-1H-indol-1-il}propil benzoat (2R,3R)-2,3-dihidroksibutandioatas

2933 99 80

55321-99-8

3-okso-3,4-dihidropirazin-2-karboksamidas

2933 99 80

952490-01-6

4-[(4-fluor-2-metil-1H-indol-5-il)oksi]-5-metilpirol[2,1-f][1,2,4]triazin-6-il 2,2-dimetilpropanoatas

2933 99 80

942436-93-3

4-amino-8-(2,5-dimetoksifenil)-N-propilcinolin-3-karboksamidas

2933 99 80

942437-37-8

4-amino-8-(2-fluor-6-metoksifenil)-N-propilcinolin-3-karboksamidas

2933 99 80

288385-88-6

4-fluor-2-metil-1H-indol-5-olis

2933 99 80

503293-47-8

5-(2-chlor-6-fluorfenil)-2H-tetrazolas

2933 99 80

73963-42-5

5-(4-chlorbutil)-1-cikloheksil-1H-tetrazolas

2933 99 80

606143-52-6

5-[(4-bromo-2-chlorfenil)amino]-4-fluor-N-(2-hidroksietoksi)-1-metil-1H-benzimidazol-6-karboksamidas

2933 99 80

0-00-0

5-fluor-1-(3-fluorbenzil)-N-(1H-indol-5-il)-1H-indol-2-karboksamidas

2933 99 80

872206-47-8

5-metil-4-okso-1,4-dihidropirol[2,1-f][1,2,4]triazin-6-il 2,2-dimetilpropanoatas

2933 99 80

259793-88-9

6-brom-3-okso-3,4-dihidropirazin-2-karboksamidas

2933 99 80

1137606-74-6

6-fluor-3-okso-3,4-dihidropirazin-2-karbonitrilas – N-cikloheksilcikloheksanaminas (1:1)

2933 99 80

261953-36-0

6-jod-1H-indazolas

2933 99 80

80076-47-7

8,9-difluor-5-metil-1-okso-6,7-dihidro-1H,5H-pirido[3,2,1-ij]kvinolin-2-karboksirūgštis

2933 99 80

52602-39-8

9H-karbazol-4-olis

2933 99 80

145641-35-6

benzil (2S,3aR,7aS)-oktahidro-1H-indol-2-karboksilato hidrochloridas

2933 99 80

87269-87-2

benzil (2S,3aS,6aS)-oktahidrociklopenta[b]pirole-2-karboksilato hidrochloridas

2933 99 80

1012065-72-3

etil 2-amino-9,10-dimetoksi-1,6,7,11b-tetrahidro-4H-pirido[2,1-a]izokvinolin-3-karboksilatas

2933 99 80

131707-24-9

etil 6-brom-5-hidroksi-1-metil-2-[(fenilsulfanil)metil]-1H-indol-3-karboksilatas

2933 99 80

105152-95-2

etil 7-(3-aminopirolidin-1-il)-1-(2,4-difluorfenil)-6-fluor-4-okso-1,4-dihidro-1,8-naftiridin-3-karboksilatas

2933 99 80

139481-44-0

metil 1-[(2′-cianbifenil-4-il)metil]-2-etoksi-1H-benzimidazol-7-karboksilatas

2933 99 80

0-00-0

metil 1-tret-butil-2-hidroksi-1H-pirolo[2,3-b]piridin-3-karboksilatas

2933 99 80

21688-11-9

N2-[(benziloksi)karbonil]-L-glutaminil-L-asparaginil-S-benzil-L-cisteinil-L-prolil-L-leucilglicinamidas

2933 99 80

361440-67-7

tret-butil (1S,3S,5S)-3-karbamoil-2-azabiciklo[3.1.0]heksan-2-karboksilatas

2933 99 80

709031-38-9

tret-butil (2S)-2-karbamoil-2,3-dihidro-1H-pirol-1-karboksilatas

2933 99 80

709031-43-6

tret-butil [(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-ciano-2-azabiciklo[3.1.0]heks-2-il]-1-(3-hidroksitriciklo[3.3.1.1(3,7)]dek-1-il)-2-oksoetil]karbamatas

2933 49 90

936359-25-0

metil 2-((R)-3-(3-((E)-2-(7-chlorkvinolin-2-il)vinil)fenil)-3-(((1-(hidroksimetil)ciklopropil)metil)sulfanil)propil)benzoatas

2934 10 00

110130-88-6

(2Z)-[(acetiloksi)imin](2-amino-1,3-tiazol-4-il)etano rūgštis

2934 10 00

68672-66-2

(2Z)-{[(1-tret-butoksi-2-metil-1-oksopropan-2-il)oksi]imin}[2-(tritilamino)-1,3-tiazol-4-il]etano rūgštis

2934 10 00

291536-35-1

(5Z)-5-(4-fluorbenziliden)-1,3-tiazolidin-2,4-dionas

2934 10 00

302964-24-5

2-amino-N-(2-chlor-6-metilfenil)-1,3-tiazol-5-karboksamidas

2934 10 00

866920-24-3

3-[2-chlor-4-({4-metil-2-[4-(trifluormetil)fenil]-1,3-tiazol-5-il}metoksi)fenil]-1,2,4-oksadiazol-5(4H)-onas

2934 10 00

752253-39-7

4-(2-chlor-4-metoksi-5-metilfenil)-N-[(1S)-2-ciklopropil-1-(3-fluor-4-metilfenil)etil]-5-metil-N-(prop-2-in-1-il)-1,3-tiazol-2-aminas

2934 10 00

914361-45-8

L-lizinas – {[(2R,3R)-3-[4-(4-cianfenil)-1,3-tiazol-2-il]-2-(2,4-difluorfenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-il]oksi}metildivandenilio fosfatas – etanolis (1:1:1)

2934 10 00

302964-08-5

N-(2-chlor-6-metilfenil)-2-[(6-chlor-2-metilpirimidin-4-il)amino]-1,3-tiazol-5-karboksamidas

2934 10 00

127660-04-2

natrio (2Z)-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)(hidroksiimin)etanoatas

2934 99 90

17381-54-3

(1-benzotiofen-5-il)acto rūgštis

2934 99 90

630100-90-2

(1R)-1,2-anhidro-4-C-{(1E,3E)-4-[(1S,2S,3E,5R,6R,9R)-5-(1-karboksilat-4-cikloheptilpiperazin-2-il)-6,9-dihidroksi-2,6-dimetil-11-oksooksaciklododek-3-en-1-il]penta-1,3-dien-1-il}-3,5-dideoksi-1-[(2R,3S)-3-hidroksipentan-2-il]-D-eritropentitolis

2934 99 90

220099-91-2

(2R)-3′H-spiro[4-azabiciklo[2.2.2]oktan-2,2′-furo[2,3-b]piridinas]

2934 99 90

220100-81-2

(2R)-3′H-spiro[4-azabiciklo[2.2.2]oktan-2,2′-furo[2,3-b]piridin] (S,S)-2,3-dihidroksibutandioatas

2934 99 90

161599-46-8

(2R,3R,4R,5R)-2-(4-amino-5-fluor-2-oksopirimidin-1(2H)-il)-2-fluor-5-metiltetrahidrofuran-3,4-diil diacetatas

2934 99 90

690270-65-6

(2R,3S,4R)-5-(4-amino-2-oksopirimidin-1(2H)-il)-2-azido-2-{[(2-metilpropanoil)oksi]metil}tetrahidrofuran-3,4-diil bis(2-metilpropanoato) hidrochloridas

2934 99 90

265121-04-8

(3-{[(2R,3S)-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluormetil)fenil]etoksi}-3-(2-fluorfenil)morfolin-4-il]metil}-5-okso-2,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il)fosfono rūgštis – 1-deoksi-1-(metilamino)-D-gliucitolis (1:2)

2934 99 90

163680-80-6

(3S)-10-[1-(acetilamino)ciklopropil]-9-fluor-3-metil-7-okso-2,3-dihidro-7H-[1,4]oksazin[2,3,4-ij]kvinolin-6-karboksirūgštis

2934 99 90

132335-46-7

(3S)-N,N-dimetil-3-(naftalen-1-iloksi)-3-(tiofen-2-il)propan-1-aminas

2934 99 90

133413-70-4

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzil-4,10,12,16,22,24-heksametil-3,9,15,21-tetrakis(2-metilpropil)-1,7,13,19-tetraoksa-4,10,16,22-tetraazaciklotetrakozan-2,5,8,11,14,17,20,23-oktonas

2934 99 90

503068-36-8

(5R)-3-(6-{2-[(2,6-dichlorbenzil)oksi]etoksi}heksil)-5-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioksin-6-il)-1,3-oksazolidin-2-onas

2934 99 90

452339-73-0

(5R)-5-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioksin-6-il)-1,3-oksazolidin-2-onas

2934 99 90

877130-28-4

(6R)-6-ciklopentil-6-[2-(2,6-dietilpiridin-4-il)etil]-3-[(5,7-dimetil[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2-il)metil]-4-hidroksi-5,6-dihidro-2H-piran-2-onas

2934 99 90

132335-44-5

(S)-3-(dimetilamino)-1-(tiofen-2-il)propan-1-olis

2934 99 90

812647-80-6

{(2R,3S,4R,5R)-2-azido-5-(2,4-diokso-3,4-dihidropirimidin-1(2H)-il)-3,4-bis[(fenilkarbonil)oksi]tetrahidrofuran-2-il}metil 3-chlorbenzoatas

2934 99 90

00-00-0

1-(1-{4-[2-(4-fluorfenil)-1,3-dioksolan-2-il]butil}-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-1,3-dihidro-2H-benzimidazol-2-onas

2934 99 90

1029716-44-6

1-(1-etoksietil)-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioksaborolan-2-il)-1H-pirazolas

2934 99 90

165172-60-1

1-[(2R,5S)-5-(hidroksimetil)-2,5-dihidrofuran-2-il]-5-metilpirimidin-2,4(1H,3H)-dionas – 1-metilpirolidin-2-onas (1:1)

2934 99 90

519187-97-4

1-[3-(2-benzo[b]tien-5-iletoksi)propil]-3-azetidinolis – (2Z)-2-butendioatas (1:1)

2934 99 90

127000-90-2

1-{[(2R,3S)-2-(2,4-difluorfenil)-3-metiloksiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazolas

2934 99 90

710281-33-7

2-({[(1R,3S)-3-{[2-(3-metoksifenil)-5-metil-1,3-oksazol-4-il]metoksi}cikloheksil]oksi}metil)-6-metilbenzenkarboksirūgštis

2934 99 90

96803-30-4

2-(1-benzotiofen-5-il)etanolis

2934 99 90

913695-00-8

2-[({4-[(2,2-dimetil-1,3-dioksan-5-il)metoksi]-3,5-dimetilpiridin-2-il}metil)sulfinil]-1Hbenzimidazolas, natrio druska (1:1)

2934 99 90

376608-74-1

2-{[(3aR,4S,6R,6aS)-6-{[5-amino-6-chlor-2-(propilsulfanil)pirimidin-4-il]amino}-2,2-dimetiltetrahidro-3aH-ciklopenta[d][1,3]dioksol-4-il]oksi}etanolis

2934 99 90

474554-48-8

2-brom-1-[3-tret-butil-4-metoksi-5-(morfolin-4-il)fenil]etanonas

2934 99 90

530141-72-1

3-(5-{[4-(ciklopentiloksi)-2-hidroksifenil]karbonil}-2-[(3-hidroksi-1,2-benzoksazol-6-il)metoksi]fenil)propano rūgštis

2934 99 90

519188-55-7

3-[2-(1-benzotiofen-5-il)etoksi]-1-(3-hidroksiazetidin-1-il)propan-1-onas

2934 99 90

519188-42-2

3-[2-(1-benzotiofen-5-il)etoksi]propiono rūgštis

2934 99 90

753015-42-8

3-{(E)-2-[(3R)-pirolidin-3-il]etenil}-5-(tetrahidro-2H-piran-4-iloksi)piridinas

2934 99 90

26638-53-9

3-chlor-6-metildibenz[c,f][1,2]tiazepin-11(6H)-ono 5,5-dioksidas

2934 99 90

499785-81-8

3-okso-4-(2,3,5-tri-O-acetil-β-D-ribofuranozil)-3,4-dihidropirazin-2-karboksamidas

2934 99 90

356782-84-8

3-okso-4-(β-D-ribofuranozil)-3,4-dihidropirazin-2-karboksamidas

2934 99 90

6504-57-0

4-[3-hidroksi-3-fenil-3-(tiofen-2-il)propil]-4-metilmorfolin-4-o metilsulfatas

2934 99 90

871484-32-1

4-[4-({3-[(4-deoksi-4-fluor-b-D-gliukopiranozil)oksi]-5-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il}metil)fenil]-N-[1,3-dihidroksi-2-(hidroksimetil)propan-2-il]butanamidas

2934 99 90

166964-09-6

4-chlor-3-metil-1,2-oksazol-5-aminas

2934 99 90

655233-39-3

4-nitrobenzil(6R,7R)-7-amino-8-okso-3-[(2S)-tetrahidrofuran-2-il]-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboksilato hidrochloridas

2920 90 85

89729-09-9

5,7-dioksa-6-tiaspiro[2.5]oktan-6-oksidas

2934 99 90

388082-75-5

5-[4-[[3-chlor-4-[(3-fluorfenil)metoksi]fenil]amino]-6-kvinazolinil]-2-furankarboksaldehidas – 4-metilbenzensulfonatas (1:1)

2934 99 90

4923-87-9

5-brom-1-benzotiofenas

2934 99 90

947408-95-9

6-(brommetil)-2-trifenilmetil-1,2-benzisoksazol-3(2H)-onas

2934 99 90

947408-94-8

6-metil-2-tritil-1,2-benzoksazol-3(2H)-onas

2934 99 90

67978-05-6

difenilmetil(2R)-3-metil-2-[(1R,5S)-3-(4-metilfenil)-7-okso-4-oksa-2,6-diazabiciklo[3.2.0]hept-2-en-6-il]but-3-enoatas

2934 99 90

1001859-46-6

DNR nurodantis sintetinis plazmidės vektorius pCOR žmogaus interferonas beta signalinis peptidas jungiamasis baltymas su 21-154-žmogaus rūgščiuoju fibroblasto augimo faktoriumi

2934 99 90

665058-78-6

DNR, d(T-sp-C-G-sp-T-sp-C-G-sp-T-sp-T-sp-T-sp-T-sp-G-sp-A-sp-C-G-sp-T-sp-T-sp-T-sp-T-sp-Gsp-T-sp-C-G-sp-T-sp-T)

2934 99 90

923591-06-4

metil (5R,7S,10S)-10-tret-butil-15,15-dimetil-3,9,12-triokso-6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19-dodekahidro-1H,5H-2,23:5,8-dimetan-4,13,2,8,11-benzodioksatriazaciklohenikozinas-7(3H)-karboksilatas

2934 99 90

59337-92-7

metil 3-(chlorsulfonil)tiofen-2-karboksilatas

2934 99 90

947409-01-0

metil 3-[5-[4-(ciklopentiloksi)-2-hidroksibenzoil]-2-[(2-trifenilmetil-1,2-benzisoksazol-3(2H)-on-6-il)metoksi]fenil]propionatas

2934 99 90

85006-31-1

metil 3-amino-4-metiltiofen-2-karboksilatas

2934 99 90

893428-72-3

N-(5-chlor-1,3-benzodioksol-4-il)-7-[2-(4-metil-1-piperazinil)etoksi]-5-[(tetrahidro-2H-piran-4-il)oksi]-4-kvinazolinaminas – (2E)-2-butendioatas (1:2)

2934 99 90

390800-88-1

N,N′,N′′-(boroksin-2,4,6-triiltris{[(1S)-3-metilbutan-1,1-diil]imin[(2S)-1-okso-3-fenilpropan-1,2-diil]})tripirazin-2-karboksamidas

2934 99 90

112913-94-7

N-{[4-(4-fluorbenzil)morfolin-2-il]metil}acetamidas

2934 99 90

120788-03-6

S-[(1R,3S)-1-oksidotetrahidrotiofen-3-il] etantioatas

2935 00 90

1198178-65-2

(1R,2R)-1-[(ciklopropilsulfonil)karbamoil]-2-etilciklopropanamino 4-metilbenzensulfonatas

2935 00 90

39570-96-2

(2R)-3-(benzilsulfanil)-N-[(2S)-1-{[(2S,3S)-1-hidrazinil-3-metil-1-oksopentan-2-il]amino}-3-(4-hidroksifenil)-1-oksopropan-2-il]-2-{[(4-metilfenil)sulfonil]amino}propanamidas

2935 00 90

24310-36-9

1-[(4-metilfenil)sulfonil]-1,2,3,4-tetrahidro-5H-1-benzazepin-5-onas

2935 00 90

0-00-0

2-(cikloheksilmetil)-N-{2-[(2S)-1-metilpirolidin-2-il]etil}-1,2,3,4-tetrahidroizokvinolin-7-sulfonamido di[(2E)-but-2-endioat] hidratas

2935 00 90

941690-55-7

3-[(metilsulfonil)amino]-2-fenil-N-[(1S)-1-fenilpropil]kvinolin-4-karboksamidas

2935 00 90

6973-09-7

5-amino-2-metilbenzensulfonamidas

2935 00 90

193686-76-9

7-chlor-1-[(4-metilfenil)sulfonil]-1,2,3,4-tetrahidro-5H-1-benzazepin-5-onas

2935 00 90

123664-84-6

N-(5-metoksi-2-fenoksifenil)metansulfonamidas

2935 00 90

149457-03-4

N-[4-(N-formilglicil)-5-hidroksi-2-fenoksifenil]metansulfonamidas

2935 00 90

149456-98-4

N-[4-(N-formilglicil)-5-metoksi-2-fenoksifenil]metansulfonamidas

2935 00 90

141450-48-8

N-{2-[(4-hidroksifenil)amino]piridin-3-il}-4-metoksibenzensulfonamido hidrochloridas

2935 00 90

289042-10-0

N-{5-[(difenilfosforil)metil]-4-(4-fluorfenil)-6-(propan-2-il)pirimidin-2-il}-N-metilmetansulfonamidas

2939 99 00

7689-03-4

(4S)-4-etil-4-hidroksi-1H-piran[3′,4′:6,7]indolizin[1,2-b]kvinolin-3,14(4H,12H)-dionas

2939 99 00

477-29-2

kolchikozidas

2940 00 00

604-69-3

1,2,3,4,6-penta-O-acetil-β-D-gliukopiranozė

2940 00 00

647834-15-9

2-(4-metoksibenzil)tiofen-3-il β-D-gliukopiranozidas

2941 90 00

76610-92-9

(6R,7R)-7-({N-[(4-etil-2,3-dioksopiperazin-1-il)karbonil]-D-treonil}amino)-3-{[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)sulfanil]metil}-8-okso-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboksirūgštis

3907 20 99

913976-27-9

poli(oksi-1,2-etanediil), α-hidro-ω-metoksi, diesteris su 21N6, 21′N6-[[(N2, N6-dikarboksi-L-lizil-β-alanil)imin]bis(1-okso-2, 1-etanediil)]bis[N-acetilglicil-L-leucil-L-tirozil-L-alanil-L-cisteinil-L-histidil-L-metionilglicil-L-prolil-L-izoleucil-L-treonil-3-(1-naftalenil)-L-alanil-L-valil-L-cisteinil-L-gliutaminoil-L-prolil-L-leucil-L-arginil-N-metilglicil-L-lizinamid] ciklinis (6→15), (6′→15′) bis(disulfidas)


IV PRIEDAS

Tarpinių farmacijos produktų, t. y. junginių, naudojamų galutiniams farmacijos produktams gaminti, kurie turi būti išbraukti iš Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo 6 priedo neapmuitinamų produktų sąrašo, nes jie įrašomi į Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo 3 priedo neapmuitinamų produktų sąrašą, sąrašas

KN kodas

CAS RN

Pavadinimas

2915 39 00

2937 29 00

7753-60-8

17-α-hidroksi-3,20-dioksopregna-4,9(11)-dien-21-ilacetatas

žr. anekortavas (INN)

2920 90 85

163133-43-5

4-(nitrooksi)butil-(2S)-2-(6-metoksi-2-naftil)propanoatas

žr. naprokscinodas(INN)

2924 29 98

194085-75-1

2-(2-chlorfenil)-2-hidroksietilkarbamatas

žr. karisbamatas (INN)

2933 39 99

103129-82-4

3-etil-5-metil-2-[(2-aminoetoksi)metil]-4-(2-chlorfenil)-6-metil-1,4-dihidropiridin-3,5-dikarboksilatas

žr. levamlopidinas (INN)

2933 39 99

319460-85-0

N-metil-2-{[3-((E)-2-piridin-2-ilvinil)-1H-indazol-6-il]sulfanil}benzamidas

žr. aksitinibas (INN)

2934 10 00

302962-49-8

N-(2-chlor-6-metilfenil)-2-({6-[4-(2-hidroksietil) piperazin-1-il]-2-metilpirimidin-4-il}amino)tiazol-5-karboksamidas

žr. dazatinibas (INN)

2934 99 90

143491-57-0

(2R,5S)-4-amino-5-fluor-1-[2-(hidroksimetil)-1,3-oksatiolan-5-il]pirimidin-2(1H)-onas

žr. emtricitabinas (INN)

2934 99 90

98819-76-2

(2S)-2-[(S)-(2-etoksifenoksi)fenilmetil]morfolinas

žr. esreboksetinas (INN)

2934 99 90

475479-34-6

(2S)-2-metoksi-3-{4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oksazol-4-il)etoksi]-1-benztiofen-7-il}propano rūgštis

žr. aleglitazaras (INN)

2934 99 90

377727-87-2

2-(2-furil)-7-(2-{4-[4-(2-metoksietoksi)fenil]piperazin-1-il}etil)-7H-pirazol[4,3-e][1,2,4]triazol[2,3-c]pirimidin-5-aminas

žr. preladenantas (INN)

2934 99 90

189003-92-7

2-{7-fluor-2-okso-4-[2-(4-tieno[3,2-c]piridin-4-il piperazin-1-il)etil]kvinolin-1(2H)-il}acetamidas

žr. trelanserinas (INN)

2934 99 90

134379-77-4

4-amino-5-fluor-1-[(2R,5S)-5-(hidroksimetil)-2,5-dihidrofuran-2-il]pirimidin-2(1H)-onas

žr. dekselvucitabinas (INN)

2934 99 90

518048-05-0

kalio 4-[N-(2-fluorbenzil)karbamoil]-1-metil-2-[1-metil-1-(5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-karboksamido)etil]-6-okso-1,6-dihidropirimidin-5-olatas

žr. raltegraviras (INN)

2935 00 90

170569-88-7

4-[5-(4-fluorfenil)-3-(trifluormetil)pirazol-1-il]benzen-1-sulfonamidas

žr. mavakoksibas (INN)

2935 00 90

186497-07-4

N-(3-metoksi-5-metilpirazin-2-il)-2-[4-(1,3,4-oksadiazol-2-il)fenil]piridin-3-sulfonamidas

žr. zibotentanas (INN)


Top