Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1099

2010 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1099/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I priedas Tekstas svarbus EEE

OJ L 312, 27.11.2010, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 269 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1099/oj

27.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1099/2010

2010 m. lapkričio 26 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 15 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 669/2009 (2) nustatytos taisyklės dėl sustiprintos oficialios kontrolės, kuri turi būti atliekama to reglamento I priede išvardytiems negyvūniniams pašarams ir maisto produktams įvežimo į Reglamento (EB) Nr. 882/2004 I priede nurodytas teritorijas punktuose.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 2 straipsnyje nustatyta, kad to reglamento I priedo sąrašas turi būti peržiūrimas reguliariai ne rečiau kaip kartą per ketvirtį atsižvelgiant bent į tame straipsnyje nurodytus informacijos šaltinius.

(3)

Iš su maistu susijusių incidentų, apie kuriuos pranešta per Skubaus įspėjimo apie maisto produktus ir pašarus sistemą, paplitimo ir svarbos, įvairių Maisto ir veterinarijos tarnybos komandiruočių į trečiąsias šalis išvadų ir ketvirčio ataskaitų, kurias valstybės narės pateikė Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 669/2009 15 straipsnį, matyti, kad būtina peržiūrėti minėto reglamento I priedo sąrašą.

(4)

Visų pirma peržiūrint I priedą reikia sumažinti tų prekių, kurių pagal minėtus informacijos šaltinius atitiktis susijusiems Sąjungos teisės aktams apskritai pagerėjo ir kurioms dabartinio lygmens oficiali kontrolė nebereikalinga, kontrolės dažnumą ir padidinti kitų prekių, kurių pagal tuos pačius šaltinius neatitiktis susijusiems Sąjungos teisės aktams yra didesnė ir kurioms reikia sustiprinti oficialią kontrolę, kontrolės dažnumą.

(5)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 194, 2009 7 25, p. 11.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

A.   Negyvūniniai pašarai ir maisto produktai, kuriems taikoma sustiprinta oficiali kontrolė nustatytame įvežimo punkte

Pašarai ir maisto produktai

(numatomas naudojimas)

KN kodas (1)

Kilmės šalis

Pavojus

Fizinių ir atitikties tikrinimų dažnumas

(%)

Negliaudyti žemės riešutai

1202 10 90

Argentina

Aflatoksinai

10

Gliaudyti žemės riešutai

1202 20 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Negliaudyti žemės riešutai

1202 10 90

Brazilija

Aflatoksinai

10

Gliaudyti žemės riešutai

1202 20 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Džiovinti lakštiniai

(Maisto produktai)

ex 1902

Kinija

Aliuminis

10

Mikroelementai (2)

(Pašarai ir maisto produktai)

ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2836 99 11; ex 2836 99 17

Kinija

Kadmis ir švinas

10

Mangai

(Maisto produktai – švieži ar atšaldyti)

ex 0804 50 00

Dominikos Respublika

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (3)

10

Smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Dominikos Respublika

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (3)

50

Raukšlėtasis svaidenis (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Ilgmoliūgis (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Pipirai

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Baklažanai

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

 

Apelsinai (švieži arba džiovinti)

0805 10 20; 0805 10 80

Egiptas

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (7)

10

Persikai

0809 30 90

Granatai

ex 0810 90 95

Braškės ir žemuogės

0810 10 00

Žalios pupelės

ex 0708 20 00

(Maisto produktai – švieži vaisiai ir daržovės)

 

Negliaudyti žemės riešutai

1202 10 90

Gana

Aflatoksinai

50

Gliaudyti žemės riešutai

1202 20 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Kario lapai (Bergera ir murraya koenigii)

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

ex 1211 90 85

Indija

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (5)

10

Sveikos aitriosios paprikos (Capsicum annuum)

ex 0904 20 10

Indija

Aflatoksinai

50

Grūstos arba maltos aitriosios paprikos (Capsicum annuum)

ex 0904 20 90

Paprikos produktai (karis)

0910 91 05

Muskatai (Myristica fragrans)

0908 10 00

Macis (Myristica fragrans)

0908 20 00

Imbieras (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (ciberžolė)

0910 30 00

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 

Negliaudyti žemės riešutai

1202 10 90

Indija

Aflatoksinai

20

Gliaudyti žemės riešutai

1202 20 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Arbūzų (egusi, citrullus lanatus) sėklos ir jų produktai

(Maisto produktai)

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

Nigerija

Aflatoksinai

50

Basmati ryžiai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti

(Maisto produktai – visiškai nulukštenti ryžiai)

ex 1006 30

Pakistanas

Aflatoksinai

20

Sveikos aitriosios paprikos (Capsicum annuum)

ex 0904 20 10

Peru

Aflatoksinai ir ochratoksinas A

10

Grūstos arba maltos aitriosios paprikos (Capsicum annuum)

ex 0904 20 90

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 

Kalendros lapai

ex 0709 90 90

Tailandas

Salmonelė (6)

10

Bazilikas (šventasis, kvapusis)

ex 1211 90 85

Mėtos

ex 1211 90 85

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

 

Kalendros lapai

ex 0709 90 90

Tailandas

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (4)

20

Bazilikas (šventasis, kvapusis)

ex 1211 90 85

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

 

Smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Tailandas

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (4)

50

Baklažanai

0709 30 00; ex 0710 80 95

Kopūstinės daržovės

0704; ex 0710 80 95

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

 

Pipirai

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Turkija

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (8)

10

Cukinijos

0709 90 70; ex 0710 80 95

Pomidorai

0702 00 00; 0710 80 70

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

 

Kriaušės

(Maisto produktai)

0808 20 10; 0808 20 50

Turkija

Pesticidas: amitrazas

10

Džiovintos vynuogės

(Maisto produktai)

0806 20

Uzbekistanas

Ochratoksinas A

50

Negliaudyti žemės riešutai

1202 10 90

Vietnamas

Aflatoksinai

10

Gliaudyti žemės riešutai

1202 20 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Grūstos arba maltos aitriosios paprikos (Capsicum annuum)

ex 0904 20 90

Visos trečiosios šalys

Sudano dažai

20

Paprikos produktai (karis)

0910 91 05

Curcuma longa (ciberžolė)

0910 30 00

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 

Raudonasis palmių aliejus

ex 1511 10 90

(Maisto produktai)

 

B.   Apibrėžtys

Šiame priede Sudano dažai reiškia šias chemines medžiagas:

i)

Sudano I (CAS Nr. 842–07–9);

ii)

Sudano II (CAS Nr. 3118-97-6);

iii)

Sudano III (CAS Nr. 85-86-9);

iv)

skaisčiai raudonasis arba Sudano IV (CAS Nr. 85–83–6).“


(1)  Jei turi būti tikrinami tik tam tikri bet kuriuo KN kodu ženklinami produktai, o prekių nomenklatūroje tas kodas nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas „ex“ (pavyzdžiui, ex 1006 03: tik Basmati ryžiai, skirti tiesiogiai žmonėms vartoti).

(2)  Šiame įraše nurodyti mikroelementai yra mikroelementai, priskiriami prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 (OL L 268, 2003 10 18, p. 29) I priedo 3 dalies b punkte nurodytų mikroelementų junginių funkcinės grupės. Jiems taip pat turėtų būti taikoma šiame reglamente nustatyta sustiprinta kontrolė, kai jie importuojami maisto produktams naudoti.

(3)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: amitrazo, acefato, aldikarbo, benomilo, karbendazimo, chlorfenapiro, chlorpirifoso, CS2 (ditiokarbomatai), diafentiurono, diazinono, dichlorvoso, dikofolio, dimetoato, endosulfano, fenamidono, imidakloprido, malationo, metamidofoso, metiokarbo, metomilo, monokrotofoso, ometoato, oksamilo, profenofoso, propikonazolo, tiabendazolo, tiakloprido.

(4)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: acefato, karbarilo, karbendazimo, karbofurano, chlorpirifoso, metilo chlorpirifoso, dimetoato, etiono, malationo, metalaksilo, metamidofoso, metomilo, monokrotofoso, ometoato, profenofoso, protiofoso, gvinalfoso, triadimefono, triazofoso, dikrotofoso, EPN, triforino.

(5)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: triazofoso, metiloksidemetono, chlorpirifoso, acemtamiprido, tiametoksamo, klotianidino, metamidofoso, acefato, propargito, monokrotofoso.

(6)  Pamatinis metodas EN/ISO 6579.

(7)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: karbendazimo, ciflutrino ciprodinilo, diazinono, dimetoato, etiono, fenitrotiono, fenpropatrino, fludioksonilo, heksaflumurono, liambda-cihalotrino, metiokarbo, metomilo, ometoato, oksamilo, pentoato, metiltiofanato.

(8)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: metomilas ir oksamilas.


Top