Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1004

2010 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1004/2010 dėl tam tikrų 2010 m. žvejybos kvotų sumažinimo atsižvelgiant į praėjusiais metais viršytas žvejybos kvotas

OJ L 291, 9.11.2010, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1004/oj

9.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1004/2010

2010 m. lapkričio 8 d.

dėl tam tikrų 2010 m. žvejybos kvotų sumažinimo atsižvelgiant į praėjusiais metais viršytas žvejybos kvotas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (1), visų pirma į jo 105 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2009 m. žvejybos kvotos nustatytos šiais reglamentais:

2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1322/2008, kuriuo nustatomos Baltijos jūroje 2009 m. taikomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos (2),

2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1139/2008, kuriuo nustatomos 2009 m. taikomos Juodosios jūros tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos (3),

2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1359/2008, nustatančiu Bendrijos žvejybos laivams taikomas tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių 2009 m. ir 2010 m. žvejybos galimybes (4), ir

2009 m. sausio 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 43/2009, kuriuo 2009 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos, taikomos Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus.

(2)

2010 m. žvejybos kvotos nustatytos šiais reglamentais:

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1359/2008,

2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1226/2009, kuriuo nustatomos Baltijos jūroje 2010 m. taikomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos (5),

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1287/2009, kuriuo nustatomos 2010 m. taikomos tam tikrų Juodosios jūros žuvų išteklių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos (6), ir

2010 m. sausio 14 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 53/2010, kuriuo 2010 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti sužvejojamo žuvų kiekio apribojimus, ir iš dalies keičiami Reglamentai (EB) Nr. 1359/2008, (EB) Nr. 754/2009, (EB) Nr. 1226/2009 bei (EB) Nr. 1287/2009 (7).

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai Komisija nustato, kad valstybė narė viršijo jai skirtas žvejybos kvotas, ji išskaičiuoja atitinkamą kiekį iš tos valstybės narės būsimų kvotų.

(4)

Tam tikros valstybės narės viršijo savo 2009 m. žvejybos kvotas. Todėl tikslinga išskaičiuoti atitinkamą kiekį iš toms valstybėms narėms skirtų 2010 m. kvotų.

(5)

Atsižvelgiant į viršytas 2008 m. žvejybos kvotas, Komisijos reglamentu (EB) Nr. 649/2009 (8) sumažintos 2009 m. žvejybos kvotos. Tačiau iš kai kurių valstybių narių kvotų išskaičiuotinas kiekis buvo didesnis už atitinkamas jų 2009 m. kvotas, todėl tais metais nebuvo galima išskaičiuoti viso reikiamo kiekio. Siekiant užtikrinti, kad ir tokiais atvejais būtų galima išskaičiuoti visą reikiamą kiekį, į likusį neišskaičiuotą kiekį reikėtų atsižvelgti nustatant iš 2010 m. kvotų išskaičiuotiną kiekį.

(6)

Šiame reglamente numatyti kiekiai turėtų būti išskaičiuoti nepažeidžiant iš 2010 m. kvotų išskaičiuotinų kiekių pagal šiuos reglamentus:

2007 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 147/2007, 2007–2012 m. pritaikantį tam tikras žuvies kvotas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką 23 straipsnio 4 dalį (9), ir

2008 m. liepos 3 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 635/2008, kuriuo tikslinamos Lenkijai 2008–2011 m. skirtinos menkių žvejybos Baltijos jūroje (25–32 pakvadračiai, EB vandenys) kvotos pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/2008 (10).

(7)

Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad atitinkami kiekiai iš žvejybos kvotų išskaičiuojami taikant tam tikrus toje dalyje nustatytus daugiklius.

(8)

Tačiau kadangi išskaičiuotini kiekiai taikomi 2009 m. kvotoms, kurios buvo viršytos kol dar nebuvo taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, dėl teisinio nuspėjamumo būtų tinkama išskaičiuoti kiekius, ne didesnius nei kiekiai, kuriuos būtų reikėję išskaičiuoti taikant tuo metu galiojusias taisykles, visų pirma Reglamento (EB) Nr. 847/96, nustatančio bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (11), 5 straipsnio 2 dalyje nustatytas taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamentuose (EB) Nr. 1226/2009, (EB) Nr. 1287/2009, (EB) Nr. 1359/2008 ir (ES) Nr. 53/2010 nustatytos žvejybos kvotos sumažinamos taip, kaip nurodyta priede.

2.   1 dalis taikoma nepažeidžiant reglamentuose (EB) Nr. 147/2007 ir (EB) Nr. 635/2008 numatyto sumažinimo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 345, 2008 12 23, p. 1.

(3)  OL L 308, 2008 11 19, p. 3.

(4)  OL L 352, 2008 12 31, p. 1.

(5)  OL L 330, 2009 12 16, p. 1.

(6)  OL L 347, 2009 12 24, p. 1.

(7)  OL L 21, 2010 1 26, p. 1.

(8)  OL L 192, 2009 7 24, p. 14.

(9)  OL L 46, 2007 2 16, p. 10.

(10)  OL L 176, 2008 7 4, p. 8.

(11)  OL L 115, 1996 5 9, p. 1.


PRIEDAS

Valstybė narė

Rūšies kodas

Rajono kodas (2009 m.)

Rūšies pavadinimas

Rajonų pavadinimai 2009 m.

Baudos (R. 847/96 5 str. 2 dalis)

Galutinė 2009 m. kvota

Nuokrypis

Bendras pritaikytas kiekis 2009 m.

Taikant SS 2009 m. sužvejotas kiekis

2009 m. sužvejotas kiekis

Visas 2009 m. sužvejotas kiekis

%

Išskaičiuotinas kiekis

Pradinis kiekis 2010 m.

Likęs išskaičiuotinas 2009 m. kiekis (R.649/09)

Persvarstytas kiekis 2010 m.

Likutis

BGR

TUR

F3742C

Paprastasis otas

Juodoji jūra

y

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Jūrinė plekšnė

22-32 pakvadračių EB vandenys

y

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C.

Paprastasis dygliaryklis

IIIa zonos EB vandenys

y

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Melsvoji molva

VI ir VII (Bendrijos vandenys ir vandenys, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai)

y

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Atlantinė menkė

22-24 pakvadračių EB vandenys

y

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Atlantinė silkė

28.1 pakvadratis

y

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Didysis jūrinis ešerys

ŽŠVAO 3M

y

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Atlantinis šprotas

IIIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Melsvoji molva

II, IV ir V zonų Bendrijos vandenys ir vandenys, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai

n

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Paprastasis tunas

Atlanto vandenynas į rytus nuo 45° vakarų ilgumos ir Viduržemio jūra

n

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Atlantinė silkė

I ir II zonų EB ir tarptautiniai vandenys

y

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Atlantinė silkė

Norvegijos vandenys į šiaurę nuo 62° šiaurės platumos ir žvejybos zona aplink Jano Majeno salą

y

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Juodadėmė menkė

VIIb-k, VIII, IX ir X; ŽRVAK 34.1.1 zonos ES vandenys

y

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

Jūrinė plekšnė

Skagerako sąsiauris

y

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Kitos rūšys

IV zonos Norvegijos vandenys

y

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Juodoji kalavija

V, VI, VII ir XII zonų Bendrijos vandenys ir vandenys, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai

n

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Raudonpelekis pagelas

VI, VII, VIII zonų EB vandenys ir vandenys, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai

n

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B.

Atlantinė menkė

I ir IIb zonų tarptautiniai vandenys

y

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Atlantinė silkė

22-24 pakvadračiai

y

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

Atlantinė menkė

I ir II zonų Norvegijos vandenys

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Juodasis paltusas

V ir XIV zonų Grenlandijos vandenys

y

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

Juodasis paltusas

I ir II zonų Norvegijos vandenys

y

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Juodasis paltusas

V ir XIV zonų Grenlandijos vandenys

y

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

Juodadėmė menkė

IV; IIa zonos EB vandenys

y

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Šiaurinis žydrasis merlangas

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ir XIV zonų EB ir tarptautiniai vandenys

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

Atlantinė skumbrė

IIIa ir IV; IIa, IIIb, IIIc ir IIId zonų EB vandenys

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Siūlapelekės vėgėlės

VIII ir IX zonų Bendrijos vandenys ir vandenys, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai

n

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214.

Didysis jūrinis ešerys

V zonos EB ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

y

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Velniažuvinės

VIIIc, IX ir X; ŽRVAK 34.1.1 zonos EB vandenys

y

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

Juodadėmė menkė

I ir II zonų Norvegijos vandenys

y

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

Ledjūrio menkė

I ir II zonų Norvegijos vandenys

y

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB.

Juodasis paltusas

I ir II zonų Norvegijos vandenys

y

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Didžiaakis tunas

Atlanto vandenynas

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10


Top