EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0513

2010 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 513/2010, kuriuo dėl cukraus sektoriaus kvotų, taikomų nuo 2010–2011 prekybos metų, tikslinimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 VI priedas

OJ L 150, 16.6.2010, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/513/oj

16.6.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/40


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 513/2010

2010 m. birželio 15 d.

kuriuo dėl cukraus sektoriaus kvotų, taikomų nuo 2010–2011 prekybos metų, tikslinimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 VI priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 59 straipsnio 1 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 VI priede nustatytos cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo gamybos valstybių ir regionų kvotos. Tos kvotos, taikomos 2010–2011 prekybos metais, turi būti patikslintos, atsižvelgiant į Prancūzijos institucijų sprendimą taikyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 60 straipsnį.

(2)

Todėl Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 VI priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 VI priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.


PRIEDAS

„VI PRIEDAS

VALSTYBIŲ IR REGIONŲ KVOTOS

kvotos, taikomos nuo 2010–2011 prekybos metų

(tonomis)

Valstybės narės ar regionai

(1)

Cukrus

(2)

Izogliukozė

(3)

Inulino sirupas

(4)

Belgija

676 235,0

114 580,2

0

Bulgarija

0

89 198,0

 

Čekija

372 459,3

 

 

Danija

372 383,0

 

 

Vokietija

2 898 255,7

56 638,2

 

Airija

0

 

 

Graikija

158 702,0

0

 

Ispanija

498 480,2

53 810,2

 

Prancūzija (metropolija)

3 004 811,15

 

0

Prancūzijos užjūrio departamentai

432 220,05

 

 

Italija

508 379,0

32 492,5

 

Latvija

0

 

 

Lietuva

90 252,0

 

 

Vengrija

105 420,0

220 265,8

 

Nyderlandai

804 888,0

0

0

Austrija

351 027,4

 

 

Lenkija

1 405 608,1

42 861,4

 

Portugalija (žemyninė dalis)

0

12 500,0

 

Azorų salų autonominis regionas

9 953,0

 

 

Rumunija

104 688,8

0

 

Slovėnija

0

 

 

Slovakija

112 319,5

68 094,5

 

Suomija

80 999,0

0

 

Švedija

293 186,0

 

 

Jungtinė Karalystė

1 056 474,0

0

 

IŠ VISO

13 336 741,2

690 440,8

0“


Top