EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0460

2010 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 460/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 nuostatos, susijusios su papildomų muitų pomidorams, abrikosams, citrinoms, slyvoms, persikams, įskaitant brunonus ir nektarinus, kriaušėms ir valgomosioms vynuogėms, taikymo lygiais

OJ L 129, 28.5.2010, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; panaikino 32011R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/460/oj

28.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/50


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 460/2010

2010 m. gegužės 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 nuostatos, susijusios su papildomų muitų pomidorams, abrikosams, citrinoms, slyvoms, persikams, įskaitant brunonus ir nektarinus, kriaušėms ir valgomosioms vynuogėms, taikymo lygiais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 143 straipsnio b punktą ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1580/2007, nustatančiu Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), numatyta prižiūrėti jo XVII priede išvardytų produktų importą. Tokia priežiūra turi būti vykdoma pagal taisykles, nustatytas 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), 308d straipsnyje.

(2)

Taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde sudarytos Sutarties dėl žemės ūkio (4) 5 straipsnio 4 dalį ir atsižvelgiant į naujausius turimus 2007, 2008 ir 2009 m. duomenis, reikėtų patikslinti papildomų muitų pomidorams, abrikosams, citrinoms, slyvoms, persikams, įskaitant brunonus ir nektarinus, kriaušėms ir valgomosioms vynuogėms.

(3)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 XVII priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. birželio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(4)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.


PRIEDAS

„XVII PRIEDAS

PAPILDOMI IMPORTO MUITAI: IV ANTRAŠTINĖ DALIS, II SKYRIUS, 2 SKIRSNIS

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, turi būti laikoma, kad produktų aprašymas yra tik orientacinio pobūdžio. Papildomų muitų taikymo sritis šiame priede nustatoma pagal KN kodų, galiojusių šio reglamento priėmimo metu, taikymo sritį.

Eilės Nr.

KN kodas

Aprašymas

Taikymo laikotarpis

Intervencinis lygis (tonomis)

78.0015

0702 00 00

Pomidorai

Spalio 1 d.–gegužės 31 d.

1 215 526

78.0020

Birželio 1 d.–rugsėjo 30 d.

966 429

78.0065

0707 00 05

Agurkai

Gegužės 1 d.–spalio 31 d.

11 879

78.0075

Lapkričio 1 d.–balandžio 30 d.

18 611

78.0085

0709 90 80

Artišokai

Lapkričio 1 d.–birželio 30 d.

8 866

78.0100

0709 90 70

Cukinijos

Sausio 1 d.–gruodžio 31 d.

55 369

78.0110

0805 10 20

Apelsinai

Gruodžio 1 d.–gegužės 31 d.

355 386

78.0120

0805 20 10

Klementinos

Lapkričio 1 d.–vasario pabaiga

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); vilkingai ir panašūs citrusinių hibridai

Lapkričio 1 d.–vasario pabaiga

96 377

78.0155

0805 50 10

Citrinos

Birželio 1 d.–gruodžio 31 d.

329 903

78.0160

Sausio 1 d.–gegužės 31 d.

92 638

78.0170

0806 10 10

Valgomosios vynuogės

Liepos 21 d.–lapkričio 20 d.

146 510

78.0175

0808 10 80

Obuoliai

Sausio 1 d.–rugpjūčio 31 d.

829 840

78.0180

Rugsėjo 1 d.–gruodžio 31 d.

884 648

78.0220

0808 20 50

Kriaušės

Sausio 1 d.–balandžio 30 d.

280 764

78.0235

Liepos 1 d.–gruodžio 31 d.

83 435

78.0250

0809 10 00

Abrikosai

Birželio 1 d.–liepos 31 d.

49 314

78.0265

0809 20 95

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

Gegužės 21 d.–rugpjūčio 10 d.

90 511

78.0270

0809 30

Persikai, įskaitant brunonus ir nektarinus

Birželio 11 d.–rugsėjo 30 d.

6 867

78.0280

0809 40 05

Slyvos

Birželio 11 d.–rugsėjo 30 d.

57 764“


Top