EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0591

2010/591/ES: 2010 m. spalio 1 d. Komisijos sprendimas, kuriuo Rusijos laboratorijai suteikiamas leidimas vykdyti pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 6684) Tekstas svarbus EEE

OJ L 260, 2.10.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 154 - 154

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/591/oj

2.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/21


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. spalio 1 d.

kuriuo Rusijos laboratorijai suteikiamas leidimas vykdyti pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 6684)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/591/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimą 2000/258/EB dėl specialios institucijos, atsakingos už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą, skyrimo (1), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2000/258/EB Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments de Nancy laboratorija (toliau – Nansi AFSSA laboratorija) paskirta specialia institucija, atsakinga už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą.

(2)

Visų pirma, Nansi AFSSA laboratorija vertina valstybių narių ir trečiųjų šalių laboratorijas dėl joms suteiktino leidimo vykdyti pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus.

(3)

Rusijos kompetentinga institucija pateikė paraišką suteikti leidimą vienai šios trečiosios šalies laboratorijai vykdyti minėtus serologinius tyrimus.

(4)

Nansi AFSSA laboratorija atliko minėtos laboratorijos vertinimą ir 2010 m. vasario 19 d. Komisijai pateikė palankią šio vertinimo ataskaitą.

(5)

Todėl šiai laboratorijai turėtų būti suteiktas leidimas vykdyti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kaip nustatyta Sprendimo 2000/258/EB 3 straipsnio 2 dalyje, nurodytai laboratorijai suteikiamas leidimas vykdyti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus:

„Federal Centre for Animal Health (FGI „ARRIAH“), 600901 Vladimir, Urjvets, Russia“.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2010 m. spalio 15 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 1 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 79, 2000 3 30, p. 40.


Top