EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0028(01)

2011/22/ES: 2010 m. gruodžio 13 d. Europos centrinio banko sprendimas dėl Europos centrinio banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (ECB/2010/28)

OJ L 11, 15.1.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; panaikino 32013D0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/22(1)/oj

15.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/56


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2010 m. gruodžio 13 d.

dėl Europos centrinio banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai

(ECB/2010/28)

(2011/22/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO bendroji taryba,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo 47 straipsnį,

kadangi:

(1)

ECBS statuto 47 straipsnyje nustatyta, kad valstybių narių, kurioms taikoma išimtis, centriniai bankai (toliau – ne euro zonos NCB) neapmoka jų pasirašyto kapitalo, nebent Bendroji taryba, veikdama dauguma, kuri atstovauja mažiausiai dviem trečdaliams pasirašyto Europos centrinio banko (ECB) kapitalo ir mažiausiai pusei dalininkų, nusprendžia, kad reikia sumokėti minimalų procentą, kaip įnašą, skirtą ECB veiklos išlaidoms padengti.

(2)

2008 m. gruodžio 15 d. Sprendimo ECB/2008/28, nustatančio nedalyvaujantiems nacionaliniams centriniams bankams Europos centrinio banko kapitalui apmokėti būtinas priemones (1), 1 straipsnyje nustatyta, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. nedalyvaujantys NCB apmoka 7 % savo pasirašyto ECB kapitalo dalies.

(3)

2008 m. gruodžio 12 d. Sprendimas ECB/2008/23 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos centrinio banko kapitalo pasirašymo rakte (2) pagal ECBS statuto 29 straipsnio 3 dalį nustato ECB kapitalo pasirašymo raktą ir nuo 2009 m. sausio 1 d. nustato kiekvienam nacionaliniam centriniam bankui skiriamus indeksus kapitalo rakte (toliau – indeksai kapitalo rakte).

(4)

Pagal 2010 m. gruodžio 13 d. Sprendimo ECB/2010/26 dėl Europos centrinio banko kapitalo padidinimo (3) 1 straipsnį nuo 2010 m. gruodžio 29 d. ECB kapitalas buvo padidintas 5 000 milijonų eurų, nuo 5 760 652 402,58 EUR iki 10 760 652 402,58 EUR.

(5)

Dėl ECB kapitalo padidinimo ne euro zonos NCB reikėtų sumokėti 7 % atitinkamos jų pasirašyto padidinto kapitalo dalies, nors ECB veiklos išlaidos nepateisina didesnio įnašo absoliučiais skaičiais. Siekiant išvengti šio papildomo ne euro zonos NCB įnašo į ECB veiklos išlaidas, būtina sumažinti procentą, kurį turi sumokėti ne euro zonos NCB, kad mokėtinos sumos liktų tame pačiame lygyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pasirašyto ir apmokėto kapitalo apimtis ir forma

Nuo 2010 m. gruodžio 29 d. kiekvienas ne euro zonos NCB apmoka 3,75 % savo pasirašyto ECB kapitalo dalies. Atsižvelgiant į Sprendimo ECB/2008/23 2 straipsnyje nustatytus indeksus kapitalo rakte, kiekvienas ne euro zonos NCB turi tokius pasirašyto ir apmokėto kapitalo dydžius, kokie nurodyti šalia jo pavadinimo šioje lentelėje:

Ne euro zonos NCB

Pasirašytas kapitalas (2010 m. gruodžio 29 d.)

(EUR)

Apmokėtas kapitalas (2010 m. gruodžio 29 d.)

(EUR)

Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas)

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

30 527 970,87

1 144 798,91

Lietuvos bankas

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Națională a României

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges Riksbank

242 997 052,56

9 112 389,47

Bank of England

1 562 145 430,59

58 580 453,65

2 straipsnis

Apmokėto kapitalo patikslinimas

1.   Kadangi kiekvienas ne euro zonos NCB jau apmokėjo 7 % savo pasirašyto ECB kapitalo dalies, kaip taikoma 2010 m. gruodžio 28 d. pagal Sprendimą ECB/2008/28, kiekvienas iš jų sumoka toliau pateiktoje lentelėje nurodytą papildomą sumą, kuri yra skirtumas tarp 1 straipsnyje nurodyto apmokėto kapitalo ir anksčiau sumokėtos sumos:

Ne euro zonos NCB

(EUR)

Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas)

2 421,63

Česká národní banka

4 034,75

Danmarks Nationalbank

4 135,95

Eesti Pank

499,04

Latvijas Banka

790,95

Lietuvos bankas

1 186,56

Magyar Nemzeti Bank

3 863,01

Narodowy Bank Polski

13 648,22

Banca Națională a României

6 870,95

Sveriges Riksbank

6 295,79

Bank of England

40 473,51

2.   Ne euro zonos NCB 1 dalyje nurodytas sumas sumoka ECB atskiru pervedimu per Transeuropinę automatizuotą realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemą (TARGET2) 2010 m. gruodžio 29 d.

3.   Jei ne euro zonos NCB neturi prieigos prie TARGET2, 1 dalyje nurodytos sumos pervedamos kredituojant sąskaitą, kurią per tinkamą laiką paskiria ECB arba ne euro zonos NCB.

3 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šis sprendimas įsigalioja 2010 m. gruodžio 29 d.

2.   Sprendimas ECB/2008/28 panaikinamas nuo 2010 m. gruodžio 29 d.

3.   Nuorodos į Sprendimą ECB/2008/28 laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

Priimta Frankfurte prie Maino 2010 m. gruodžio 13 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 21, 2009 1 24, p. 81.

(2)  OL L 21, 2009 1 24, p. 66.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 53


Top