EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0017(01)

2010/624/ES: 2010 m. spalio 14 d. Europos centrinio banko sprendimas dėl Sąjungos skolinimosi ir skolinimo operacijų, atliktų pagal Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę, administravimo (ECB/2010/17)

OL L 275, 2010 10 20, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/624/oj

20.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 275/10


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2010 m. spalio 14 d.

dėl Sąjungos skolinimosi ir skolinimo operacijų, atliktų pagal Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę, administravimo

(ECB/2010/17)

(2010/624/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 122 straipsnio 2 dalį ir 132 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 17 ir 21 straipsnius bei 34 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė (1), ypač į jo 8 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentas (ES) Nr. 407/2010 numato galimybę Europos Sąjungos Tarybos sprendimu suteikti Sąjungos finansinę pagalbą paskolų arba kredito linijų forma valstybėms narėms, kurios patiria ar kurioms gresia patirti didelius ekonominius ar finansinius sutrikdymus dėl išimtinių, jų nekontroliuojamų aplinkybių.

(2)

Pagal Reglamento (ES) Nr. 407/2010 8 straipsnį Europos Komisija nustatys tvarką, kuri yra būtina paskoloms Europos centriniame banke administruoti. Iki atitinkamo mokėjimo dienos likus 14 TARGET2 sistemos darbo dienų, pagalbą gaunanti valstybė narė į ECB esančią sąskaitą perves pagrindinę paskolos dalies sumą ir mokėtinas paskolos palūkanas.

(3)

Siekdamas įvykdyti Reglamente (ES) Nr. 407/2010 ECB numatytus uždavinius, ECB mano esant tinkama atidaryti Komisijai ir pagalbą gaunančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams specialias sąskaitas jų prašymu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

ECB vykdo uždavinius, susijusius su paskolų administravimu, ir atlieka mokėjimus, susijusius su Sąjungos skolinimo ir skolinimosi operacijomis pagal Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 407/2010.

2 straipsnis

ECB Komisijos prašymu atidaro sąskaitas Komisijos vardu, o pagalbą gaunančios valstybės narės nacionalinio centrinio banko prašymu atidaro sąskaitas tokio nacionalinio centrinio banko vardu.

3 straipsnis

2 straipsnyje nurodytos sąskaitos naudojamos mokėjimams valstybėms narėms pagal Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę apdoroti.

4 straipsnis

Už per naktį likusį sąskaitos likutį ECB į tokių sąskaitų kreditą moka palūkanas, kurios atitinka ECB indėlių galimybės palūkanų normą faktiniu/360 pagrindu.

5 straipsnis

ECB vykdomoji valdyba imasi visų priemonių, būtinų šiam sprendimui įgyvendinti.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2010 m. spalio 14 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 118, 2010 5 12, p. 1.


Top