EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1166

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1166/2009, iš dalies keičiantis ir pataisantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka

OJ L 314, 1.12.2009, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 125 - 126

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; netiesiogiai panaikino 32019R0934

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1166/oj

1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1166/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičiantis ir pataisantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), ypač į jo 113d straipsnio 2 dalį ir 121 straipsnio trečią ir ketvirtą pastraipas,

kadangi:

(1)

Saugomos kilmės vietos nuorodos „Prosecco di Conegliano Valdobbiadene“ ir „Montello e Colli Asolani“ nurodytos Komisijos reglamente (EB) Nr. 606/2009 (2). 2009 m. liepos 17 d. Italijai priėmus nutarimą ir jį paskelbus 2009 m. liepos 28 d. Italijos oficialiajame leidinyje (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) Nr. 173, šios saugomos nuorodos buvo pakeistos į saugomas nuorodas „Prosecco“, „Conegliano Valdobbiadene – Prosecco“, „Colli Asolani – Prosecco“ ir „Asolo – Prosecco“.

(2)

Tame pačiame nutarime vynuogių veislės pavadinimas „Prosecco“ pakeistas į pavadinimą „Glera“. Siekiant išvengti painiavos vartojant saugomos kilmės nuorodą ir vynuogių veislės pavadinimą „Prosecco“, reikėtų Reglamente (EB) Nr. 606/2009 vartojamą vynuogių veislės pavadinimą „Prosecco“ pakeisti į pavadinimą „Glera“.

(3)

Italijos valdžios institucijos oficialiai pranešė, kad „Prosecco“ arba „Glera“ veislių vynuogių auginti Trentino-Alto Adige regione neleidžiama; dėl to reikėtų, kad Reglamente (EB) Nr. 606/2009 šis regionas, kaip tos veislės auginimo vietovė, nebebūtų minimas.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 606/2009 IA priedo 7 priedėlyje dėl reikalavimų elektrodializės taikymui įsivėlė spausdinimo klaida. Nurodant modelinio tirpalo didžiausią leidžiamą dydį, jis turi būti išreikštas μg/l, o ne g/l.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti ir pataisyti Reglamentą (EB) Nr. 606/2009.

(6)

Reglamentas (EB) Nr. 606/2009 taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. Siekiant nuoseklumo su Italijos teisės aktais ir užtikrinti vienodų vynininkystės metodų taikymą 2009 derliaus metais, reikėtų, kad šie pakeitimai ir partaisymai galiotų atgaline data nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka reguliavimo komiteto nuomonę, numatytą Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 3 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 606/2009 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 606/2009 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

B skyriaus 4 dalies a punkto antras sakinys pakeičiamas šiuo sakiniu:

„Tačiau rūšinį aromatinį putojantį vyną galima gaminti ir tradiciniu būdu, kaip cuvée sudedamąsias dalis naudojant vynus iš „Glera“ veislės vynuogių, išaugintų Veneto ir Friuli-Venezia Giulia regionuose;“.

2.

C skyrius iš dalies keičiama taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Tačiau cuvée, skirtuose gaminti rūšinių putojančių vynų, kuriems suteiktos saugomos kilmės vietos nuorodos „Prosecco“, „Conegliano Valdobbiadene – Prosecco“, „Colli Asolani – Prosecco“, „Asolo – Prosecco“ gaminamuose tik iš vienos veislės vynuogių, visuminė alkoholio koncentracija gali būti ne mažesnė kaip 8,5 tūrio proc.“;

b)

9 dalies a punkto antras sakinys yra pakeičiamas taip:

„Nukrypstant nuo šių nuostatų, rūšiniai aromatiniai putojantys vynai su saugoma kilmės vietos nuoroda gali būti gaminami kaip cuvée sudedamąsias dalis naudojant vynus, pagamintus iš „Glera“ veislės vynuogių, surinktų regionuose, kuriems taikomos kilmės vietos nuorodos „Prosecco“, „Conegliano Valdobbiadene – Prosecco“, „Colli Asolani – Prosecco“, „Asolo – Prosecco“;“.

3.

1 priedėliyje po terminu „Girò N“ įterpiamas terminas „Glera“ ir išbraukiamas terminas „Prosecco“.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 606/2009 pataisymas

Reglamento (EB) Nr. 606/2009 I A priedo 7 priedėlio 1.4 punkto šeštos pastraipos trečias sakinys pakeičiamas taip:

„Visų nustatytų junginių modeliniame tirpale kiekis neturi viršyti 50 μg/l.“

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 193, 2009 7 24, p. 1.


Top