EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0617

2009 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 617/2009, kuriuo leidžiama pradėti naudoti aukštos kokybės galvijienos autonominę importo tarifų kvotą

OL L 182, 2009 7 15, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/617/oj

15.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 617/2009

2009 m. liepos 13 d.

kuriuo leidžiama pradėti naudoti aukštos kokybės galvijienos autonominę importo tarifų kvotą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Atsižvelgiant į Bendrijos suinteresuotumą plėtoti darnius prekybos santykius su trečiosiomis valstybėmis, kaip savarankišką priemonę reikėtų leisti pradėti naudoti 20 000 tonų aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ar sušaldytos jautienos Bendrijos importo tarifinę kvotą.

(2)

Pagal 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1) 144 straipsnį, kartu su to Reglamento 4 straipsniu, tame Reglamente numatytų produktų importo tarifines kvotas nustato ir administruoja Komisija, laikydamasi išsamių taisyklių, priimtų remiantis to Reglamento 195 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Leidžiama pradėti naudoti 20 000 tonų aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ar sušaldytos galvijienos, kurios KN kodai yra 0201, 0202, 0206 10 95 ir 0206 29 91, produkto svoriu išreikštą metinę Bendrijos importo tarifinę kvotą, kurios eilės numeris 09.4449.

2.   Muitas, taikomas 1 dalyje nurodytai kvotai, yra 0 %.

3.   Kvotos metai tęsiasi nuo liepos 1 d. iki birželio 30 d.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodytą tarifinę kvotą laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 144 straipsnio ir 195 straipsnio 2 dalį administruoja Komisija.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. liepos 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. ERLANDSSON


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.


Top