EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0771

2009/771/EB: 2009 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimas dėl kai kurių nacionalinių Salmonella kontrolės kalakutuose programų patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7735) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 275, 21.10.2009, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 174 - 175

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/771/oj

21.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 275/28


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 20 d.

dėl kai kurių nacionalinių Salmonella kontrolės kalakutuose programų patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7735)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/771/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 tikslas – užtikrinti, kad būtų imtasi tinkamų ir veiksmingų priemonių, skirtų apsaugoti nuo Salmonella bei kitų zoonozių sukėlėjų ir juos kontroliuoti visuose gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose, ypač pirminės gamybos etape, įskaitant pašarus, siekiant sumažinti jų plitimą ir žmonių sveikatai keliamą pavojų.

(2)

Minėtu reglamentu numatyta, kad turi būti nustatyti Bendrijos tikslai dėl to reglamento I priede išvardytų zoonozių ir zoonozių sukėlėjų paplitimo mažinimo tam tikrų gyvūnų populiacijose.

(3)

2008 m. birželio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 584/2008, įgyvendinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl Bendrijos tikslo mažinti Salmonella Enteritidis ir Salmonella Typhimurium paplitimą kalakutuose (2), nustatytas Bendrijos tikslas sumažinti Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium paplitimą kalakutuose pirminės gamybos etape.

(4)

Kad būtų pasiektas Bendrijos tikslas, valstybės narės turi parengti nacionalines Salmonella kontrolės kalakutuose programas ir jas pateikti Komisijai pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003.

(5)

Kai kurios valstybės narės tokias programas pateikė, ir buvo nustatyta, kad jose laikomasi atitinkamų Bendrijos veterinarijos teisės aktų, visų pirma – Reglamento (EB) Nr. 2160/2003.

(6)

Todėl šios nacionalinės kontrolės programos turėtų būti patvirtintos.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamos šio sprendimo priede išvardytų valstybių narių pateiktos nacionalinės Salmonella kontrolės kalakutuose programos.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 325, 2003 12 12, p. 1.

(2)  OL L 162, 2008 6 21, p. 3.


PRIEDAS

Belgija

Bulgarija

Čekija

Danija

Vokietija

Airija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Kipras

Lietuva

Vengrija

Malta

Nyderlandai

Austrija

Lenkija

Portugalija

Rumunija

Slovėnija

Slovakija

Suomija

Švedija

Jungtinė Karalystė


Top