EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0331

2009/331/EB,Euratomas: 2009 m. vasario 26 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo

OJ L 107, 28.4.2009, p. 164–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 119 P. 36 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/331/oj

28.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/164


TARYBOS IR KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. vasario 26 d.

dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo

(2009/331/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

IR EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdamos į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 310 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antru sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdamos į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 101 straipsnio antrą dalį,

atsižvelgdamos į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdamos į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdamos į Europos Parlamento pritarimą,

atsižvelgdamos į Tarybos pritarimą pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 101 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašytas Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu 2008 m. lapkričio 19 d. pagal Tarybos sprendimą 2009/330/EB (1).

(2)

Protokolas turėtų būti sudarytas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos, Europos atominės energijos bendrijos ir valstybių narių vardu patvirtinamas Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu deponuoja protokolo 11 straipsnyje numatytus patvirtinimo dokumentus. Europos atominės energijos bendrijos vardu šiuos dokumentus tuo pat metu deponuoja Komisijos pirmininkas.

Priimta Briuselyje 2009 m. vasario 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. LANGER

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 1 p.


Top