EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0030

2009/30/EB: 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir priežiūros pareigūno pavaduotojo skyrimo

OJ L 11, 16.1.2009, p. 83–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/30(1)/oj

16.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/83


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. sausio 14 d.

dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir priežiūros pareigūno pavaduotojo skyrimo

(2009/30/EB)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (1), ypač į jo 42 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į pasiūlymą dėl kandidatų sąrašo, kurį vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 42 straipsnio 1 dalimi 2008 m. spalio 21 d. po šioms pareigoms eiti paskelbto viešo konkurso parengė Komisija, pateiktą siekiant paskirti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną ir priežiūros pareigūno pavaduotoją,

kadangi bendru Europos Parlamento ir Tarybos sutarimu nuo 2009 m. sausio 17 d. penkerių metų laikotarpiui turėtų būti paskirti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir priežiūros pareigūno pavaduotojas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Laikotarpiui nuo 2009 m. sausio 17 d. iki 2014 m. sausio 16 d.:

Peter HUSTINX skiriamas Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

Giovanni BUTTARELLI skiriamas priežiūros pareigūno pavaduotoju.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VONDRA


(1)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


Top