EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1346

2008 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1346/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 950/2006, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukraus sektoriaus produktų importui ir rafinavimui 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais, taikymo taisykles

OJ L 348, 24.12.2008, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; netiesiogiai panaikino 32009R0891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1346/oj

24.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 348/79


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1346/2008

2008 m. gruodžio 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 950/2006, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukraus sektoriaus produktų importui ir rafinavimui 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais, taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 148 straipsnio 1 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Pagal Europos bendrijos ir Kubos Respublikos susitarimą pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą (2), patvirtintą Tarybos sprendimu 2008/870/EB (3), Komisija nusprendė 2008–2009 prekybos metais iki 20 000 tonų padidinti Kubai skirtą tarifinę kvotą rafinuoti skirtam žaliaviniam cukranendrių cukrui, kurio tonai taikomas 98 eurų muitas.

(2)

Ši kvota turėtų būti skiriama ir administruojama pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 950/2006 (4) kaip „CXL lengvatinio cukraus“ kvota.

(3)

Siekiant išvengti spekuliacijų šaliai skirtų importo kvotų importo licencijomis, reikėtų nustatyti, kad importo licencijų paraiškas gali teikti tik tie ūkio subjektai, kurie gali pateikti eksportuojančios šalies kompetentingos institucijos išduotą eksporto sertifikatą.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 950/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 950/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

24 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   2008–2009 prekybos metais 126 925 tonų rafinuoti skirto žaliavinio cukranendrių cukraus, kurio KN kodas yra 1701 11 10, tarifinės kvotos skiriamos kaip CXL lengvatiniam cukrui, kurio tonai taikomas 98 eurų muitas.

2.   1 dalyje nurodyti kiekiai pagal kilmės šalis paskirstomi taip:

Kuba

78 969 tonos,

Brazilija

34 054 tonos,

Australija

9 925 tonos,

kitos trečiosios šalys

3 977 tonos.“

2.

25 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Kubos, Brazilijos ir Australijos importo licencijos paraiškos pateikiamos kartu su eksportuojančios šalies kompetentingų valdžios institucijų išduotu eksporto sertifikato, kuriame nurodyti kiekiai atitinka licencijos paraiškoje nurodytą kiekį, originalu, atitinkančiu II priede pateiktą pavyzdį.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 308, 2008 11 19, p. 29.

(3)  OL L 308, 2008 11 19, p. 27.

(4)  OL L 178, 2006 7 1, p. 1.


Top