Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1281

2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1281/2008 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2008 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 812/2007 leidžiamą naudoti kiaulienos tarifinę kvotą

OJ L 339, 18.12.2008, p. 84–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1281/oj

18.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339/84


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1281/2008

2008 m. gruodžio 17 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2008 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 812/2007 leidžiamą naudoti kiaulienos tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 812/2007, kuriuo pradedama naudoti Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta kiaulienos tarifinė kvota ir nustatomas jos administravimas (2), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 812/2007 leista naudoti kiaulienos sektoriaus produktų importo tarifines kvotas.

(2)

2009 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2008 m. gruodžio mėn. dienas, nurodytas kiekis yra mažesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl reikėtų nustatyti kiekį, dėl kurio paraiškų nebuvo pateikta, ir jį pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos, kurios eilės numeris 09.4170, kiekis, dėl kurio pagal Reglamentą (EB) Nr. 812/2007 importo licencijų paraiškų nebuvo pateikta, ir kurį reikia pridėti prie 2009 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos dalies kiekio, yra 2 611 500 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. gruodžio 18 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 182, 2007 7 12, p. 7.


Top