Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1243

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1243/2008, iš dalies keičiantis Direktyvos 2006/141/EB III ir VI priedų nuostatas dėl tam tikrų pradinių mišinių kūdikiams sudėties reikalavimų (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 335, 13.12.2008, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 300 - 302

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1243/oj

13.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1243/2008

2008 m. gruodžio 12 d.

iš dalies keičiantis Direktyvos 2006/141/EB III ir VI priedų nuostatas dėl tam tikrų pradinių mišinių kūdikiams sudėties reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvą 89/398/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su specialiosios paskirties maisto produktais, suderinimo (1), ypač į 4 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyvoje 2006/141/EB dėl pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių (2), iš dalies keičiančioje Direktyvą 1999/21/EB, inter alia nustatyti pradinių mišinių kūdikiams sudėties kriterijai.

(2)

Direktyvoje 2006/141/EB numatyta, kad gaminant pradinius mišinius kūdikiams gali būti naudojamos tik III priede išvardytos medžiagos, siekiant įvykdyti reikalavimus dėl inter alia aminorūgščių ir kitų azoto junginių.

(3)

Direktyvos III priedas turi būti pakeistas taip, kad pradiniuose mišiniuose kūdikiams būtų galima naudoti L-argininą ir jo hidrochloridą.

(4)

Be to, Direktyvoje 2006/141/EB numatyta, kad pradiniai mišiniai kūdikiams, gaminami iš I priedo 2.2 punkte apibrėžtų baltymų hidrolizatų, kuriuose baltymų kiekis yra nuo mažiausio iki 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), turi atitikti VI priede nurodytus reikalavimus. Šiame priede nustatyti baltymų kiekio ir šaltinio ir baltymų, naudojamų šiems mišiniams kūdikiams gaminti iš išrūgų baltymų hidrolizatų, gautų iš karvės pieno baltymų, apdorojimo reikalavimai.

(5)

2006 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1609/2006, kuriuo dvejus metus leidžiama tiekti į rinką mišinius kūdikiams iki 4–6 mėnesių, pagamintus naudojant iš karvių pieno baltymų gautus išrūgų baltymų hidrolizatus (3), leidžiama tiekti rinkai pradinius mišinius kūdikiams, pagamintus naudojant karvių pieno baltymų hidrolizatus, remiantis šio reglamento priede nustatytomis baltymų kiekio, šaltinio, apdorojimo ir kokybės specifikacijomis. Šis leidimas nustoja galioti 2008 m. spalio 27 d.

(6)

Direktyvoje 2006/141/EB numatytas ilgalaikis Reglamente (EB) Nr. 1609/2006 numatyto leidimo suteikimas. Direktyvos 2006/141/EB VI priede nustatyti baltymų kiekio, baltymų šaltinio ir baltymų, naudojamų nagrinėjamiesiems pradiniams mišiniams gaminti, apdorojimo reikalavimai. Tačiau su baltymų kokybe susiję konkretūs sudėties reikalavimai į šį priedą neįtraukti. Jei šie reikalavimai nebus nustatyti, pasibaigus Reglamento (EB) Nr. 1609/2006 galiojimo laikotarpiui nebus galima pateikti rinkai pradinių mišinių kūdikiams, pagamintų naudojant baltymų hidrolizatus.

(7)

Trūkstamos baltymų kokybės specifikacijos, įtrauktos į Reglamente (EB) Nr. 1609/2006 nustatytą leidimą, turėtų būti įtrauktos į Direktyvos 2006/141/EB VI priedą. Todėl šis priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(8)

Siekiant išvengti pradinių mišinių kūdikiams tiekimo rinkai sutrikimų, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2008 m. spalio 28 d.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2006/141/EB III ir VI priedai keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. spalio 28 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 186, 1989 6 30, p. 27.

(2)  OL L 401, 2006 12 30, p. 1.

(3)  OL L 299, 2006 10 28, p. 9.


PRIEDAS

Direktyvos 2006/141/EB III ir VI priedai iš dalies keičiami taip:

1)

Į III priedo 3 dalyje pateikto sąrašo „Aminorūgštys ir kiti azoto junginiai“ pradžią įtraukiama medžiaga:

„L-argininas ir jo hidrochloridas (1)

2)

VI priedas papildomas 4 punktu:

„4.   Baltymų kokybė

Nepakeičiamos ir iš dalies pakeičiamos motinos pieno aminorūgštys, išreikštos mg/100 kJ ir 100 kcal, yra šios:

 

100 kJ (2)

100 kcal

Argininas

16

69

Cistinas

6

24

Histidinas

11

45

Izoleucinas

17

72

Leucinas

37

156

Lizinas

29

122

Metioninas

7

29

Fenilalaninas

15

62

Treoninas

19

80

Triptofanas

7

30

Tirozinas

14

59

Valinas

19

80


(1)  L-argininas ir jo hidrochloridas naudojami tik gaminant pradinius mišinius kūdikiams, nurodytus 7 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje.“

(2)  1 kJ = 0,239 kcal“


Top