Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0754

2008 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 754/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 318/2007, nustatantį gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/03/2013; panaikino 32013R0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/754/oj

1.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 205/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 754/2008

2008 m. liepos 31 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 318/2007, nustatantį gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (1), ypač į jos 10 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir 10 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje (2), bei jų importą į Bendriją, ypač į jos 18 straipsnio 1 dalies ketvirtą įtrauką,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 318/2007 (3) nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams, išskyrus naminius, ir jų karantino sąlygos, taikomos tiems paukščiams juos įvežus.

(2)

To reglamento V priede pateiktas valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintų karantino patalpų ir centrų, per kuriuos įvežami tam tikri paukščiai, išskyrus naminius, sąrašas.

(3)

Kipras, Vengrija, Italija, Austrija, Portugalija ir Jungtinė Karalystė peržiūrėjo jų patvirtintų karantino patalpų ir centrų sąrašą bei atsiuntė Komisijai atnaujintą tų karantino patalpų ir centrų sąrašą. Todėl Reglamento (EB) Nr. 318/2007 V priede pateiktas patvirtintų karantino patalpų ir centrų sąrašas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 318/2007.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 318/2007 V priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(2)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/265/EB (OL L 114, 2007 5 1, p. 17).

(3)  OL L 84, 2007 3 24, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 607/2008 (OL L 166, 2008 6 27, p. 18).


PRIEDAS

„V PRIEDAS

PATVIRTINTŲ KARANTINO PATALPŲ IR CENTRŲ SĄRAŠAS PAGAL 6 STRAIPSNIO 1 DALĮ

ISO ŠALIES KODAS

ŠALIES PAVADINIMAS

KARANTINO PATALPOS AR CENTRO PATVIRTINIMO NUMERIS

AT

AUSTRIJA

AT OP Q1

AT

AUSTRIJA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-3-KO-Q2

AT

AUSTRIJA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-3-HO-Q-1

AT

AUSTRIJA

AT3-KR-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIJA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIJA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIJA

BE VQ 1003

BE

BELGIJA

BE VQ 1010

BE

BELGIJA

BE VQ 1011

BE

BELGIJA

BE VQ 1012

BE

BELGIJA

BE VQ 1013

BE

BELGIJA

BE VQ 1016

BE

BELGIJA

BE VQ 1017

BE

BELGIJA

BE VQ 3001

BE

BELGIJA

BE VQ 3008

BE

BELGIJA

BE VQ 3014

BE

BELGIJA

BE VQ 3015

BE

BELGIJA

BE VQ 4009

BE

BELGIJA

BE VQ 4017

BE

BELGIJA

BE VQ 7015

CZ

ČEKIJA

21750016

CZ

ČEKIJA

21750027

CZ

ČEKIJA

21750050

CZ

ČEKIJA

61750009

DE

VOKIETIJA

BB-1

DE

VOKIETIJA

BW-1

DE

VOKIETIJA

BY-1

DE

VOKIETIJA

BY-2

DE

VOKIETIJA

BY-3

DE

VOKIETIJA

BY-4

DE

VOKIETIJA

HE-1

DE

VOKIETIJA

HE-2

DE

VOKIETIJA

NI-1

DE

VOKIETIJA

NI-2

DE

VOKIETIJA

NI-3

DE

VOKIETIJA

NW-1

DE

VOKIETIJA

NW-2

DE

VOKIETIJA

NW-3

DE

VOKIETIJA

NW-4

DE

VOKIETIJA

NW-5

DE

VOKIETIJA

NW-6

DE

VOKIETIJA

NW-7

DE

VOKIETIJA

NW-8

DE

VOKIETIJA

RP-1

DE

VOKIETIJA

SN-1

DE

VOKIETIJA

SN-2

DE

VOKIETIJA

TH-1

DE

VOKIETIJA

TH-2

ES

ISPANIJA

ES/01/02/05

ES

ISPANIJA

ES/05/02/12

ES

ISPANIJA

ES/05/03/13

ES

ISPANIJA

ES/09/02/10

ES

ISPANIJA

ES/17/02/07

ES

ISPANIJA

ES/04/03/11

ES

ISPANIJA

ES/04/03/14

ES

ISPANIJA

ES/09/03/15

ES

ISPANIJA

ES/09/06/18

ES

ISPANIJA

ES/10/07/20

FR

PRANCŪZIJA

38.193.01

GR

GRAIKIJA

GR.1

GR

GRAIKIJA

GR.2

IE

AIRIJA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIJA

003AL707

IT

ITALIJA

305/B/743

IT

ITALIJA

132BG603

IT

ITALIJA

170BG601

IT

ITALIJA

233BG601

IT

ITALIJA

068CR003

IT

ITALIJA

006FR601

IT

ITALIJA

054LCO22

IT

ITALIJA

I – 19/ME/01

IT

ITALIJA

119RM013

IT

ITALIJA

006TS139

IT

ITALIJA

133VA023

IT

ITALIJA

015RM168

MT

MALTA

BQ 001

NL

NYDERLANDAI

NL-13000

NL

NYDERLANDAI

NL-13001

NL

NYDERLANDAI

NL-13002

NL

NYDERLANDAI

NL-13003

NL

NYDERLANDAI

NL-13004

NL

NYDERLANDAI

NL-13005

NL

NYDERLANDAI

NL-13006

NL

NYDERLANDAI

NL-13007

NL

NYDERLANDAI

NL-13008

NL

NYDERLANDAI

NL-13009

NL

NYDERLANDAI

NL-13010

PL

LENKIJA

14084501

PT

PORTUGALIJA

05 01 CQA

PT

PORTUGALIJA

01 02 CQA

PT

PORTUGALIJA

03 01 CQAR

PT

PORTUGALIJA

05 07 CQAA

UK

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

21/07/01

UK

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

21/07/02

UK

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

01/08/01

UK

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

21/08/01“


Top