EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0506

2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 506/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 708/2007 dėl svetimų ir nevietinių rūšių panaudojimo akvakultūroje IV priedas

OJ L 149, 7.6.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 131 - 132

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/506/oj

7.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 149/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 506/2008

2008 m. birželio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 708/2007 dėl svetimų ir nevietinių rūšių panaudojimo akvakultūroje IV priedas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 708/2007 dėl svetimų ir nevietinių rūšių panaudojimo akvakultūroje (1), ypač į jo 24 straipsnio 1, 5 ir 6 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 708/2007 nustatomi svetimų ir nevietinių rūšių akvakultūros praktikos pagrindai, siekiant įvertinti ir sumažinti galimą šių rūšių ir visų susijusių netikslinių rūšių poveikį vandens buveinėms.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 708/2007 IV priede pateikiamas rūšių sąrašas, kuriam tam tikros to reglamento nuostatos netaikomos. Valstybės narės gali teikti Komisijai prašymus įtraukti rūšis į tą priedą.

(3)

Tam tikros valstybės narės iki to reglamento įsigaliojimo pateikė prašymą įtraukti tam tikras rūšis į IV priedą. Prancūzija, atsižvelgdama į savo atokiausius regionus, pasiūlė tam tikras rūšis įtraukti į atskirą to priedo dalį.

(4)

2007 m. lapkričio 7 d. ir 2008 m. sausio 30–31 d. Komisija sušaukė ekspertų grupę, kad ši įvertintų, ar tos rūšys gali būti įtrauktos į to reglamento IV priedą. Tuo tikslu buvo parengtas naujas rūšių sąrašas.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 708/2007 IV priedą.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 708/2007 IV priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 6 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 168, 2007 6 28, p. 1.


PRIEDAS

„IV PRIEDAS

2 straipsnio 5 dalyje numatytų rūšių sąrašas

A DALIS.   Bendrasis sąrašas

 

Acipenser baeri  (1), sibirinis eršketas

 

A. gueldenstaedti  (1), rusinis eršketas

 

A. nudiventris  (1), aralinis eršketas

 

A. ruthenus  (1), sterlė

 

A. stellatus  (1), žvaigždėtasis eršketas

 

A. sturio  (1), atlantinis eršketas

 

Aristichthys nobilis, margasis plačiakaktis

 

Carassius auratus, sidabrinis karosas

 

Clarias gariepinus, afrikinis šamas plėšikas

 

Coregonus peled, peledė

 

Crassostrea gigas, didžioji austrė

 

Ctenopharyngodon idella, baltasis amūras

 

Cyprinus carpio, paprastasis karpis, paprastasis sazanas

 

Huso huso  (1), didysis eršketas

 

Hypophthalmichthys molitrix, baltasis plačiakaktis

 

Ictalurus punctatus, baltoji katžuvė

 

Micropterus salmoides, didžiažiotis upėtakinis ešerys

 

Oncorhynchus mykiss, vaivorykštinis upėtakis

 

Ruditapes philippinarum, filipininė venera

 

Salvelinus alpinus, alpinė šalvis

 

Salvelinus fontinalis, upokšninė šalvis

 

Salvelinus namaycush, amerikinis ežerinis upėtakis

 

Sander lucioperca, sterkas

 

Silurus glanis, paprastasis šamas

B DALIS.   Prancūzijos užjūrio departamentuose

 

Macrobrachium rosenbergii, didžioji upinė krevetė

 

Oreochromis mossambicus, mozambikinė tilapija

 

O. niloticus, nilinė tilapija

 

Sciaenops ocellatus, raudonasis kuprys


(1)  Eršketų rūšių hibridai.”


Top