EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0206

2008 m. kovo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 206/2008, nustatantis paskirstymo koeficientą, taikytiną nuo 2008 m. vasario 22 d. iki 2008 m. vasario 29 d. pateiktoms importo licencijos paraiškoms pagal Reglamentu (EB) Nr. 1002/2007 leistos pradėti naudoti Egipto kilmės ryžių tarifinę kvotą

OJ L 62, 6.3.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/206/oj

6.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 206/2008

2008 m. kovo 5 d.

nustatantis paskirstymo koeficientą, taikytiną nuo 2008 m. vasario 22 d. iki 2008 m. vasario 29 d. pateiktoms importo licencijos paraiškoms pagal Reglamentu (EB) Nr. 1002/2007 leistos pradėti naudoti Egipto kilmės ryžių tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1002/2007 (3) leidžiama pradėti naudoti vieneriems prekybiniams metams nustatytą metinę tarifinę 32 000 tonų ryžių, kurių klasifikacinis KN kodas yra KN 1006, o kilmės šalis – Egiptas, importo kvotą (eilės numeris 09.4094).

(2)

Iš pranešimo, pateikto remiantis Reglamento (EB) Nr. 1002/2007 5 straipsnio a punktu, paaiškėjo, kad kiekiai, nurodyti pagal to paties reglamento 2 straipsnio 3 dalį, nuo 2008 m. vasario 22 d. 13 val. Briuselio laiku iki 2008 m. vasario 29 d. 13 val. Briuselio laiku pateiktose paraiškose importo licencijai gauti, viršija turimus kiekius. Todėl reikia nustatyti, kokia apimtimi galima išduoti importo licencijas, prašomiems kiekiams taikant paskirstymo koeficientą.

(3)

Taip pat reikia nebepriimti naujų importo licencijos paraiškų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1002/2007 iki taikomo tarifinio laikotarpio pabaigos remiantis to paties reglamento 3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal kiekvieną nuo 2008 m. vasario 22 d. 13 val. Briuselio laiku iki 2008 m. vasario 29 d. 13 val. Briuselio laiku pateiktą licencijos paraišką Egipto kilmės ryžiams importuoti pagal Reglamente (EB) Nr. 1002/2007 nustatytą kvotą licencija išduodama prašomam kiekiui pritaikius 22,728704 % paskirstymo koeficientą.

2.   Naujų importo licencijų paraiškų pateikimas yra sustabdomas nuo 2008 m. vasario 29 d. 13 val. Briuselio laiku iki taikomo tarifinio laikotarpio pabaigos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 5 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 1785/2003, pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(3)  OL L 226, 2007 8 30, p. 15.


Top